Iværksætter i Danmark og i Spanien. 2. del

Orla Sørensen var livet igennem et meget aktivt menneske, der ved hårdt fysisk arbejde skabte sig en levevej som iværksætter. På grundlag af samtaler med ham og løsrevne notater fra hans hånd, bringes her...

Iværksætter i Danmark og i Spanien. 1. del

Orla Sørensen var livet igennem et meget aktivt og flittigt menneske, der ved hårdt fysisk arbejde skabte sig en levevej som iværksætter. På grundlag af samtaler med ham og løsrevne notater fra hans hånd,...

Bornholmske Samlinger 2023

Invitation til foreningens medlemmer Lørdag den 4. november 2023 kl. 14 vil Bornholms Historiske Samfund og årets forfattere præsentere årets udgave af “Bornholmske Samlinger”. Det foregår i Klemens Kros store sal og der er...

Bornholmerprisen til Ole Almeborg

På foreningens generalforsamling i Vestermarie lørdag den 9. september 2023 blev Bornholmerprisen givet Ole Almeborg. Motivering for at tildelingen lyder således:  Mange, især ældre bornholmere, får glade smil på læberne og vemod i øjnene,...

Rønnes originaler medio 1800’tallet

Valdemar Andreas Sejer oplevede i sin barndom en by, der så noget anderledes ud end Rønne gør i dag. Hans ældste søn, statsskovridder i Almindingen A. F. V. Sejer (1879-1959) nedskrev faderens erindringer. Her...

Indkaldelse til generalforsamling

  Foreningen BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Lørdag den 9. september 2023 kl. 14.00 Vestermarie skole, Foreningshuset, Vestermarievej 16, 3700 Rønne Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Redaktørens beretning Regnskab for året 2022 Fastsættelse af kontingent...

En barndom i Rønne i 1860’erne

Valdemar Andreas Sejer oplevede i sin barndom en by, der så noget anderledes ud end Rønne gør i dag. Hans ældste søn, statsskovridder i Almindingen A. F. V. Sejer (1879-1959) nedskrev faderens erindringer. Her...

Bornholmske Samlinger 2023

 – udkommer 4. november 2023 Siden den første årbog udkom 1906, kan vi her – 117 år efter – endnu en gang udgive ”Samlingerne” med rigtig gode artikler og med historier, som selvfølgelig alle...