Arkivregistrant

Bornholms lokal arkiver

id Sted Arkivfortegnelse Beskrivelse Henvisninger
11 Bornholms Ø-arkiv 1972-01 Bornholms Amtsbiblioteks arkiv. Fordelt under nr. 1972-01 og 1972-02 (23 arkivkasser). Bibliotekets historie også på Store Torv.
Biblioteket flyttede fra Store Torv, den gamle borgerskole, til nyopført bibliotek i Østre Anlæg. Det ny bibliotek åbnede 20. oktober 1972.
12 Bornholms Ø-arkiv 1974-901 Stort og vigtigt arkiv, enestående billedsamling..
(Selvstændig registrering findes se sag 1975-55).
Stor samling af Bornholms første fastboende fotograf Gottlieb Støckel, Rønne, Billeder fra 1860-1880erne.
13 Bornholms Ø-arkiv 1975-01 Vedr. skibstømrer og købmand Hans P. Vesth, Storegade, Rønne.
Portrætter med gode oplysninger.
Levnedsbeskrivelse for ægteparret.
Vielsesattest 1903 for metalhandler Alfred Nielsen og Anna Vesth, viet i Sct. Pouls Kirke.
14 Bornholms Ø-arkiv 1975-02 Niels Hansen, førstelærer i Aaker. 3 optegnelsesbøger. Fra Hagemanns Samling og siden Emil Kofoeds samling.
Bagerst i en bog har Niels Hansen noteret, hvorledes han har samlet optegnelserne. Dateret Aaker 21. 11. 1894.
Se Bornholmske Samlinger bd. 1 s. 7ff.
(Niels Hansen tiltrådte sin stilling som lærer ved Aaker østre Skole 27.1.1892). .
BIND 1. Domssager angående ”Grønningen” i Aaker. Chronica Boringiaca af R.P. Raufn,. Beskrivelse over Skåne og Bornholm, Aakirkeby 1840-50, Bornholmernes Opstand 1658,
BIND 2: 1: Bornholm fra 1327-1621, Dagbog, spredte notitser 1866-1884, Kapitelstakster 1858-1906, Aakirkeby fra 1851-1879, Frederik VII’s besøg på Bornholm som kronprins 1833, De store strandinger 1678 & 1679,Rønne Theater 1823-1873,Personalhist. notitser, Betænkning er Bøndernes Evne til at oprette skoler indgivet gennem Amtmand Cronenberg til det Kgl. Rentekammer fra Hans Kristoffer Lidø, Degn, (u.år) (Teksten drejer sig nu om 1. Trolovelse, 2, Brudevielser, 3. Ligtjenester.)Spredte Notitser, Højlyngen og Udmarkerne, Lærere ved Aaker Østre Skole.
BIND 3 Optegnelser vedr. det bornholmske sprog af postekspedient Charles Marckmann, Odense. Haandskrevet.
Maskinskrevet: Gamle Degne paa Bornholm. Bornholmske biografier. (Hagemanns manus.
15 Bornholms Ø-arkiv 1975-03 3 scrapbøger med avisudklip 1926-1940, Bornholms Avis, mange af K. Thorsens artikler.
1 scrapbog med avisudklip, mærket Jose Smeden J.P.K.
1 protokol med tegninger, portrætter, manuskripter til taler, biografier og digte. br 1 protokol med personlige optegnelser, digte, registrering af digte.
20 manuskripter til hørespil, breve mv.
Jens Pedersen Kuhre, 1886-1941, intendant, forfatter og folkemindesamler. Født i Østermarie, død i Rønne. Intendant ved Bornholms Væbning fra 1914. Efter en sygdom amtsrevisor. Udgav sine folkeminder i "Gammalt å Nyt", i "Jul på Bornholm" og "Bornh. Saml.". I 1938 udgav han de bedste "Sansager" i en selvstændig bog, "Borrinjholmska Sansager, bornholmske folkeæventyr og Dyrefabler". Havde oplæsninger i radioen.
(En arkivkasse)
16 Bornholms Ø-arkiv 1975-04 Lektor Peter Herskind Bertelsen, Rønne Statsskole, (1874-1838, lektor i Rønne fra 1906). Byrådsmedlem i Rønne.
Peter Bertelsen, var som ung udvandret til Chile, hvor han opholdt sig 1902-1905 og underviste bl.a. i gymnastik. Hans breve - og en lille samling billeder fra dengang - er havnet i Ø-arkivet - og fortæller en lille flig af historien om udvandringen til Sydamerika omkring 1900. Bertelsen var en af de mange, der hurtigt vendte hjem igen. Sikkert en stor oplevelse rigere. 46 breve 1902-1905 fra Chile. Bertelsen opholdt sig i Santiago i Chile, hvor han var gymnastiklærer.
Han underviste på Statsskolen i tysk og gymnastik. (På det Kongelige Bibliotek, håndskriftsafdelingen, findes en samling af breve til Bertelsen, ca. 1886-1930. Om barndommen i Hvejsel Præstegård og Kobbelgård i Hvejsel sogn, Tørring v. Vejle og Lærervirksomhed ved Frederiksborg Højskole.)
17 Bornholms Ø-arkiv 1975-05 Arkiv for bygmester Otto Bidstrups offentlige hverv. Arbejdet i Rønne Byråd, ca. 1912-1919, mange skrivelser, oversigt i sagen.
2 mapper med private papirer. en kommer fra sag 1978-24.
en arkivkasse.
Otto Bidstrup ejede sammen med fætteren Mathias Bidstrup firmaet "Bidstrups Byggeforretning", hvis arkiv også befinder sig på Ø-arkivet.
18 Bornholms Ø-arkiv 1975-06 Læge C.U. Boesens arkiv.
19 Bornholms Ø-arkiv 1975-07 Læge Carl Ulrik Boesens arkiv.
F. 7. jan. 1870 i Høje Taastrup, d. 1. marts 1953 i Nexø. Gift med Margrethe Schmidt 12. nov. 1897. Læge i Nexø, skuespilforfatter, digter mv. Meget aktiv i Nexø. Hans lægekonsultation var i mange år udstillet på Bornholms Museum. Der er skrevet en bog om ham.
1 arkivkasse med telegrammer til Boesens 80års fødselsadag.
1 arkivkasse med breve, festsange, telegrammer mv. private sager.
20 Bornholms Ø-arkiv 1975-08 Navngivne personer, portrætfotos.
id Sted Arkivfortegnelse Beskrivelse Henvisninger