Bornholmske Samlinger 4. række

Bornholmske Samlinger IV række – kun udgivelser der er ældre end 5 år, eller udsolgte årgange, er tilgængelige digitalt.

 2007 4 rk 1forside

 Bornholmske Samlinger IV række bind 1

2007

Ann Vibeke Knudsen – side Forord – side 5
Henrik Vensild – side Forord – side 8
Erling Aabye Dam, Bornholms landbrug i dag – side 10
Henrik Vensild, Fjorten artikler om bornholmske gårde – side 13
Henrik Vensild, Træk af Bornholms landbrug 1946-2006 – side 199
Thor Lund Kure, Økologisk landbrug på Bornholm – side 233
Erik Hovgaard Jakobsen, Dansk Landbrug og EF/EU – side 243
Erik Hovgaard Jakobsen, Sukken-oer på Bornholm til Sverige og Finland – side 251
H.V. Jørgensen, Bessaraberne på Bornholm 1946-47 – side 257
Ingrid Boesen, Husholdningsarbejdet og produktudstillingerne – side 278
Stig Andersen, Den bornholmske svineproduktions omfang og værdi – side 283
Jørgen Hansen, Den bornholmske mælkeproduktions omfang og værdi – side 287
Henry Jespersen, Kyllinger – side høns og mink – side 289
Ole Harild og Carsten Mouritsen, Den bornholmske planteproduktions omfang og værdi – side 291
Carsten Mouritsen, Det bornholmske landbrug og Biokrafts biogasanlæg – side 294
Niels Fogh Hansen, Litteratur om Bornholm – side 296
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms historiske Samfund 2006-2007 – side 300
Vedtægter – side 303
Forfatternes navne og adresser – side 304
Bestyrelsens navne og adresser – side 304

 Sider fra 2008 4 rk 2

 Bornholmske Samlinger IV række bind 2

2008

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5
Ebbe Gert Rasmussen, Denne berømmelige Action. Bornholm 1658 gennem 350 år – side 8
Camilla Luise Dahl, Degnen Rasmus Ravns anekdoter i Aa Kirkes kirkebog 1654-1671 – side 36
Anette Eriksen, Leonora Christina og Hammershus – side 78
Jakob Seerup, Danmarkshistoriens største skibskatastrofe? Strandingen ved Sose i 1678 – side 90
Henrik Vensild, Lidt om hvad man fandt efter Sosestrandingen – side 102
Peter Andreas Harteg, Trolddomssager på Bornholm i det 16. og 17. århundrede – side 110
Niels-Holger Larsen, På krydsfod – drevet af split. 1600-tallets vindmøller – side 134
Ann Vibeke Knudsen, Da varmen kom fra Heliga Å i Småland – bilæggerovnsplader på Bornholm fra 1600tallet – side 140
Jakob Seerup, Bornholms historiske Samfund 2007-2008 – side 164
Forfatternes navne og adresser – side 167
Bestyrelsens navne og adresser – side 167

 Sider fra 2009 4 rk 3

 Bornholmske Samlinger IV række bind 3

2009

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5
Bodil Tornehave, Zahrtmanns rekvisitter – side 8
Poul Sanne, Om købmandsslægten Mogens Smidt i Svaneke – side 60
Lilliane Højgaard Holm, Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog (1687-1 700) – side 98
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Skt. Salomons Kapel – mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm – side 118
Militærhistorie:  – side 144
Peter Aage Henriksen, Militær-/Krigshistorisk ekskursion til Bornholm maj 2009 – side 146
Svend E. Albrethsen, Planerne og befæstningen af Rønne og den bornholmske virkelighed – side 150
Michael Hesselholt Clemmesen, Bornholms Forsvar 1893 til 1943 – københavnske ideer og bornholmsk realitet – side 162
John E. Andersen, Bornholm i Sovjetisk perspektiv 1944-1946 – og Døssings ambitioner om en dansk proletarisk revolution – side 236
Arkiv: – side  256
Lill-May Didriksen, Udvandrerarkivet på Bornholm – side 258
Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv – side 274

Jakob Seerup, Formandsberetning – side 282
Svend Aage Møller, Hjemmeside, nyhedsbreve, m.v. – side 285
Forfatternes navne og adresser – side 286
Bestyrelsens navne og adresser – side 286

 Sider fra 2010 4 rk 4

 Bornholmske Samlinger IV række bind 4

2010

Ann Vibeke Knudsen, Redaktørens forord – side 5
Anne Dyhr, De svenske stenhuggere på Nordbornholm 1860-1921 – side 8
Studier i den bornholmske stenindustris historie
Peter Randløv, Stereoskopbilledet på Bornholm – side 116
Lilliane Højgaard Holm, Navnemoder og modenavne – side 128
Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv – side 156
Jakob Seerup, Formandsberetning – side 163
Svend Aage Møller, Hjemmeside, nyhedsbreve, m.v. – side 166
Forfatternes navne og adresser – side 167
Bestyrelsens navne og adresser adresser – side 167

 Bornholmske Samlinger IV række bind 5
 Bornholmske Samlinger IV række bind 6
2013 4 rk 7forside

Bornholmske Samlinger IV række bind 7

2013

HISTORIEN :
Henning Bender: Den svenske indvandring til Bornholm 1850-1920 – side 10
Birgit Bender: Indflyttede svenskere på Bornholm 1901 – side 56
Finn Hansen: Naturen i Højlyngen, som svenskerne opdyrkede – side 80
Jesper Vang Hansen: Hans Madvig og indvandringen til Bornholm efter den skånske krig 1676-1679 – side 100
Lilliane Højgaard Holm: Andersson, Malmgren, Fält, Nikolajsen – og alle de andre! – side 114

ERINDRINGERNE:
Kenn Erik Bech: Oldemor fra Tomelilla – side 144
Holger Dam: Fire driftige skåninge i Aakirkeby – side 158
Finn Henriksen: Magnus Henriksson- min skånske bedstefar – side 178
Ann Vibeke Knudsen: Stenhugger og prædikant Sandell fra Blekinge og Christian III’s bibel – side 186
Niels-Holger og Jeppe Eimose Larsen: Nils Larsson fra Vallby, murermester i Allinge – side 196
Svend Aage Møller: To svenske indvandrerfamilieskæbner – side 204
Melvin Erik Pedersen: »Løkkeejer« Nils Pehrsson, Snogebæk – side 214
Jørgen Wichmann: Tyve familiemedlemmer udvandrede fra Skåne til Bornholm – side 234

Jakob Seerup: Formandens beretning 2012-2013 – side 260
Svend Aage Møller: Hjemmeside, nyhedsbreve, mv. – side 262
Forfatternes navne og adresser – side 264
Bestyrelsens navne og adresser