Kategori: Bornholms historie

Historier om Bornholm ordnet geografisk og tematisk hentet fra Foreningens Facebook og andre steder.

Udsnit af kartouche på Kgl. Biblioteks eksemplar af Hammers kort 1750 1

Stridslystne præster på Bornholm!

Omkring 1740 fandtes flere mærkværdige præster på Bornholm. Selv om historien om præsterne falder udenfor emnet skolehistorie, som er årets “Bornholmske Samlingers” tema, tåler et enkelt brev fra Vestermariepræsten Gerlach offentliggørelse i sin helhed. I en tid,...

1820Tegning af ny skole Østerlars 0

Østerlars skole 1820

På Rigsarkivet i København findes Østerlars skolekommissions forhandlingsprotokol 1817-1832 hvori der ligger en løs tegning af den ny skole i Østerlars fra 1820. Den gamle degnegård, der lå op mod kirkegårdsmuren, var faldefærdig og...

Udsnit af planche udfærdiget af Kancelliet i 1829. Tegningerne skulle bruges som model for lokal skolebyggeri. 0

Model for skolebygning i 1829

Skoler i landsognene på Bornholm blev først en realitet i 1820’erne. Planer om skolebyggeri skulle godkendes af Kancelliet. Til hjælp for den lokale myndighed udsendte Kancelliet i 1829 en mønstertegning af en skolebygning med...

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde - her udsnit af Poulskers sognekort 0

Stednavne på Bornholm

Samfundet var medudgivet af “Bornholmske Stednavne” i 1952. Desværre mangler der kort i dette fantastiske opslagsværk. Kort og arbejdslister findes nu tilgængelig på Samfundets hjemmeside. De er opdelt i sogne og byer og kan...

Sognepræst Jørgen Koefoed skriver til amtmand Thaarup 0

Skolehuse på landet

Der fandtes ingen skolebygning på landet, da Frederik Thaarup blev amtmand på Bornholm i 1804. Det var en stor opgaver at få skoler bygget og organiseret. Han udarbejdede bl.a. et skolereglement, som han bad samtlige præster...

Fra Vang. Foto første halvdel af 1920erne. De fem forreste er fiskere, der deltog i kadrejfiskeri i deres yngre dage. Fra venstre Hans Holm, Peter Thiesen, Jørgen Holm, Niels Jensen og Hans Pedersen. Foto formentlig Alfred Kjøller. BM. 0

Bornholm

På Bornholms historiske Samfunds Facebook dukker billeder, beskrivelser og kommentarer op om steder og temaer, som har værdi og fortjener at blive ordnet og gemt. På Facebook forsvinder de gode historier “ned” på siden og er...