Bornholmske Samlinger 3. række

Bind 1, Rønne 1987

Redaktøren, Forord 5
P. Fischer Jørgensen, Fra britisk orlogsbrig til bornholmsk robbefanger 9
Holger Andersen, Det bornholmske fiskeri i opgang og nedgang 43
Bente Jakobsen og Ivar Holm, Stednavne i havet omkring Bornholm 71
C.A. Arnoldus, AIS Bornholmsfærgen af 1962 107
Lars Kærulf Møller, Bornholmske rundkirker og Armenien 137
Erik Westengaard, To malerier fra Frederik den Syvendes besøg på Bornholm 1851 145
Arne Madsen, Poesi og prosa af forfatteren til »En Septemberdrøm« 153
Niels Foght Hansen, Bornholms lokalhistoriske arkiv 1986-87 167
Bornholms Centralbibliotek, Litteratur om Bornholm 1986-87 169
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 175
Forfatternes adresser 178

Bind 2, Rønne 1988

Redaktørens Forord 5
Anders Holm Rasmussen, Det bornholmske landbosamfund i 1700-tallet 9
Lars Jørgensen, Oldtidens landbrug, 4000 f.Kr. – 1000 e.Kr. 21
Hanne Valsø Vensild, Træk af de bornholmske bønders vilkår i senmiddelalderen 29
Ebbe Gert Rasmussen, Jordbrug og landgilde på Bornholm ved midten af det 17. århundrede 55
H. E. Skaarup, Landbruget og forsvaret på Bornholm 87
Trine Dam Kofoed og Mette Skougaard, Fra bonde til landmand – andelsbønder på Bornholm 109
Keld Søgaard Christensen, De lykkelige husmænd 125
Ann Vibeke Knudsen, Den kloge kone fra Ibsker – om Andrea Margrethe Jensen og hendes folkelivsskildringer 149
Henrik Yde, Bornholms Folkehøjskole i Østermarie og dens sidste forstander 157
Poul Nørgaard, Markafgrøder og ukrudt 179
Helmer Hansen, Husdyrbruget på Bornholm 199
Afsnittet om fjerkræavlen er skrevet af H.P. lpsen, Lobbæk.
Henrik Vensild, Fra hjulplov til traktorplov 233
Thor Lund Kure, Bornholmske vogne 253
Niels Foght Hansen, Fortegnelse over litteratur om landbrug og mejeribrug 263
Forfatternes adresser 269
Indmeldelser 271

Bind 3, Rønne 1989

Redaktørens Forord 5
Jes Wienberg, Bornholms kirker i den ældre middelalder 9
Marit Anglert, Hvem forsvarede hvad? 35
Mette Wivel, Bornholms runde kirker og tempelridderne 49
H.E. Skaarup, Affæren ved Nexø den 9. juni 1645 65
Vald M. Mikkelsen, Borrelyngen 83
Bent Bergsøe, Kvindemordet i Listed 1688 103
Ole Hyldtoft, Sorthat – et pionerteglværk fra 1850’erne 113
Olaf Hansen, »Trættekrogen« ved Set. Nicolaus Kirke i Nexø 127
Niels Foght Hansen, Bornholms lokalhistoriske arkiv 1987-89 137
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm 1987-1989 139
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 151
Love for Bornholms historiske Samfund 155
Forfatternes adresser 156
Indmeldelser 157

Bind 4, Rønne 1990

Redaktørens forord 5
Jørn Klindt, De bornholmske privilegier 9
Hanne Valsø Vensild, Fæstebønder og fæstegods på Bornholm i 1500- og 1600-tallet 25
Ebbe Gert Rasmussen, Modstanden i Skåneland 1658-59 45
Poul Otto Gaalaas-Hansen, Amerikansk soldat i 1890’erne 85
Niels Elkær-Hansen, Da kommunalreformen kom til Bornholm 97
Claes Ludvigsen, Hovedtræk fra Bornholms økonomiske historie 1945-1988 113
Tove Marcher, Bornholms lokalh1stonske arkiv 1989-90 161
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm 1989-1990 163
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 171
Forfatternes adresser 174
Indmeldelser 175

Bind 5, Rønne 1991

Redaktørens Forord 5
Henriette Lyngstrøm, Amtmand Emil Vedel og etableringen af Nordens jernalderkronologi 9
Kirsten-Elizabeth Høgsbro, Bemærkninger i forbindelse med Victor Hermansens artikel om Jernalderens opdagelse 23
Karsten Klindt-Jensen, Træk af kulturlandskabets udvikling i Sømarken fra ca. 1 SOO til i dag 55
Werner Westh-Jensen, Morten Pedersens optegnelsesbog 1783-1800 85
Julius Paludan, Allinge i sommeren 1865 139
Palle Filholm, Om Rønne havn 161
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 179
Forfatternes adresser 182
Indmeldelser 183

Bind 6, Rønne 1992

Redaktørens Forord 5
Svend Torben Jensen, Turisterhvervet på Bornholm 9
Bente Jensen, Da Hotel Helligdommen kom på tyske hænder 29
Kai Hørby og Rikke Agnete Olsen, Hammershus i middelalderen 43
Ebbe G. Rasmussen, I vor købstad Rønne. Greifswalderne på Bornholm i middelalderen 57
Ebbe G. Rasmussen, Bornholmsk historieforskning i udlandet. Studiebesøg i Lybeck 6. -14. april 1992 81
Timan Kofoed, Hjemme på Bolby og Tyndekulle 1920-1939 95
Niels Elkær-Hansen, »Den selvejende«. Erindringer fra årene 1978-1980, hvor en selvejende institution erhvervede og drev Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik 123
P. 0. Gaalaas-Hansen, Bornholmske øgenavne 153
H. E. Skaarup, Stykløjtnant Festlers død og begravelse i Nexø 1704 159
Bodil Tornehave, Den bornholmske familie Rosman 163
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm 1990-1992 169
Olaf Hansen, Bornholms historiske Samfund 185
Love for Bornholms historiske Samfund 188
Forfatternes adresser 189
Indmeldelser 190

Bind 7, Rønne 1993

Udgivet i samarbejde med Bornholms Museum

Bornholms Fiskeri 1880 – 1993
Forord 5
Indledning 7
1. Fiskerstanden 9
2. Det traditionelle fiskeri 13
3. Statsbeskyttelse og sammenhold 27
4. Silden, laksen og rødspætterne 53
5. Langt fra hjemmet 73
6. Fartøj og havn 101
7. Kvotering, torsk og krise 119
8. Natur og menneske 137
9. Fangstbehandling og produktudvikling 149
10. Afsætning og salgsforeninger 169
Kildehenvisninger 188

Bind 8, Rønne 1994

Redaktørens Forord 5
Poul M. Sonne, Postsejlads i 150 år 7
Ove E. Hansen, Arkitekt Anton Rosen og hans tid 71
Orla E. Pedersen, Telefonen på Bornholm i 100 år 91
Lone de Hemmer Egeberg, Bornholm set gennem nåleøjet 141
Birte Nørregaard Pedersen, Et sofastykke af Mogens Ege 159
Niels Foght Hansen, 83 nyudgivelser om Bornholm 171
Ebbe Gert Rasmussen, Bornholms historiske Samfund 181
Forfatternes adresser 187
Indmeldelser 18

Bind 9, Rønne 1995

Forord. Ebbe Gert Rasmussen 8
Forord. Bent Jensen 9
Indledning  11
1. Baggrund og indramning 19
2. Danmarks – og Bornholms befrielse 55
3. København og Bornholm  99
4. Bornholmerne og befrielsen 113
5. Regeringen og russerne  129
6. Bornholmerne og russerne  169
7. Storpolitisk brik 201
8. London som løftestang  215
9. Embedsmanden og kommissærerne  235
10. Aktivering og anti-klimaks  253
11. Rømningens gennemførelse  279
12. Efterspil  305
English summary  315
Kilder, litteratur og forkortelser 323
Register 331

Bind 10, Rønne 1996

Formandens Forord 5
Werner Hansen, Aakirkebys historie de sidste 300 år 9
Johannes Thoms, Aakirkeby Sygehus 43
Ann Vibeke Knudsen og Niels-Holger Larsen, Saxebro mølle, bagning og brød 51
Tom Nielsen, Rømersdal 63
Svend Kramp, Aakirkeby i 1760’erne 69
Henrik Vensild og Kim Aaris-Sørensen, Kronhjortene på Bornholm og især i Aaker sogn 89
Hanne Valsø Vensild, Liv og død i Aaker sogn i 1600-tallet. Studier i Aaker kirkebog 1648-82 97
H.E. Skaarup, Kongelig Majestæts Salpetersyderi i Aakirkcby 123
Ebbe Gert Rasmussen, Under alteret. Det liibske gravmonument i Aakirkes våbenhus 133
H.E. Skaarup, »Egele-fejden« eller »Slaget i Ugleenge« 1535 147
Ingrid Nielsen, Aakirkeby 1346. Da købstaden fik sine egne love 159
Hanne Wagnkilde og Torben Pind, Tæt på 1000-tallets indbyggere i Aaker sogn. Gravpladser fra tidlig kristen tid ved Ndr. Grødbygård 167
Ole Crumlin-Pedersen, Skyggen i sandet. Slusegårdbådene og jernalderens bådtyper på Bornholm 187
Finn Ole Sonne Nielsen, Før Aakirkeby blev købstad.Arkæologiske efterretninger om fund fra oldtid og tidlig middelalder 197
Niels Foght Hansen, Litteratur om Aakirkeby og Aaker sogn 217
Ebbe Gert Rasmussen, Bornholms historiske Samfund 1995-96 221
Forfatternes adresser 223

Bind 11, Rønne 1997

Kjeld Borch Vesth og Ebbe Gert Rasmussen, Forord 5
Ebbe Gert Rasmussen, Landet og borgen 9
Kjeld Borch Vesth, Hammershus – fra borg til ruin 79
H. E. Skaarup, Borgen og dens våben 115
Finn Ole Sanne Nielsen, Hammershus set udfra et arkæologisk perspektiv 137
Hanne Valsø Vensild, Hammershus – bornholmernes borg ? 149
Peder Lütken, Harnmershusklippens flora 165
Inger Sorgenfrei, Om at udstille Hammershus på Hammershus 175
Lisbeth Pepke, Modelrekonstruktion af Hammershus omkring 1570 183
Connie Hinsch, Fundene fra Hammershus 211
Connie Hinsch, Museumskopier i besøgscentret på Slotsgården 221

Bind 12, Rønne 1998

Henning S. Andersen, Forord 5
Jørgen Bo Rasmussen, Pesten og tavlerne på Bornholm 9
Erik Jensen, Manden bag rige Marie 121
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 1994-1998 142
Liste over publikationer fra Bornholms Historiske Samfund 152
Ebbe Gert Rasmussen, Bornholms Historiske Samfund 1997-1998, Formandsberetning 158
Forfatternes navne og adresser 160
Bestyrelsens navne og adresser 160

Bind 13, Rønne 1999

Henning S. Andersen, Forord 5
Knud Willy Johansen, Kommunale anlæg i Rønne 9
Timan Kofoed, Som medarbejder i Bornholms landbrug 1943-1950 87
Jens Andersen, Kanonerne som aldrig kom 127
H.c. Larsen, Bornholms lokalhistoriske arkiv 141
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 1998-1999 149
Liste over publikationer fra Bornholms historiske Samfund 153
Ebbe Gert Rasmussen, Bornholms historiske Samfund, formandsberetning 159
Love for Bornholms historiske Samfund 162
Forfatternes navne og adresser 163
Bestyrelsens navne og adresser 163

 Bind 14, Rønne 2000

Henning S. Andersen, Forord 5
Birte Nørregaard Pedersen, Bagerdynastiet Didriksen i Rønne 9
Jens Christian Skaarup, Den militære uniformering på Bornholm 57
Lene Heidemann Lutz, En fornem frue fra Grødby 77
Henning Bender, Bornholmsk udvandring 1868-1904 103
Gunhild Pedersen & Birgitte Borgen Marcussen, Enj plåntepajas histårja 125
Rune Soderlund, Svensk evangelisk väckelse på Bornholm 143
Ebbe Gert Rasmussen, Bornholms historiske Samfund 1999-2000: Formandsberetning 155
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 1999-2000 159
Liste over publikationer fra Bornholms historiske Samfund 165
Love for Bornholms historiske Samfund 171
Forfatternes navne og adresser 172
Bestyrelsens navne og adresser 173

 Bind 15, Rønne 2001

Forord 5
Indledende bemærkninger (ved redaktøren) 8
Forfatterens forord 9
Svend V. Sølver, Kulbrydningen på Bornholm op til år 1948 11
Indledning 12
I) Kulundersøgelsernes og kulbrydningens påbegyndelse i det 16og 17århundrede 13
II) Undersøgelsernes og brydningsforsøgenes fortsættelse  det 18århundrede op til år 1796 18
III) Undersøgelser og udnyttelse af kullagene i årene 1792 til 1842 28
IV) Foreningen af kulbrydningsselskaberne i årene 1843 til 1880 51
V) Undersøgelser og brydning i årene 1916 til 1920, under og umiddelbart efter 1Verdenskrig 62
VI) Genoptagelse af boringer og brydning i årene 1940 til 1948, under og efter 2Verdenskrig 64
– Brændselsnævnets, amtets og Hasle-borgernes arbejde i tidsrummet foråret 1940 til maj 1941 og kulsagens overdragelse til Ministeriet for offentlige arbejder 64
– Undersøgelsesboringerne i sommeren 1941 og deres resultater 69
– Drøftelser i tidsrummet efteråret 1941 til efteråret 1942 om kulbrydning i det ved boringerne fundne nye kulområde 71
– Projektering og udførelse af statens kul brydning i åben grav ved Hasle, efteråret 1942 til juni 1947 73
– Voldgiftssagen mellem entreprenør Alex IHansen og Teknisk Central (Anlægsdirektoratet) 88
– Boringerne i tidsrummet november 1943 til januar 1945 og deres resultater 94
– Underjordsbrydningen i tidsrummet juni 1947 til august 1948 95
– De økonomiske og arbejdsmæssige resultater af statens boringe og kul brydning i årene 1941 til 1948 105
VII) De bornholmske kuls sammensætning og anvendelighed 106
VIII) De bornholmske kuls fremtidige nyttiggørelse 113
Noter 114
Litteraturfortegnelse 116

(Bagerst 4 kortbilag)

Niels Foght Hansen, Bornholms Lokalhistoriske Arkiv 1999-2001 123
Ebbe Gert Rasmussen, Bornholms historiske Samfund 2000-2001: Formandsberetning 125
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 2000-2001 129
Liste over publikationer fra Bornholms historiske Samfund 135
Love for Bornholms historiske Samfund 141
Forfatternes navne og adresser 142
Bornholms historiske Samfunds bestyrelse 142

 

 Bind 16, Rønne 2002

Henning S. Andersen, Forord 5
Finn Rowold og Hansaage Bøggild, I læ for nazismen 9
H. E. Skaarup, Oberst Waagepetersens dagbøger 77
Bente Jensen, Mellem gammelt og nyt 151
Jes Wienberg, Mellem viden og vrøvl 175
Erling Haagensen – (replik til Jes Wienberg), Bornholm og de baltiske korstog 191
Jes Wienberg – (replik til Erling Haagensen), Middelalderen uden mystik 203
Erling Haagensen – (duplik til Jes Wienberg), Middelalderen med mystik 207
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 2001-2002 213
Niels Foght Hansen, Bornholms Lokalhistoriske arkiv 2001-2002 – indgåede arkivalier 217
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms historiske Samfund 2001-2002, formandsberetning 219
Prisliste – Bornholms historiske Samfund 223
Love – Bornholms historiske Samfund 229
Forfatternes navne og adresser 231
Bestyrelsens navne og adresser 231

 Bind 17, Rønne 2003

Ann Vibeke Knudsen, Forord 5
Jes Wienberg, Østersøens flertydige kirker 9
Kjeld Borch Vesth, Kirke og kapelminer på Bornholm 37
Ebbe Gert Rasmussen,”Til Herrens Tjenestes Forrettelse”.Lybsk kunst i de bornholmske kirker 49
Per Dettlaff, Sven Fritz og Bodil Tornehave. Redigeret af Ann Vibeke Knudsen, “Vasa sacra”, de hellige kar, bornholmernes arvesølv. Om det bornholmske kirkesølv 67
Marie-Louise Jørgensen, Timeglas i kirkerne 133
Lars Serena,Rum og fortælling. Øens nyere kirkekunst som illustration, som symbolsk refleksion og som åbning mod det ordløse 143
Svend Aage Møller, Mindernes haver. Fra historiske strejftog på de bornholmske kirkegårde 165
Tino Dich Hjorth, Levende fortidsminder ved bornholmske kirker 257
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms historiske Samfund 2002-2003, formandsberetning 267
Forfatternes navne og adresser 271
Bestyrelsens navne og adresser 271

Bind 18, Rønne 2004

Ann Vibeke Knudsen, Forord 5
Ebbe Gert Rasmussen: ” Hvilket vi hjertelig ønsker”
Malmøsammensværgelsen – det skånske sidestykke 1658-59 9
Rikke Isler: Genstandene fra Lilleborg 69
Peter Fink: Den skånske forbindelse. En beretning om Esger Juul og ridder Jens Kande 87
Karl Peder Pedersen: Det bornholmske eksperiment. Historien om den amtmandsløse tid på Bornholm 1781-1787 95
Stella Borne Mikkelsen: “Vor yderste post mod øst”. Befolkning og levevilkår på Christiansø fæstning ca. 17 50-1800 121
Verner Andersen: Da Rønne Apothek gik fallit 145
Niels Foght Hansen: Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 2002-2004 159
Ann Vibeke Knudsen: Bornholms historiske Samfund 2003-2004, formandsberetning 169
Prisliste – Bornholms historiske Samfund 172
Love – Bornholms historiske Samfund 178
Forfatternes navne og adresser 179
Bestyrelsens navne og adresser 179

Bind 19, Rønne 2005

Henning S. Andersen, Forord 5
Timan Kofoed, Tiden som selvstændig landmand 9
Anders Teglgaard Kjær, De Gamles Hjem i Rønne, – en undersøgelse af den politiske baggrund for opførelsen 59
Jakob Seerup, På togt med Hvide Øm til Christiansø 87
Frank Nielsen, Syv år for Vang Brugsforening – eller hvordan Holger Colberg blev hotelejer 113
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 2004-2005 131
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms historiske Samfund 2004-2005, formandsberetning 136
Prisliste – Bornholms historiske Samfund 141
Love – Bornholms historiske Samfund 147
Forfatternes navne og adresser 148
Bestyrelsens navne og adresser 148

Bind 20, Rønne 2006

Jakob Seerup, Forord 5
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms Ejendommeligheder 8
Finn Ole Sanne Nielsen, Museumsbestyrer J.A. Jørgensen 1840-1908 15
Kjeld Borch Vesth, Museumsinspektør Peter Christian Hauberg 1844-1928 29
Ebbe Gert Rasmussen, Læge M. K. Zahrtmann 1861-1940 4 7
Karenmarie Exsteen, Departementschef K. H. Kofoed 1879-1951 57
Niels-Holger Larsen, Arkitekt Karl Thorsen 1879-1949 71
Jens Sørensen, Lektor Th. Lind 1885-1967 83
H.V. Jørgensen, Overlærer Anker Erland Kofoed 1893-1985 101
Jonna Rohmann, Mag. art. Aage Rohmann 1895-1982 111
Finn Bræstrup Karlsen, Ledende skoleinspektør Poul Harild 1914-2003 125
Ann Vibeke Knudsen, Cand. mag. Bodil Tomehave 1915-1993 135
H.V. Jørgensen, Civilingeniør Jørn Klindt 1921-2005 147
Niels Foght Hansen, Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek 2005-2006 155
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms historiske Samfund 2005-2006, formandsberetning 161
Love – Bornholms historiske Samfund 165
Forfatternes navne og adresser 166
Bestyrelsens navne og adresser 167