Bornholmske Samlinger

Bornholmske Samlinger

Bornholms Historiske Samfund har i over 100 år udgivet årsskriftet Bornholmske Samlinger med artikler som vedrører Bornholms historie.

Det første nummer udkom i 1906. Adjunkt Holbeck skrev forordet, og artiklerne blev blandt andet leveret af læge og lokalhistoriker M.K. Zahrtmann, læge Søren Kabell samt lærer og museumformand J.A. Jørgensen.

Den nyeste udgave kom i november 2022 og var et temanummer om stormflod, strandinger, redningsvæsen
og fyrtårne på Bornholm.

Her på hjemmesiden har du adgang til samtlige udgaver fra starten og til for fem år siden. Bøgerne ligger præsenteret i de fire rækker med indholdsfortegnelser og links til download af PDF-fil for hver udgave. Du kan søge direkte i PDF-filerne fra søgefeltet øverst til højre.

Links til PDF-filer og indholdfortegnelser

Bornholmske Samlinger 1. række – 1906-1966

Bornholmske Samlinger 2. række – 1964-1986

Bornholmske Samlinger 3. række – 1987-2006

Bornholmske Samlinger 4. række – 2007-2022