Kommende aktiviteter

Lørdag den 9. september 2023 kl. 14

Generalforsamling i Bornholms Historiske Forening. Sted: Foreningshuset i Vestermarie

Klemensker kro o 1920

Lørdag den 4. november 2023 kl. 14

Udgivelse af  “Bornholmske Samlinger 2023”  på Klemensker Kro. Læs om det kommende bind her