Kommende aktiviteter

Lørdag den 4. september 2021 kl. 14

Generalforsamling afholdes i Kannikegård i Aakirkeby. Efter generalforsamlingen vil Alex Speed Kjeldsen holder et foredrag om arbejdet med det bornholmske sprog.

 

Udsat til efteråret 2021: Byvandringen med Mogens Lau i Gudhjem/Melsted. Mødested: Den nye P-plads (græsmark) sydøst for den nye kirkegården. Se Mogens introduktion til byvandring.

Lørdag den 6. november 2021 kl 14

Præsentation af Bornholmske Samlinger 2021 – sted endnu ikke fastlagt.