Det bornholmske sprog

Sproget har Skougaard vel omhandlet og tillige givet en bornholmsk Ordbog. At mange Ord er temmeligen afvigende fra det danske, derpaa kan disse Exempler tjene: en Belli = et Barn, en Horra = en Dreng, en Pibel = et Pigebarn, et hæjlut Kviinfolk = en behagelig Dame.

Så kort er Amtmand Thaarup beskrivelse af det bornholmske sprog i “Kort oversigt over Bornholms Amt” fra 1810.

Herunder liste over væsentlige bidrag til beskrivelse af sproget:

I.C. Urne: Optegnelser (Thotts Saml. 40, nr. 1507) (gl. kgl.Saml. 40, Nr. 2391 – Ny kgl. Saml. 40, Nr. 813, 813b, 183c)
I.C. Urne: Fortegnelse paa Bordingholmske Ord og Talemaader. 1745 (Kalls Saml. Folie Nr. 53)
Efterretninger om Nye Bøger og Lærde Sager i Danmark og Norge. Okt.-Nov. 1756. S. 84-816)
P.N. Skougaard: Beskrivelse over Bornholm, Kbh. 1804, Den Bornholmske ordbog findes på siderne 369-411
A.P. Adler: Prøve paa et bornholmsk Dialekt-Lexikon. 1. og 2. Saml. Kbh 1856.
Bornholmsk Ordbog, udgivet af Lærere. Rønne 1873.
F. Dyrlund: Udsigt over de danske Sprogarter. Kbh. 1857
J.C.S. Espersen: Bornholmsk Ordbog, 1908,  Inclusive Lydlære af Vilh. Thomsen og bøjningslære af Ludv. F.A. Wimmer

P. Møller: Det bornholmske Sprog, Rønne 1918
J.D. Prince: The Danish Dialect og Bornholm. 1924 (American philos. Society 63.190)
Borrijnholmarijn. Maanedsskr. Udg. Af P.Møller. Rønne 1928-
Danske Folkemaal. Maanedsskr. 3. Aarg., Kbh 1929. Afhandl. Af Th.Teinnæs, s. 48-52, af P.K.Stibolt, s. 52-57, af Aage Rohmann, s. 79-84

P.K. Stibolt: Udkast til en Bornholmsk Fraseologi samt til lidt Supplement til Espersens og Holms Ordlister, Håndskrevet bog, 1. og 2. del, København 1953. Kan læses her: Stibolts Fraseologi-Bog1 og Stibolts Fraseologi-Bog2

Børge Andersen: Rønnemålet. En strukturallingvistisk analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt, København 1959. Bogen kan læses her.