Bibliotek – Bornholms historie

 Bemærk, at du skal downloade store pdf-filer, inden du kan læse i bøgerne.  
 1rkForside
Bornholmske Samlinger
1. række 1906-1966

Indholdsfortegnelse 

1964 2 rk 1 1
Bornholmske Samlinger
2. række 1964-1986

Indholdsfortegnelse

1987 3 rk 1 1
Bornholmske Samlinger  3. række
1987-2006

Indholdsfortegnelse

2007 4 rk 1forside Bornholmske Samlinger 4. række

2007-

Indholdsfortegnelse

Julehæftet Jul paa Bornholm

Jul paa Bornholm – lokalhistorisk publikation 1933-2000

Rasmus Pedersen Ravns Borringholms Krønike, 1671

Udgivet af Bornholms Historiske Samfund med støtte af Carlsberg Fondet. Colbergs Boghandels Forlag, Rønne 1926. Med indlæg og introduktion og biografi af  Johs. Knudsen.

 1906 Uddrag af Rønne Byraads Forhandlinger 1

 Oversigt og beskrivelse af Rønne Byråd forhandlinger 1877-1946

Oversigt over samtlige publikationer og noter til de ældste årgange

 Niels Nielsen En By vokser til 1959 forside

 Niels Nielsen En By vokser til 1959  (bemærk i gråtoner, 65 Mb)
BornholmsStednavne
Bornholms Stednavne
København 1951
Udgivet af Stednavneudvalget og Bornholms Historiske Samfund
613 sider

Læses her

ChristiansøsHistorie
Anker E. Kofoed,
Christiansøs historie
Rønne 1961
 
Udgivet af Bornholms Historiske Samfund
282 sider
 
Læses her
Salchow - Militærbeskrivelse over Øen Bornholm
 U. Salchow
Militærbeskrivelse over Øen Bornholm
af Aage Rohmann og Th. Lind
Rønne 1954
udgivet af Bornholms historiske Samfund
 
Læses her
 
Zarthmanns Borringholmerens Historiebog I 1
M.K. Zahrtmann,
Borringholmerens Historiebog
Bind I + II, Rønne 1934-35
I: 336 sider, II: 330 sider

Bind I

Bind II

Indholdsfortegnelse

Zahrtmanns biografi

1346-1946 Aakirkeby 1
 C.L. Dam og H.K. Larsen
Aakirkeby 1346-1946
Aakirkeby 1951
221 sider

Læs her

Bornholms Historie - Landbruget og dets Biografier 1
Bornholms Historie.
Landbruget og dets Biografier
Rønne 1950
425 sider

Læs her

 la Cour Danske Gaarde III 4 bind - nørre herred billeder 27
J.C.B. la Cour.
Danske Gaarde
I. udgave, 4 bd. 1907
Bornholms Amt, 77 sider
Læs her
 
III. udgave, 4. bd. 1916
Bornholms Amt, 63 sider

Læs her

Klippeøens mænd fødte og førte - Sonne Kofoed og Stangegård 1  Klippeøens mænd fødte og førte

En samling Bornholmske Biografier

H. Sonne Kofoed og N.C. Stangegård,

Bornholms Tidendes Forlag, Rønne 1948

165 sider

Bornholmsk byggeskik på landet af Niels-Holger Larsen
 Niels-Holger Larsen
Bornholmsk byggeskik på landet
til de bornholmske Landboere
Bornholms Museum 1983
169 sider

Læs her

 trap1858
 J.P. Trap
Kongeriet Danmark
Afsnit om Bornholm
 
1858 Trap Danmark Bornholm 77 sider
1872 Trap Danmark Bornholm 82 sider
1899 Trap Danmark Bornholm  110 sider
1921 Trap fjerde udgave Bornholm 138 sider
 1894 Bornholm P Hauberg 2 Peter Haubergs 3 udgaver af “Bornholm – Billeder og Text”

1879 Bornholm P Hauberg

1887 Bornholm P Hauberg

1894 Bornholm P Hauberg

 Danmarks Kirker  Nationalmuseet har digitaliseret “Danmarks Kirker”, der er udkommet siden 1933

Kirkerne i Bornholms Amt

download ordlister og beskrivelser af de Bornholmske kirker

bindene Amtmand E. Vedel udgave flere artikler og bøger om arkæologien på Bornholm:

1870 Om de Bornholmske Brandpletter

1872 Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm

1873 Undersøgelser angaaende Den ældre Jernalder paa Bornholm

1878 nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm

1886 Bornholms oldtidsminder af Amtmand Vedel

1897 Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder af Amtmand Vedel

 BornholmskOrdbog  Gruppen af Bornholmske ordbøger:

Se oversigt

Bornholmsk Ordbog, udgivet af Lærere, Rønne 1873

Det Bornholmske Sprog, udgivet af P. Møller, Rønne 1918

 Rønnemålet af Børge Andersen 1959 1 Se oversigt

Børge Andersen, Rønnemålet, En strukturallingvistisk analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt, København 1959

 ortegnelse over bornholmske historiske kort omslag_Side_1 FORTEGNELSE OVER HISTORISKE KORT, BORNHOLM

Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med

Kartografisk Dokumentationscenter,

Odense Universitet 1987

A4, 191 side

Danmarks Riges breve Danmarks Riges Breve 1250-1332, Bornholms Amt

Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1957

47 sider

1757 Urnes Agerdyrkningens Behandling paa Bornholm forside Áger-Dyrkningens Behandling paa Bornholm

J.C.Urne, o. 1757

Udgivet med forord af Aage Rohmann, København 1964

Danmarks Kommunale forvaltning – Bornholm 1927

Danmarks Kommunale Forvaltning- Bornholms Amt

Bornholms Amt, side 325-519

Udgivet af Selskabet “Vort Samfund”, København 1927

Navne og billeder af medlemmer af amtsråd, byråd, kommunalbestyrelser, samt øens tjenestemænd og ombud.