Bornholms Musikfestival 50 år

Bornholms Musikfestival 50 år
Forfatter: Steffen Hyldig m. fl.
Udgivet af Bornholms Musikfestival i anledning af festivalens 50. sæson
208 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier
Pris 150,00 kr. – Udkommet 16. juli 2018. 23,5 x 22 cm. Indbundet i helpap

Bogen er en jubilæumsbog i anledning af, at Bornholms Musikfestival i år løber af stablen for 50. gang. Trods flere alvorlige kriser undervejs er det lykkedes af holde denne klassiske musikfestival i gang ved hjælp af engagerede mennesker og udelukkende frivillig arbejdskraft.
Ideen med musikfestivalen var at gøre Bornholm kendt i det øvrige land og uden for landets grænser for andet end den smukke natur og de røgede sild ved at indføre en årlig kulturel begivenhed – en musikfestival -af høj kvalitet. På den måde kunne man også give bornholmerne mulighed for at stifte bekendtskab med musik af internationalt format og stimulere hele kulturlivet på Bornholm.
Dette og meget mere kan man læse om i en velskrevet og veldisponeret bog, der berører såvel musikhistorien, lokalhistorien og kirkehistorien. Bogen er forsynet med faktablokke og et meget overskueligt statistikmateriale. Den er opdelt i fire kapitler, der sætter fokus på forskellige aspekter af de forløbne 50 års tildragelser.
Det første kapitel på omkring 80 sider er skrevet af den nuværende formand, Steffen Hyldig, og omhandler det historiske forløb. Foreningen har gennem sin eksistensperiode haft 5 formænd, der indtil den fjerde formand, Mogens Rafns, død i 2009 havde oplevet formænd med megen indsigt og et meget stort engagement – og stadig større egenrådighed. Det gav visse problemer for foreningens overlevelse i 2009.
Dernæst følger et afsnit om selve grundlaget for og starten af foreningen i 1969, og de følgende tyve år er skildret i to afsnit. Så følger et afsnit om kirkestriden, hvor der redegøres for konflikterne mellem festivalen og kirkerne om mulighederne og vilkårene for at afvikle koncerter i kirkerne. Hvis ikke det ”kun” var 50 år siden det hele begyndte, kunne man godt få den tanke, at der er skrevet et forkert årstal et sted eller to undervejs.
De to sidste afsnit i dette kapitel indeholder en gennemgang af udviklingen under Mogens Rafns formandstid og om hvordan foreningen er blevet videreført efter hans død på initiativ af den daværende organist i Rønne Kirke, Kevin Duggan.
Det andet kapitel er på omkring 45 sider og indeholder ”alle historierne” og er skrevet af forskellige forfattere.
Robert Wilbrandt skriver om samarbejdet med sponsorer og fonde og Steffen Hyldig gennemgår koncertstederne. Dernæst kommer en artikel af Jette Spangsby om foreningen Bornholms Musikfestivals Venner og dens opgaver gennem årene, og Axel Teich Geertinger har et afsnit om festivalens grafiske profil og et om programmer, foldere og websider. Det følge af Steffen Hyldig, der gennemgår festivalens instrumenter, mens Axel Teich Geertinger gennemgår komponistaftener og uropførelser og slutter med en omtale af Heroldprisen, der blev uddelt 6 gange.
I det følgende kapitel bringes et halvt hundrede sider med en række interviews foretaget af Margrit Skott under titlen ”Stemmer fra festivalen”. Der er fire interviews med herboende personer, der har haft et nært forhold til festivalen, og syv interviews med musikere, der ligeledes har haft en særlig betydning for festivalen.
Det sidste kapitel er en oversigt over samtlige koncerter fra 1969-2018.

Mogens Lau