Forfatter: Jesper Vang Hansen

0

En tur til Kristiansø 1910

Juli måneds artikel 2019 – stammer fra: Husmoderens blad 1910, Nr.6, side 80 En tur til Kristiansø (sign. G) En morgen i sommerferien var alle københavnerne på hotellet i Gudhjem ualmindelig tidlig på færde....

0

Rønne-Allingebanen

Juni måneds artikel 2019 fyldte forsiden af RIGET, Illustreret Dagblad, den 4. maj 1913. Den dag i morgen – mandag – bliver en dag, der får kryds ved sig i Bornholms historie, thi da...

0

Bornholmernes kirkegård

Maj måneds artikel 2019 – er fra: Nyt dansk Maanedsskrift, oktober 1870, side 66-68, under overskriften: Mellem mange slags folk. I en gammel geografi om Bornholm står der for hver af de små købstæder...

0

Forår over Bornholm

April måneds artikel 2019 – stammer fra Nationaltidende, 7. maj 1922, side 7 Forår over Bornholm (Sign. C. Arctander) Vinter og vår kæmper så drabeligt om Danmark i disse dage, den ene vil ikke...

0

Christiansø i 1860’erne

Marts måneds artikel 2019 – stammer fra ”Hjemmet”, København 1860, s 259-260 Christiansø Et par milesvej nordøstligt for Bornholm ligger tre små klippeøer, Christiansholm, Frederiksholm og Græsholm. Man kaldte dem tidligere Græsholmene, nu Christiansø...

1

Peter Jørgensen Mark

Februar måneds artikel 2019 – stammer fra Illustreret Tidende 9. maj 1875. Peter Jørgensen Mark Den mand, til hvis ”hæderlige omtale” disse linier er viede, er vel kun en ringe del af Illustreret Tidendes...

0

Sørensens hjørne

Da den tidligere redaktør af Jul på Bornholm, prokurist Jens Sørensen, Rønne, døde i 2013, efterlod han sig blandt andet en mænge udklip af forskellige aviser og tidsskrifter. Nogle havde han arvet, andre havde...

0

Mindeord

Ebbe Gert Rasmussen døde den 10. november 2018, 79 år gammel. Bornholms Historiske Samfund skylder Ebbe Gert Rasmussen stor tak for mange års fantastisk indsats. Han var foreningens formand fra 1993-2001, foreningens redaktør fra...

0

Bornholmske Samlinger 2018 udgivet

Lørdag den 10. november 2018 blev foreningens årsskrift “Guldstøv fra arkiverne” udgivet ved et arrangement på Bornholms Højskole. Det var en dejlig og interessant eftermiddag med 80 deltagere. Årsskriftet indeholder 22 artikler der hver...