Kategori: Bibliotek

Her annonceres nye indscanninger af bøger og bornholmerkort.

samlebillede 0

Bogomtaler

Mogens Lau vil løbende holde os orienterede om bøger og tidsskrifter der udkommer om Bornholm. Læs om de seneste udgivelser og følg med her. Tjek oversigten her  

Billedet er taget ved leveringen af det første diesel-materiel til DBJ, medio juni 1935. (Kilde: BHS facebook, Torben Rønne-Larsen, december 2012) 0

Bornholmske Jernbaners arkiv

  Foreningen De Bornholmske Jernbaner har bl.a. som formål at bevare effekter fra de nu nedlagte, offentlige jernbaner på Bornholm, herunder papir-arkivalier. Foreningen har et mindre udvalg af køreplaner, reglementer, formularer, tegninger, reklamemateriale, ordrebøger...

Protokoller 0

Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv

Arkivregistranten er nu opdateret med 188 poster fra Klemensker lokalhistoriske arkiv. Ann Vibeke Knudsen og Jesper Vang Hansen besøgte arkivet den 21. februar og introducerede foreningens planer om at samle alle lokale arkivers registranter...

Inger på arkivet 2013 0

Nu med søgbar arkivregistrant !

I offentlige og private arkiver gemmer vi dokumenter, billeder og beretninger om vores fortid. Det er her, vi skal finde materiale til de artikler, vi udgiver på tryk og på digitale medier. Arkivet er...

bornholmskeSamlinger1 0

100 år er nu digitaliseret!

Bornholmske Samlinger 1906-2006 er indscannede og kan nu læses på vores hjemmeside. Indholdsfortegnelse findes her: 1. række 1906-1965 2. række 1964-1986 3. række 1987-2006 Arbejdets primære opgave var at gøre foreningens trykte årbøger læsbare og...

Aabygaard i Nyker - bestaar af 2 Gaarde, der ligger paa hver sin Side af Rønne Hasle Landevej. Den ø. Gaards Hovedbygning er upført af Grundmur med Tegltag, Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage. Den v. Gaards Hovedbygninger af Bindingsværk med Straatag ; den er dels udlejet og dels benyttet til Kornmagasin. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og Træ, lækkede med Straa. 0

Bornholmske Gaarde 1907

Det ældste værk omhandlende Bornholmske gårde findes i værket DANSKE GAARDE, ILLUSTRERET STATISTISK OG HISTORISK HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG, UDARBEJDET AF J. C. B. la COUR. Den første samling er fra 1905-1907, anden samling...

billedheader.jpg 0

Bibliotek

Foreningen ønsker at genudgive historisk litteratur om Bornholm, først og fremmest de tidligere årgange af Bornholmske Samlinger. Foreningen har gennem årene udgivet andre vigtige værker enten af eget initiativ eller i samarbejde med andre. Bøgerne er for længst udsolgte,...