Kommende aktiviteter


Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19

Bornholms Bibliotek, Pingels Alle 1 – Foredrag ved Kim Bak

Sadelmager Petersens hemmeligheder

En sort nat i efteråret 1810 brød to mænd ind i amtstuen i Rønne og bortførte det store jernskrin med hele amtets kassebeholdning. Allerede dagen efter vidste øvrigheden – og alle i Aakirkeby – hvem gerningsmændene var. Men hvor var de stjålne penge? Og hvordan kunne forbryderne købe løs af huse, møbler og heste uden at nogen greb ind?

Historien om det største tyveri på Bornholm nogensinde og om den mand, byfoged Jespersen kaldte ‘den mest snu forbryder, jeg i mine 25 år har set.’

Lørdag den 9. september 2023 kl. 14 (sted endnu ikke fastlagt) Generalforsamling i Bornholms Historiske Forening

Lørdag den 4. november 2023 kl. 14 (sted endnu ikke fastlagt) præsentatio af “Bornholmske Samlinger 2023” .