Bornholms lokalarkiver

Bornholms Ø-Arkiv

Pingels Allé 1, 3700 Rønne

Hjemmeside

Facebook: https://www.facebook.com/bornholmsoearkiv/

Arkivleder Anette Eriksen, Anette.Eriksen@brk.dk


Allinge og Sandvig Byforening

Kærnehuset, Kirkepladsen 2, 1., 3770 Allinge
Arkivkontakt: Anders Koefoed Larsen, akl@privatsport.dk
Oprettet 2003
Hjemmeside
Facebook
Nordbornholm 1913-1940

Opstart 2003 – Primær interesse for fotos som startede det. I dag har man også arkivalier af lokal interesse.
f.eks. radonmålinger fra ca. 1928.


Tejn Borgerforenings Lokalhistoriske Arkiv

Kontakt: Michael Thunberg, e-mail: mail@tla3784.dk
Hjemmeside
Tejn Lokalhistoriske arkivs facebook: https://www.facebook.com/groups/653385964713646/?fref=ts
Lokalarkivet startede på opfordring af borgerforeningen i 2009.
Alt ligger digitalt, da der ikke er plads til fysisk opbevaring. Der er ingen bestyrelse eller medlemmer, der er 4 aktive. Har eget forlag.
Arkivet har åbent hver tirsdag, kl. 9-11 bortset fra ferier o.lign


Byforeningen Svanekes Venner

Kirkepladsen 4, 3740 Svaneke
Formand Henrik Søby. soebyerne@mail.tele.dk
Hjemmeside
Arkivet opstod via interessen for billeder, har f.eks. en stor samling af Myhres glasplader.
Har derudover avisudklip, foreningsarkiver samt andre papirarkivalier. Arbejder med indskanning og registrering af fotos. Samler med interesse for området; møller, kunstmalere. Har en lille udstilling med modelskibe.
Møder hver tirsdag aften.


Gudhjem By- og Mindeforening – Gudhjem Lokalarkiv

c/o Gudhjem Museum, Stationsvej 1, 3760 Gudhjem
att. Kirsten Laurberg Lund: kirsten.laurberg.lund@gmail.co
Hjemmeside
Oprettet i 1968.
Der blev tidligere indsamlet af Gudhjem Mindeforening
Hjemmeside med omkring 2000 billeder og bl.a. Viggo Pedersens erindringer


Hasle Egnens Lokalhistorie og Filmværksted

Kirkegade 8A, 3790 Hasle
formand Richardt Vang-Olsen  kontakt@haslelokalhistorie.dk
Hjemmeside
Filmværkstedet: http://filmbornholm.dk/pages/
Start 31/12 1991. Dækker områderne Hasle, Rutsker, Teglkås, Vang og Muleby. Skriver i HasleNyt, deltager i Kulturugen, med på Folkemødet sammen med Statens Filmcentral. Charles Svendsens glasplader ca. 3600. Har fået Jørgen Uffe Hansens samling af aviser.
Mødes tirsdag og torsdag


Klemensker Lokalhistoriske Arkiv

Klemensker Centralskole
Arkivleder: Hans Aage Jepsen. E-mail: hans@klem-lokalarkiv.dk
Hjemmeside
Startede i 1970.
Materialer: Billeder, udklip, foreningsarkiver. Meget om 2. verdenskrig, radar.
1. og 3. onsdag hver måned i tiden 19:00 – 21:00 eller efter aftale med arkivleder.


Lokalhistorisk forening for Nyker og omegn

Foreningens samling af dokumenter m.m. er i 2021 overgået til Bornholms Ø-arkiv.


Rønne Byarkiv

Arkivet er en del af Byforeningen for Rønne (stf. 1959)
Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne
Formand Niels-Holger Larsen, nielsholgerlarsen@gmail.com
Hjemmeside
Facebook
Rønne Byarkiv er oprettet i 2012 af Rønne Byforening i form af en hjemmeside, der fungerer som en slags Rønnes Wikepedia, dog med ”filter” ved  byarkivaren Ann Vibeke Knudsen, der flittigt samler stof til arkivet fra arkiver, museum, givere og ikke mindst fra Rønne Byforenings facebook-gruppe.  Denne gruppe fungerer som en nyhedskilde, og med indsamling af historier fra mange aktive brugere. Arkivet er 100% digital.


Nexø Museumsforening/Lokalarkiv

Hjemmeside
Lokalarkivet en del af museumsforeningen og opstået da der i forbindelse med museet udstillinger også kom arkivalier ind. Det fysiske arkiv udbygges pt. Samlingen indeholder bl.a. aviser og billeder.
Mødes om onsdagen.


Pedersker Lokalarkiv

Samlingshuset, Pedersker Hovedgade 56, 3720 Aakirkeby,
Arkivleder: John Thesbjerg, Lokalarkivet – pedersker@tdcadsl.dk
Hjemmeside
Åbningstider mandag kl. 10-12


Poulsker

Findes hos Kenn Erik Bech
chaken@get2net.dk
Arkivet opstod da man opdagede, at der lå arkivalier på Snogebæks Folkets hus loft.
Derudover billeder, udklip mm. også fra Bodilsker. Tematisk opdelt.


Snogebæk Lokalarkiv

Kontakt Birgit og Henning Bender


Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

Vestermarievej 16, 3700 Rønne
att. Niels Peter Rasmussen, vmlokalarkiv@hotmail.com

Hjemmeside
Opstart i 1998, kælderen på Vestermarie Skole.
Billeder f.eks. stor samling af konfirmationsbilleder og skolebilleder. Skøder fra ca. 1850. Avisudklip ang. trav. Fornyligt fået 11 kladdehæfter med avisudklip om trav fundet på BOFA. Materiale om Nylars samles også, da der ikke er en samling der.


Forsvarsmuseets Bibliotek og Arkiv

Museumsleder Lave K. Broch: ml@formus.dk

Mødes mandag formiddag eller efter aftale
Oprettet i 1980, lokaler på Almegårdskasernen.
Udlåner bøger og stiller arkivmateriale til rådighed med mulighed for skanning.
Militært tilsnit. Har ca. 4000 billeder. Mobiliseringskassen fra 1932. Film
Registreret i en database – 7000 indtastninger, ca. halvdelen billeder.


Aakirkeby  Lokalarkiv

Aakirkeby Borgerforening
Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby
Preben Kofoed. Else-preben@mail.dk –  aakirkebylokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside
onsdage i tiden 09.00 –11.00, samt torsdag aften efter aftale


Østerlars Lokalarkiv

att: Svend Aage Knudsen . svaaknudsen@knudsen.mail.d
Opstart i 2013. Mødes hver tirsdag i Multihuset, hvor man har lokaler i de næste to år.
Har kun en lille samling, da man er usikker på fremtidige lokalitet.


Østermarie Lokalarkiv

Fritidshuset, Godthåbsvej 39, Østermarie

Arkivleder: Finn Hellisen, hellisen@mail.dk, Aspevej 9, 3751 Østermarie, 56 47 02 67 / 21 27 60 87


Aarsdale Lokalarkiv

Indenmarken 2, Aarsdale, 3740 Svaneke
Kontaktperson: Olav Elvang: oelvang@gmail.dk