Warning: set_time_limit(): Cannot set max execution time limit due to system policy in /customers/5/a/5/bornholmske-samlinger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/subscribe2/subscribe2.php on line 65 Det bornholmske sprog - Bornholms Historiske Samfund

Det bornholmske sprog

Sproget har Skougaard vel omhandlet og tillige givet en bornholmsk Ordbog. At mange Ord er temmeligen afvigende fra det danske, derpaa kan disse Exempler tjene: en Belli = et Barn, en Horra = en Dreng, en Pibel = et Pigebarn, et hæjlut Kviinfolk = en behagelig Dame.

Så kort er Amtmand Thaarup beskrivelse af det bornholmske sprog i “Kort oversigt over Bornholms Amt” fra 1810.

Herunder liste over væsentlige bidrag til beskrivelse af sproget:

I.C. Urne: Optegnelser (Thotts Saml. 40, nr. 1507) (gl. kgl.Saml. 40, Nr. 2391 – Ny kgl. Saml. 40, Nr. 813, 813b, 183c)
I.C. Urne: Fortegnelse paa Bordingholmske Ord og Talemaader. 1745 (Kalls Saml. Folie Nr. 53)
Efterretninger om Nye Bøger og Lærde Sager i Danmark og Norge. Okt.-Nov. 1756. S. 84-816)
P.N. Skougaard: Beskrivelse over Bornholm, Kbh. 1804, Den Bornholmske ordbog findes på siderne 369-411
A.P. Adler: Prøve paa et bornholmsk Dialekt-Lexikon. 1. og 2. Saml. Kbh 1856.
Bornholmsk Ordbog, udgivet af Lærere. Rønne 1873.
F. Dyrlund: Udsigt over de danske Sprogarter. Kbh. 1857
J.C.S. Espersen: Bornholmsk Ordbog, 1908,  Inclusive Lydlære af Vilh. Thomsen og bøjningslære af Ludv. F.A. Wimmer

P. Møller: Det bornholmske Sprog, Rønne 1918
J.D. Prince: The Danish Dialect og Bornholm. 1924 (American philos. Society 63.190)
Borrijnholmarijn. Maanedsskr. Udg. Af P.Møller. Rønne 1928-
Danske Folkemaal. Maanedsskr. 3. Aarg., Kbh 1929. Afhandl. Af Th.Teinnæs, s. 48-52, af P.K.Stibolt, s. 52-57, af Aage Rohmann, s. 79-84

P.K. Stibolt: Udkast til en Bornholmsk Fraseologi samt til lidt Supplement til Espersens og Holms Ordlister, Håndskrevet bog, 1. og 2. del, København 1953. Kan læses her: Stibolts Fraseologi-Bog1 og Stibolts Fraseologi-Bog2

Børge Andersen: Rønnemålet. En strukturallingvistisk analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt, København 1959. Bogen kan læses her.