Bornholmerprisen

skakbrik-nord-4I anledning af foreningens 50 års jubilæum i 1955 indstiftedes Bornholms historiske Samfunds ærespris, senere blot kaldet “Bornholmerprisen”.
Da prisen blev indstiftet bestod den af et signeret eksemplar af samfundets sidst udgivne årbog ledsaget af en begrundelse. Senere kom den til at bestå af en lille keramikfigur ledsaget af et diplom og som før med en begrundelse ved uddelingen under generalforsamlingen.
Figuren var lavet efter en gammel nordisk skakbrik forestillende en kriger til hest, og som var fundet på Isle of Lewis i øgruppen Hebriderne. (Se tegningen).
Der blev defineret fire muligheder for at modtage prisen:
1. for historisk virksomhed vedrørende Bornholm.
2. for bevarelse af kendskabet til den bornholmske dialekt.
3. for bevarelse af det bornholmske landskab (herunder også skabelse af nye forhold, der understreger det bornholmske landskab).
4. for bevarelse af den bornholmske arkitektur (herunder også skabelse af nye bygninger, der føjer sig ind i den gamle arkitektur eller i landskabet).
Fortegnelse over personer /institutioner, der er blevet tildelt ”Bornholmerprisen” gennem de forløbne år.

1956 – V. F. Pedersen, Lillegård, Østerlars, Østerlars-Gudhjem sogneråd.
Emmy og Johs. Jantzen, Gudhjem
1957 – Sv. Aage Christoffersen, Slusegård, Pedersker, (Vandmøllen).
1958 – Nepper-Christensen, provst, sognepræst, Østerlars
1959 – Svaneke Byråd (fredning af Nordskoven)
1960 – Niels Christian Stangegaard, trykkerileder
1962 – Frede Kjøller, overlærer, Østermarie
1963 – Hans Hjorth, fabrikant, keramiker, Rønne
1964 – Chr. Stub-Jørgensen, stadsbibliotekar, Aarhus (Æresmedlem i 1978)
1965 – Emil Kofoed, bankbestyrer, Kongens Lyngby (Æresmedlem i 1967)
1966 – Arne Larsen, lektor, Rønne
1967 – Aage Rothmann, magister, København
1968 – Aage Davidsen, lektor, leder af Bornholms Museum
1969 – Gudhjem By- og Mindeforening ved Axel Munch
1970 – Hans Pihl, amtsborgmester, Nexø og Omegns Museumsforening
1972 – Povl Høm, maleren, Gudhjem, restaurering af kirker
1974 – Thorborg Pedersen, bibliotekar, Rønne
1975 – Anker E. Kofoed, overlærer, Svaneke
1976 – Louise Skovgaard, overlærer, København, slægtsforskning
1977 –  Bent Engberg, statsskovrider, Almindingen
1978 – Bornholms Centralbibliotek
1979 – Anthon Mikkelsen, mølleejer, Aarsdale Mølle
1980 – Ann-Catrin og Henning Larsen, Østerlars
1981 – Bodil Tornehave, atomfysiker, historie-detektiv, Virum
1982 – Ebbe Gert Rasmussen, dr. phil., Rønne (Æresmedlem i 2006)
1983 – Hans Erik Skaarup, oberstløjtnant, leder af Forsvarsmuseet
1984 – Knud Møller, lektor, Lokalhistorisk Arkiv, Rønne
1985 – Otto Rohmann, amatørarkæolog, Neksø
1987 – Werner Hansen, lokalhistoriker, Aakirkeby
1988 – Povl Harrild, skoleinspektør, lokalhistoriker, Neksø
1989 – Jørn Klindt, civilingeniør, lokalhistoriker, Rønne
1990 – Tove Marcher, Lokalhistorisk Arkiv, Sorthat
1991 – Karl Kristensen, overlærer, dialektforsker, Rønne
Leif Henriksen, handelsoverlærer, Rønne
1992 – Gert Møller Larsen, amatørarkæolog, Rø
1993 – Arne Madsen, pastor emeritus, Grisby, Aarsdale
1994 – Byforeningen ”Svanekes Venner” ved læge Flemming Larsen
1995 – Redaktør Gert Andersen, Virum
1996 – Universitetslektor H.A. Koefoed, Odense
1997 – Chefredaktør Thomas Jensen, Rønne
1998 – Major H.V. Jørgensen, Knudsker
1999 – Pedel Jørn Uffe Hansen, Rutsker
2000 – Redaktør Hansaage Bøggild, Rønne
2001 – Maskinmester Bent Sonne Jacobsen, Neksø
2002 – Telegrafist Povl Erik Munk, Pedersker
2003 – Lærer Steen Møller
2004 – Skibsfører Jørn Kjøller, Rønne
2006 – Boghandler Jens Sørensen
I forbindelse med BHS 100 års jubilæum blev der desuden tildelt 3 priser:
Bornholmersprogprisen – Lillian Hjorth-Westh
Naturbevaringsprisen – Jørgen Butzbach
Den Bygningskulturellepris – Niels Holger Larsen
2007 – Arkæolog Finn Ole Nielsen
2008 – Kaptajnløjtnant Lill-May Didriksen
2010 – Erik Svendsen
2011 – Niels Christian Bohn Pihl
2013 – Rasmus Voss
2015 – Finn Hansen

2016 – Karl Nielsen

2017 – Erik Grønvang Nielsen

2019 – Henrik Vensild

2020 – Klaus Thorsen

2021 – Alex Speed Kjeldsen

2023 – Ole Almeborg