Fiskerlejet Vang

Herunder billeder og kommentarer bragt på Foreningens Facebook.

Se i øvrigt Anne Vibeke Knudsens hjemmeside med flere billeder fra Vang

 Fotografen er Kaare Rasmussen, Rønne. På tavlen, som pigen i midten har på skødet står: "Øm. n. Skole, III Klasse, 1936. (Østermarie nordre Skole). Skolebilledet har tilhørt H.V. Jørgensen, som sikkert er en af drengene på billedet. Bornholms Ø-arkiv.


Fotografen er Kaare Rasmussen, Rønne. På tavlen, som pigen i midten har på skødet står: “Øm. n. Skole, III Klasse, 1936. (Østermarie nordre Skole). Skolebilledet har tilhørt H.V. Jørgensen, som sikkert er en af drengene på billedet. Bornholms Ø-arkiv.

 

Ejendommene her er fra højre Vang 64, 66 og 68, alle tre er bygget i årene 1897-1898. BM 1466. Glaspladerne fundet på Strandhotellet i Sandvig 1973.

Ejendommene her er fra højre Vang 64, 66 og 68, alle tre er bygget i årene 1897-1898. BM 1466. Glaspladerne fundet på Strandhotellet i Sandvig 1973.

Niels-Holger Larsen: Bemærk taget – det pjuskede til højre er nytækket, men endnu ikke “skåret ned”. Det er tækket med langhalm, som til sidst blev skåret jævnt, som det ses til venstre. Det er der ingen tækkemænd, der kunne finde på/ud af at gøre i dag, men langhalmen var ofte så blød og “fortærsket” – af plejlen, at det ikke kunne “klappes op”, som man gør i dag.
Jens Riis Jørgensen: Matr. nr. 104 d. Vi må have det gamle husnr., hvis vi skal forbinde det til et af de syv huse i slutningen af 1700-tallet i Vang.
Jørn Uffe Hansen: Dette er matr.nr. 105a. Fisker Hans Jørgen Holm overtog huset i 1890 efter sin far Ole Hansen Holm. Hans Olsen Holm havde matr.nr.104a , Vang 85, fra 1831 til o.1884. Matr.nr. 104d hører til Sølyst på matr.nr.104h.
Jens Riis Jørgensen: Godt Uffe, så forstår jeg det bedre. Ole Hansen Holm overtog ejendommen omkring 1849, hvor han fik takseret bygningen til brandkassen. Der var da 5 fag stuehus og 5 fag lade. I 1866 blev det vurderet igen, da det var ombygget til seks fag stuehus og to  fag lade. Det passer meget godt med fotoet, hvor der blot er sat endnu et fag til laden. Det ser ud til, at Ole Hansen Holm overtog det efter forældrene Jens Olsen Holm og Helene Elisabeth Hansdatter. I så fald fik de det omkring 1825. Endnu engang ser det ud til, at det var Helenes barndomshjem. Hendes far havde det så lidt inden 1787. Fantastisk godt billede
Kirsten Laurberg Lund: Jens Olsen Holm kom fra 6. selvejergård i Rutsker ” Enesgård”
Jens Riis Jørgensen Efter brylluppet i 1825 bosatte Jens Olsen Holm og Helene Elisabeth Hansdatter sig i Vang, som det fremgår af kirkebog og folketællinger. Hendes far boede hos dem som aftægtsmand.
Jens Riis Jørgensen: Jeg kom til at tænke på dette gamle billede af et gammelt hus i Vang, da jeg i aftes læste Jesper Vang Hansen historie om Vang omkring 1700. Så langt går huset ikke tilbage, men stedet er uden tvivl gammelt. Når en bygning forfaldt, kom der en ny op at stå, alt efter formåen. Det har matrikel nummer 105a, fortalte Jørn Uffe, og det svarer til det gamle Husnummer “6”. I sidste halvdel af 1700-t. boede fisker Thor Pedersen i Vang og boede i 1787 i No. 6. Hans anden kone Karen døde i Vang i 1812, og hans første kone Anne i 1787 som 97 år gammel, så hun var åbenbart født i den tid, som Jesper skrev om. Måske kom hun udefra, som kirkebogen viser, at en del gjorde. Måske var hun fra Vang. Thor Pedersen var født omkring 1729 og boede i hvert fald i Vang i 1765, hvor han måtte skrifte hos præsten på grund af lejermål. Hvis tingbøgerne skulle skulle fortælle usle historier, skulle kirkebøgerne fortælle de fromme, eller hvad. Så er der skifter og skøder og mandtal, som er mere objektive kilder. Tilsammen vil der være kilder tilstrækkelige til at fortælle, at Vang vist ikke var meget værre end andre steder, selvom der er noget vandkants-Rutsker over Jesper beretning om situationen her i slutningen af 1600-årene.

VangVippebrønd

"Banken", Vang 48. (Jvnf. fotografiet med vippebrønden). Glasplade der kommer fra en samling glasplader, der har tilhørt fotograf i Nexø, Johan Hansen. BM 1547.

“Banken”, Vang 48. (Jvnf. fotografiet med vippebrønden). Glasplade der kommer fra en samling glasplader, der har tilhørt fotograf i Nexø, Johan Hansen. BM 1547.

Vang. Formentlig Vang 70, huset i ”Skærby”. BM 1466. BM. Det er en af en samling glasplader, som i 1973 blev fundet i forbindelse med en ombygning af Strandhotellet i Sandvig. I 12 time kan man sige, de er desværre i dårlig stand.

Vang. Formentlig Vang 70, huset i ”Skærby”. BM 1466. BM. Det er en af en samling glasplader, som i 1973 blev fundet i forbindelse med en ombygning af Strandhotellet i Sandvig. I 12 time kan man sige, de er desværre i dårlig stand.

Ejendommene her er fra højre Vang 64, 66 og 68, alle tre er bygget i årene 1897-1898. BM 1466. Glaspladerne fundet på Strandhotellet i Sandvig 1973.

Ejendommene her er fra højre Vang 64, 66 og 68, alle tre er bygget i årene 1897-1898. BM 1466. Glaspladerne fundet på Strandhotellet i Sandvig 1973.

Matrikelkort over Vang 1824-1854

Matrikelkort over Vang 1824-1854

Artikel annonceredes på Facebook og efterfølgende kommentarer herunder:

Ann Vibeke Knudsen: Det er rystende beretninger om det lille fiskerleje. Man spekulerer på om de fattige mennesker havde tid til andet end at skaffe sig den daglige kost. Det havde de så. De har selv brændt deres brændevin og det har præget deres dagligdag mere end godt var. Et godt liv? Næppe. At afholdsbevægelserne og de religiøse sekter får godt fat i samfund som dette er der en forklaring på. Tak Jesper, spændende læsning – men forholdene lyder meget voldsomme, når stoffet for en stor del hentes i tingbøgerne. Men andre kilder til dagligdagens begivenheder på det tidspunkt, findes jo ikke.
Jens Riis Jørgensen: Matrikelkortet, du viser herover, er opmålt af J. H. Selmer i 1787 og hedder Carte over Ringe Mark. Man har brugt det gamle kort i 1818 ved matrikuleringen og indføjet tal med anden pen.
Jeg er langt fra kommet igennem din interessante redegørelse omkring 1700 i Vang, men kortet du viser med husene og numrene omkring 1800 er rigtigt. Det beror på opmåling 1818 og landinspektør Selmer skal have opmålt kysten i 1784 ligesom ved fx. Tejn og Rø i forbindelse med tidligere sager om udmarken. Der bruges ved folketællinger en husnummerering, fx 1787, mens 1801 er en anden, som går igen op i 1800-tallet. Det er mit håb, at den kan forbindes til omkring 1700. Det er flere år siden, jeg undersøgte det, men jeg har et bud på sammenhængen med matrikelnumrene: Hus nr. 1 = matr. nr. 109; 2=108; 3=107; 4=106; 5=104; 6=105; 7 ? ….Der var 9 familier i 1787.
Matrikelkortet, du viser herover, er opmålt af J. H. Selmer i 1787 og hedder Carte over Ringe Mark. Man har brugt det gamle kort i 1818 ved matrikuleringen og indføjet tal med anden pen.
Jeg indføjer lige med romertal for nr. på 1817-1818-kort i rækken af GL. Hus No (-1787-) og nuværende matr. nr.: Hus nr. 1 = matr. nr. 109 = VI; 2=108 =V; 3=107 = IV; 4=106 = III; 5=104 = I; 6=105 = II;  ….Lidt nede i din tekst har du skrevet 104, hvor der skal stå 107.

Fra Vang. Foto første halvdel af 1920erne. De fem forreste er fiskere, der deltog i kadrejfiskeri i deres yngre dage. Fra venstre Hans Holm, Peter Thiesen, Jørgen Holm, Niels Jensen og Hans Pedersen. Foto formentlig Alfred Kjøller. BM.

Fra Vang. Foto første halvdel af 1920erne. De fem forreste er fiskere, der deltog i kadrejfiskeri i deres yngre dage. Fra venstre Hans Holm, Peter Thiesen, Jørgen Holm, Niels Jensen og Hans Pedersen. Foto formentlig Alfred Kjøller. BM.

Peter Reinhold Kyhl: Spændende samling. Jeg havde ikke set et billede af Peder Truelsen Holms hus før. Han er min tip3-oldefar.
Ivar Holm: @Peter, så må vi være i familie. Peder Truelsen Holm den første var min tipoldefar Peder Truelsen Holm den anden var min oldefar.
Kirsten Laurberg Lund: Hans Holm er jeg i familie med, min mor har fortalte mange historier om ham.
Peter Reinhold Kyhl: Hej Ivar. Ja det må vi være. Det er PTH den første, som jeg nedstammer fra via datteren Caroline Margrethe Vang.