Bornholmske Samlinger 4. række

Bornholmske Samlinger IV række – kun udsolgte årgange er tilgængelige digitalt.

2013 4 rk 7forside

Bornholmske Samlinger IV række bind 7

HISTORIEN :
Henning Bender: Den svenske indvandring til Bornholm 1850-1920 – side 10
Birgit Bender: Indflyttede svenskere på Bornholm 1901 – side 56
Finn Hansen: Naturen i Højlyngen, som svenskerne opdyrkede – side 80
Jesper Vang Hansen: Hans Madvig og indvandringen til Bornholm efter den skånske krig 1676-1679 – side 100
Lilliane Højgaard Holm: Andersson, Malmgren, Fält, Nikolajsen – og alle de andre! – side 114

ERINDRINGERNE:
Kenn Erik Bech: Oldemor fra Tomelilla – side 144
Holger Dam: Fire driftige skåninge i Aakirkeby – side 158
Finn Henriksen: Magnus Henriksson- min skånske bedstefar – side 178
Ann Vibeke Knudsen: Stenhugger og prædikant Sandell fra Blekinge og Christian III’s bibel – side 186
Niels-Holger og Jeppe Eimose Larsen: Nils Larsson fra Vallby, murermester i Allinge – side 196
Svend Aage Møller: To svenske indvandrerfamilieskæbner – side 204
Melvin Erik Pedersen: »Løkkeejer« Nils Pehrsson, Snogebæk – side 214
Jørgen Wichmann: Tyve familiemedlemmer udvandrede fra Skåne til Bornholm – side 234

Jakob Seerup: Formandens beretning 2012-2013 – side 260
Svend Aage Møller: Hjemmeside, nyhedsbreve, mv. – side 262
Forfatternes navne og adresser – side 264
Bestyrelsens navne og adresser