Bornholmske Samlinger 4. række

Bornholmske Samlinger IV række – kun udgivelser der er ældre end 5 år, eller udsolgte årgange, er tilgængelige digitalt.

 2007 4 rk 1forside Bornholmske Samlinger IV række bind 1
2007

Ann Vibeke Knudsen – side Forord – side 5
Henrik Vensild – side Forord – side 8
Erling Aabye Dam, Bornholms landbrug i dag – side 10
Henrik Vensild, Fjorten artikler om bornholmske gårde – side 13
Henrik Vensild, Træk af Bornholms landbrug 1946-2006 – side 199
Thor Lund Kure, Økologisk landbrug på Bornholm – side 233
Erik Hovgaard Jakobsen, Dansk Landbrug og EF/EU – side 243
Erik Hovgaard Jakobsen, Sukken-oer på Bornholm til Sverige og Finland – side 251
H.V. Jørgensen, Bessaraberne på Bornholm 1946-47 – side 257
Ingrid Boesen, Husholdningsarbejdet og produktudstillingerne – side 278
Stig Andersen, Den bornholmske svineproduktions omfang og værdi – side 283
Jørgen Hansen, Den bornholmske mælkeproduktions omfang og værdi – side 287
Henry Jespersen, Kyllinger – side høns og mink – side 289
Ole Harild og Carsten Mouritsen, Den bornholmske planteproduktions omfang og værdi – side 291
Carsten Mouritsen, Det bornholmske landbrug og Biokrafts biogasanlæg – side 294
Niels Fogh Hansen, Litteratur om Bornholm – side 296
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms historiske Samfund 2006-2007 – side 300
Vedtægter – side 303
Forfatternes navne og adresser – side 304
Bestyrelsens navne og adresser – side 304

 Sider fra 2008 4 rk 2 Bornholmske Samlinger IV række bind 2
2008

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5
Ebbe Gert Rasmussen, Denne berømmelige Action. Bornholm 1658 gennem 350 år – side 8
Camilla Luise Dahl, Degnen Rasmus Ravns anekdoter i Aa Kirkes kirkebog 1654-1671 – side 36
Anette Eriksen, Leonora Christina og Hammershus – side 78
Jakob Seerup, Danmarkshistoriens største skibskatastrofe? Strandingen ved Sose i 1678 – side 90
Henrik Vensild, Lidt om hvad man fandt efter Sosestrandingen – side 102
Peter Andreas Harteg, Trolddomssager på Bornholm i det 16. og 17. århundrede – side 110
Niels-Holger Larsen, På krydsfod – drevet af split. 1600-tallets vindmøller – side 134
Ann Vibeke Knudsen, Da varmen kom fra Heliga Å i Småland – bilæggerovnsplader på Bornholm fra 1600tallet – side 140
Jakob Seerup, Bornholms historiske Samfund 2007-2008 – side 164
Forfatternes navne og adresser – side 167
Bestyrelsens navne og adresser – side 167

 Sider fra 2009 4 rk 3 Bornholmske Samlinger IV række bind 3
2009

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5
Bodil Tornehave, Zahrtmanns rekvisitter – side 8
Poul Sanne, Om købmandsslægten Mogens Smidt i Svaneke – side 60
Lilliane Højgaard Holm, Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog (1687-1 700) – side 98
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Skt. Salomons Kapel – mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm – side 118
Militærhistorie:  – side 144
Peter Aage Henriksen, Militær-/Krigshistorisk ekskursion til Bornholm maj 2009 – side 146
Svend E. Albrethsen, Planerne og befæstningen af Rønne og den bornholmske virkelighed – side 150
Michael Hesselholt Clemmesen, Bornholms Forsvar 1893 til 1943 – københavnske ideer og bornholmsk realitet – side 162
John E. Andersen, Bornholm i Sovjetisk perspektiv 1944-1946 – og Døssings ambitioner om en dansk proletarisk revolution – side 236
Arkiv: – side  256
Lill-May Didriksen, Udvandrerarkivet på Bornholm – side 258
Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv – side 274

Jakob Seerup, Formandsberetning – side 282

Svend Aage Møller, Hjemmeside, nyhedsbreve, m.v. – side 285
Forfatternes navne og adresser – side 286
Bestyrelsens navne og adresser – side 286

 Sider fra 2010 4 rk 4 Bornholmske Samlinger IV række bind 4
2010

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5Anne Dyhr, De svenske stenhuggere på Nordbornholm 1860-1921 – side 8
Studier i den bornholmske stenindustris historie
Peter Randløv, Stereoskopbilledet på Bornholm – side 116
Lilliane Højgaard Holm, Navnemoder og modenavne – side 128
Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv – side 156
Jakob Seerup, Formandsberetning – side 163
Svend Aage Møller, Hjemmeside, nyhedsbreve, m.v. – side 166
Forfatternes navne og adresser – side 167
Bestyrelsens navne og adresser adresser – side 167

 Bornholmske Samlinger IV række bind 5
2011

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5
Henning Bender, Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940 – side 10
Michele McNabb, Amerikas danske immigrantmuseum: Viser danske rødder og amerikanske drømme – side 50
Ann Vibeke Knudsen, De sendte billeder hjem – udvandrerhistorie på en anden måde – side 58
Lill-May Didriksen, Udvandrede bornholmere der vender hjem igen – side 108
Ann Vibeke Knudsen, Hagemann i Amerika – side 122
Lorna Koford Wallace, Vore bornholmske rødder – side 130
Kirsten Laurberg Lund, En Gudhjem-piges kærlighedseventyr i USA -side 148
Flemming Hansen, Historien om, hvordan jeg fandt min amerikanske familie, og mødet med den – side 162
Ann Vibeke Knudsen, »Min oldefar var guldgraver« – side 186
Anette Eriksen og Christl Mathea Vang, Udvandrerhistorier – side 198
Christl Mathea Vang, Familien Bosin i Warren, Pennsylvania -side 214
Svend Aage Møller, Højskolen og udvandringen – side 222
Svend Aage Møller, Familien Lambrecht og udvandringen – side 234
Hans Peter Holm, På rejse til onkel i Longmont 1921 – side 246
Jakob Seerup, Formandens beretning – side 252
Svend Aage Møller, Hjemmeside, nyhedsbreve, mv. – side 254
Forfatternes navne og adresser – side 255
Bestyrelsens navne og adresser – side 255

 Bornholmske Samlinger IV række bind 62012

 

Finn Pedersen, Familien Reiner og Kurhaus Strandschloss (Hotel Strandslot) i Sandvig – side 8
Jesper Vang Hansen, Magt, ære og retskaffenhed. Om bornholmske tingbøger og Berild Clausen – side 60
Ebbe Gert Rasmussen, Hermed consenterer og samtykker. Kirken på Bornholm og dens præster 1658 – side 84
Lena Maria Mühlig, Tyske købmænd på Bornholm i middelalderen – side 106
Jan Eskildsen, Bornholmske rundkirker i europæisk perspektiv – side 124
Jørn Uffe Hansen, Jens Peter Poulsen Møller. Urmager og folkemindesamler i Allinge – side 164
Kirsten Laurberg Lund, En skæbnesvanger martsdag i 1872 – side 182
Ann Vibeke Knudsen, Thea Hoffmanns erindringsbilleder fra barndommen i Rønne – side 196
Erik Gornitzka og Ann Vibeke Knudsen, Kaptajn Wegeners rapport: Beretning om Luftværnets Virksomhed i Nexø i Dagene 6. Maj-13. Maj 1945 – side 212
Lilliane Højgaard Holm, Tilnavne og slægtsnavne i Østermarie sogns kirkebog 1687-1910 – side 236
Anette Eriksen, Nyt fra Bornholms Ø-arkiv – side 262
Jakob Seerup, Formandens beretning – side 268
Svend Aage Møller, Hjemmeside, nyhedsbreve, mv. side 270
Forfatternes navne og adresser – side 272
Bestyrelsens navne og adresser – side 272

2013 4 rk 7forsideBornholmske Samlinger IV række bind 7
2013

HISTORIEN :
Henning Bender: Den svenske indvandring til Bornholm 1850-1920 – side 10
Birgit Bender: Indflyttede svenskere på Bornholm 1901 – side 56
Finn Hansen: Naturen i Højlyngen, som svenskerne opdyrkede – side 80
Jesper Vang Hansen: Hans Madvig og indvandringen til Bornholm efter den skånske krig 1676-1679 – side 100
Lilliane Højgaard Holm: Andersson, Malmgren, Fält, Nikolajsen – og alle de andre! – side 114

ERINDRINGERNE:
Kenn Erik Bech: Oldemor fra Tomelilla – side 144
Holger Dam: Fire driftige skåninge i Aakirkeby – side 158
Finn Henriksen: Magnus Henriksson- min skånske bedstefar – side 178
Ann Vibeke Knudsen: Stenhugger og prædikant Sandell fra Blekinge og Christian III’s bibel – side 186
Niels-Holger og Jeppe Eimose Larsen: Nils Larsson fra Vallby, murermester i Allinge – side 196
Svend Aage Møller: To svenske indvandrerfamilieskæbner – side 204
Melvin Erik Pedersen: »Løkkeejer« Nils Pehrsson, Snogebæk – side 214
Jørgen Wichmann: Tyve familiemedlemmer udvandrede fra Skåne til Bornholm – side 234

Jakob Seerup: Formandens beretning 2012-2013 – side 260
Svend Aage Møller: Hjemmeside, nyhedsbreve, mv. – side 262
Forfatternes navne og adresser – side 264
Bestyrelsens navne og adresser

Bornholmske Samlinger, IV række, bind 82014

 

Anette Eriksen: Krigen i 1864 og en bornholmsk soldat – men det må jo gå som det kan, er man heldig at overleve det, får man jo det at se – side 8
Bjørn Westerbeek Dahl: Christopher F. Willerups kort over de bornholmske byer 1858 – side 20
Erik Gornitzka og Ann Vibeke Knudsen: En stenhugger og en fotograf i Nexø – Frederik Ferdinand Fischer og Johan Hansen – side 42
Finn Pedersen: Blanchs Hotel og dets ejere, Blanch, Beierholm, Beldring, Mueller og Koch – side 60
Svend Aage Møller: Højskolehjemmene på Bornholm, Rønne – Aakirkeby – Nexø – og de tilknyttede højskoleforeninger – side 130
Jørn Uffe Hansen: Kapitler af fiskerlejet Vangs historie – side 166
Håkan Henriksson: När stora nordiska kriget kom till Bornholm – side 192
Ebbe Gert Rasmussen: Bornholms land som pant? Et intermezzo i nordisk udenrigspolitik 1658-1659 – side 220
Niels Probst: Løven fra Christiansø – side 242
Henrik Vensild: Nogle blankvåben til de bornholmske soldater i 16- og 1700tallet – side 246
Lilliane Højgaard Holm: De bornholmske runesten og deres indskrifter – en præsentation – side 260
Jesper Vang Hansen: Formandens beretning – side 300
Svend Aage Møller: Hjemmeside, nyhedsbreve, mv. – side 302
Forfatternes navne og adresser – side 304
Bestyrelsens navne og adresser – side 304

Bornholmske Samlinger, IV række, bind 92015

 

SKOLERNE

Erik A. Larsen: Folkeskolerne på Bornholm i nyere tid set med en politikers øjne – side 8
Jesper Vang Hansen: Lærdommens historie på Bornholm i 1700tallet – side 22
Finn Bræstrup Karlsen: Folkeskolen på Bornholm – side 40
Lilliane Højgaard Holm: Lidt om pogeskolerne på Bornholm – side 52
BYSKOLER
Niels Nielsen: Borgmester Niels Nielsen om Borgerskolen i Rønne – side 66
Poul Harild & Erik Gornitzka: Lidt om skolevæsenet i Nexø fra 1616 til 1972 – side 96
Jens Riis Jørgensen: Skolelærere og skoler i Allinge og Sandvigfra 1815 til 1958 – side 116
Søren Lindgaard: Klasselærer på Svaneke Skole 1974-1984. En personlig beretning – side 138
SOGNESKOLER
Peter Tiemroth: Bønderne ville ikke slippe børnene – side 158
Lars Seerup: Østermarie Folke- og Realskole 1955-1970 – side 168
Jørn Uffe Hansen: Rutsker Skolevæsen – et tilbageblik – side 182
Ritt Bjerregaard: I praktik på Rutsker Kirkeskole – side 194
Kirsten Laurberg Lund: Gudhjemskolerne – nedenfor og ovenfor bakken – side 200
Jens Aagesen: Historien om Knudsker Skole – side 216
Kenn Erik Bech: Skolevæsenet i Poulsker – side 232
SKOLEBILLEDER
Ann Vibeke Knudsen: Bornholmske skolebørn 1870-1970 – side 248
Skoleregister – side 334
Forfatterne og bestyrelsen – side 336

Bornholmske Samlinger 2016 4. række, bind 10
2016

 Redaktørens og forfatterens forord – side 4
Forhistorien – side 7Brugsforeninger på Bornholm. De første 25 årHusholdningsforeningen for Nexø Kjøbstad 1875 – side 15
Aarsdale Husholdningsforening 1879-1979 – side 25
Bodilsker Sogns Brugsforening 1888-1970 – side 37
Snogebæk Brugsforening 1890 – side 45
De næste syv brugsforeninger, frem til århundredeskiftet Østermarie og Omegns Brugsforening 1888-1929 – side 55
Arbejdernes Forbrugsforening i Rønne 1891 – side 65
Aarsballe og Omegns Brugsforening 1892 – side 67
Tejn og Omegns Brugsforening 1893 – side 77
Allinge og Sandvig Forbrugsforening 1895 – side 85
Vang og Omegns Brugsforening 1898-1984 – side 97
Nyker Brugsforening 1900 – side 109Brugsforeningerne oprettet efter 1900Pedersker Brugsforening 1901 – side 121
Rø og Omegns Brugsforening 1901-1990 – side 131
Aaker og Aakirkeby Brugsforening 1902 – side 141
Klemensker Brugsforening 1902 – side 151
Listed og Omegns Brugsforening 1902-1996 – side 163
Lobbæk Brugsforening 1902-1972 – side 171
Nylars og Omegns Brugsforening 1902 – side 177
Vestermarie Brugsforening 1902 – side 183
Svaneke og Omegns Brugsforening 1902 – side 195
Rønne og Omegns Brugsforening. Genstiftet i 1905 – side 205
Arnager og Omegns brugsforening 1905-1988 – side 219
Rutsker brugsforening 1908 – side 225
Poulsker Brugsforening 1911-1984 – side 235
Gudhjem og Omegns Brugsforening 1911 – side 243
Østerlars Brugsforening 1911 – side 249
Olsker Brugsforening 1912 – side 261
Hasle og Omegns Brugsforening 1913 – side 267
Allinge Brugsforening 1913 – side 277
Stenseby Brugsforening 1921-1988 – side 285
Østermarie Brugsforening, genstiftet i 1930 289 Nylars – Nylars – Lobbæk Brugsforening – side 297
FDB Rønne Afdeling – side 299
BF-Magasinet – side 307
Øen i Øst – side 314
Den frivillige kæde – side 316
Erindringer
Karl Nielsen, tidl. kontorchef i FDB Rønne Afdeling – side 317
Henning Holck Nielsen, tidl. FDB driftskonsulent på Bornholm – side 323
Tage Jensen, tidl. afdelingsdirektør i FDB Rønne Afdeling – side 329
Flemming Kofoed, Tdl. formand for Pedersker Brugsforening og formand for Kredsbestyrelsen på Bornholm – side 331
Register, litteratur og kilder – side 335
Forfatter og bestyrelsen – side 336

Bornholmske Samlinger, IV række, bind 11
2017

Anette Eriksen: Dansk Vestindien og udrejste bornholmere – side 8
Peter Aakjær og Mette Harild: »Listedkongen« – side 22
Annemari Brandt: Historien om Degnegård i Bodilsker – side 50
Gunnar Solvang: Højskolemanden Georg Bidstrup, en bornholmsk udvandrer til Brasstown i North Carolina, USA – side 72
Levy Blang: Bornholm under krigen. Dagbogsoptegnelser fra en bornholmsk præstegård i tiden fra 1. januar 1940 til 5. april 1946 – side 102
Birger Pedersen: Bornholms missionshuse og frikirker – side 164
Ebbe Gert Rasmussen: Den svenske jordebog for Bornholm 1658.
Afrundede landbrugsstudier – side 192
Forfatternes navne og adresser – side 224
Bestyrelsens navne og adresser – side 224

Bornholmske Samlinger IV række bind 12
2018

Henning Wismann: Lidt om familien Nansen og et kongebrev fra 1756 6
Camilla Luise Dahl: Sukkerbager Jungemanns bagebog fra 1796 14
Povl Erik Munk: Kan man fabrikere amerikanske svingplove i Pedersker – ja, hvorfor ikke? – side 28
Henning Bender: Snogebæk – en by tager form. Fra Snogebæks byarkiv 1845-1888 – side 40
Erik Gornitzka: Ordrebøger for perioden 1862-1885. Billed- og stenhugger Frederik Ferdinand Fischer – side 64
Søren Lindgaard:Guldstøv fra fotograf Valdemar Myhre – side 100
Philip Kofoed: Karl Magnus Kofoed, lærer på Tejn Skole – side 116
Ann Vibeke Knudsen: Vestermarie, pastor Møller, hans børn og konfirmander – side 126
Richardt Vang-Olsen: Lidt om legatgården i Hasle og nogle beboere – side 140
Nils Pedersen: Fagerlunds planbog og Gudhjem-banen – side 150
Anders Koefoed Larsen: Nordbornholms Ugeblad – side 168
Torben Koch: Nanna og Søren i Gavlegade – side 180
Wiggo Kure: Om de mange Kjeldsebygårde – side 186
Ann Vibeke Knudsen: Gotfred Elleby fra Østermarie – side 198
Kirsten Laurberg Lund: Peter Kochs håndskrevne manuskript til »Det hvisker fra Havet« – side 212
Niels-Holger Larsen: Espersens mølle i Rønne – side 226
Povl Aksel Eriksen: Lidt om Bodernes historie – side 236
Benedikte Lauridsen: Et mysterium bliver opklaret. Lidt om tømrer, vognmand, chauffør og amatørfotograf Poul Børge Rasmussen – side 248
Hans Hansen: En svensk flyver nødlandede i Nyker i 1941 – side 262
Jakob Seerup: Krigens sidste dage set fra fyrtårnet på Hammeren – side 266
Erik Gornitzka: Der dukker stadig guld op. En fantastisk gave efter 64 år – side 280
Jens Chr. Skaarup: Om soldaten på Bornholm i koldkrigsårene 1951-1980 – side 284

Bornholmske Samlinger IV række bind 13
2019

 

Mogens Lau: Maleren Bertel Hansen-Svaneke – side 8Mette Vind: Ellen Ipsen, pogeskolelærerinde frk. Ipsen – tante Ellen – side 56

Lilliane Højgaard Holm: De bornholmske runeamuletter under lup – side 70

Peter Aakjær og Mette Harild: »Listedkongen« – »Margrethe« – og de tre svogre – side  90
Jens Riis Jørgensen: Krohuset og Slotshuset ved Hammershus i medgang og modgang – side 120

Randi Solvang: Barn i 1890’erne på Bornholm – side 154

Bornholmske Samlinger IV række bind 14
2020

 Mogens Lau: Maleren Johannes Herman Brandt – »Bølge-Brandt«

Lene Steenbuch: Helgas Dagbog – 1900

Svend Aage Møller: Genforeningen og Bornholm

Hanne Vensild: Landbrugernes Sammenslutning på Bornholm 1932-1944

Kirsten Laurberg Lund: Hans Dam – og de andre bornholmere i Californien

Finn Kjerulff: Kunsten at datere Povls Kirke – eller cirklens kvadratur

Ann Vibeke Knudsen: Landskabsfotograf Busch på Bornholm 1880

Bornholmske Samlinger IV. række bind 1
2021

Fotografer på Bornholm 1839-1939af Ann Vibeke Knudsen

Forfatterens forord og indledning – side 4
Daguerreotypisterne på Bornholm – side 8
På »Glas, Papiir og Voxdug« – side 16
De første fastboende fotografer på Bornholm – side 32
  Gottlieb Støckel – side 40
  Johan Hansen – side 70
  Thor Spelling – side 88
Fotografer i Rønne 1888-1939 – side 98
Fotografer i Hasle 1898-1939 – side 152
Fotografer i Allinge 1890-1939 – side 170
Fotografer i Gudhjem 1890-1939 – side 222
Fotografer i Svaneke 1889-1939 – side 246
Fotografer i Nexø 1890-1939 – side 272
Fotografer i Aakirkeby 1894-1939 – side 306
Fotografer på besøg 1888-1939 – side 326
Billedkreditering og register – side 332

Bornholmske Samlinger IV række bind 16
2022

Stormflod – Strandinger – Redningsvæsen – Fyrtårne

Henning Bender: Den bornholmske kystredningstjeneste i 200 år – side
Jakob Seerup: Ny teknologi – gamle problemer – side 78
Peter Aakjær: Stormfloden 1872 på Bornholm – side 86
Peter Aakjær: Stormfloden 1904 på Bornholm – side 122
Niels-Jørn Jensen: Lys i mørket omkring Bornholm – side 148
Lene Mühlig: Om strandinger på Bornholm i middelalderen – side 172
Jesper Vang Hansen: Strandinger på Nordbornholm i 1700-tallet – side 188
Henrik Cacling: Da »M. DAVIDSEN« stødte på Hammeren i 1901 – side 212
Ann Vibeke Knudsen: Da jarlen af Zetland forliste – side 224
Bornholmske Samlinger IV rækkebind 17
udkommer 4/11 2023

Menneskeskæbner

– Jørgen Selmer, Karnapgården i Rønne.
– Kim Bak, Sagen Barfoed.
– Jesper Vang Hansen, Bøndernes udbyggere – og Kongens.
– Torben Bech Rasmussen, Landbrugsaktivisten.
– Mogens Lau, Hans Henny Jahnn og Bornholm.
– Lennart Weber, Lintrup og Bornholm.
– Ann Vibeke Knudsen, Før fotografiet.