Toldbygninger på Bornholm

Toldbygninger på BornholmToldbygninger på Bornholm
Forfatter: Mogens Lau
Told-og Skattehistorisk Selskab – 131 sider. Illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 168,00 kr. (138,00 kr. for medlemmer af Told-og Skattehistorisk Selskab)
Udkommet 2016. Størrelse ca. 28 x 21 cm. Indbundet i hellærred

Bogen indeholder en gennemgang af sporene efter toldvæsenets tilstedeværelse på Bornholm i form af en gennemgang af de bygninger, der husede etaten fra middelalderen og frem til fusionen med skattevæsenet og omdannelsen til SKAT i 2005.
Forfatteren har været ansat i Toldvæsenet og senere Told*Skat i 43 år, heraf 35 år på Bornholm. Han er tillige exam. art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 1994 og har skrevet eller redigeret bøger om kunsthistoriske og/eller historiske emner, herunder blandt andet leveret artikler til Zise, Jul på Bornholm og Bornholms Museumsforenings årsskrifter.

Bogen er det første bind i en påtænkt række bøger om toldvæsenets bygningshistorie. Næste bind er planlagt til at udkomme i 2017 og omfatter toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø. Den er skrevet af forskellige forfattere.

På dette som på så mange andre områder skiller Bornholm sig ud fra det øvrige Danmark. Den gamle toldkammerbygning i Rønne fra 1897 er den eneste af de gamle toldbygninger her i landet, der fortsat huser den institution, den i sin tid blev opført til. Desuden er alle bygninger på øen, der blev opført som toldkamre, fortsat synlige i byerne, bortset fra den toldbygning i Nexø, der blev totalt udbombet i 1945.
Bogen indeholder først en kort gennemgang af toldbygningerne indtil 1841, hvor en strukturændring af toldvæsenet på Bornholm medførte, at Rønne ikke længere havde monopol på at huse toldvæsenet.
Derefter blev der oprettet toldkamre i Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø, og bogen indeholder en kort gennemgang af de enkelte bygningers historie. De fleste toldkammerbygninger er opført af lokale håndværksmestre uden brug af arkitekt, men i Rønne og Nexø har kongelige bygningsinspektører stået for bygningernes udformning.
Rønne Toldkammer blev opført i 1897 og er senere blevet forsynet med tilbygninger i 1982 og 1993. Hovedbygningen var på et tidspunkt solgt til Rønne Kommune men blev købt tilbage.
Toldkammeret i Hasle, der blev opført i 1907, er placeret centralt på havnen og stod uændret siden opførelsen såvel i det ydre som i det indre, indtil den blev nedlagt og solgt i 1969.
Allinge toldkammer blev bygget i 1909 og var også uændret indtil salget i 1973. Under Allinge hørte toldbygningerne i Hammerhavnen og i Vang.
Bygningen i Gudhjem blev opført i en etage i 1848 men forsynet med 1. sal i 1898. Den er nu indrettet som feriebolig for ansatte i Skat.
Toldkammeret i Svaneke blev indrettet i et tidligere redskabshus og var kommunalt ejet modsat de øvrige toldkammerbygninger, der alle var statsejede.
Det oprindelige toldkammer i Nexø fra 1911 var også lejet men blev offer for bombardementet i 1945. Derefter opførte staten en ny toldkammerbygningen i byen efter at toldvæsenets personale i nogle år måtte bo i en midlertidig barak på havnen.
Mogens Lau