Jul paa Bornholm – lokalhistorisk årsskrift

Lokalhistorie siden 1933

Gøtzche og Lind startede “Jul paa Bornholm” i samarbejde med indehaveren af Colbergs Boghandel Edmund Andersen i 1933 og det oprindelige formål var i tekst og billeder, at fortælle om bornholmske forhold og om personer i fortid og nutid ved at offentliggøre hidtil ukendte manuskripter og ved at formå kvalificerede forfattere til at yde bidrag i overensstemmelse med det program, der var lagt.

Publikation hedder “Jul paa Bornholm”, men er egentlig ikke et traditionelt julehæfte, der handler om den bornholmske jul. Det eneste der relaterer til julen er, at det udkommer op til jul. Jul paa Bornholm er en årlig lokalhistorisk publikation.

Siden start er der publiceret hundredevis af artikler om bornholmske egne, forhold, personer og slægter, og mange af disse artikler er i dag et vigtigt kildemateriale til Bornholms Historie.

Redaktører:
1933-1946 overbibliotekar E. Gøtzche og lektor Th. Lind (P. Kuhre var medredaktør i 1935)
1946-1962 Lektor Th. Lind
1963-1967 førstebibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus, forfatteren Chr. Stub-Jørgensen
1968-1987 Frede Kjøller
1988-1994 Hansaage Bøggild
1995-2005 Jens Sørensen
2006-2019 Henrik Vensild

2020- Ulla Bechsgaard

Digitaliseringen er muliggjort ved at en komplet samling af Jul paa Bornholm fra Henrik Ipsens dødsbo er stillet til rådighed til formålet. Alle hæfter bliver scannet i gråtoner for at gengive billedmaterialet bedst muligt. Forsider er scannet i farve. Fra 2001 er hæfterne gengivet i fuld farve. Hvert hæfte “fylder” 20-25 Mb og teksten er søgbar.

Kulturhistorisk årsskrift

Jul paa Bornholm 1933-1942

Jul paa Bornholm 1943-1960

Jul paa Bornholm 1943-1960

Lokalhistorisk publikation

Jul paa Bornholm 1961-1978

Kulturhistorisk Årsskrift

Jul paa Bornholm 1979-1996

forsider1997-2006

Nyere årgange gengives ikke.