Bornholms Ø-arkivs årsskrift 2021

Bornholms Ø-arkiv. Årsskrift. Årgang 2021. Nr. 2
Oearkivet.brk.dk – 106 sider
Illustreret med farve og sort/hvide fotografier
Pris 100,00 kr. Udkommet november 2021. Størrelse ca. 24 x 17 cm. Paperback
Bogen er redigeret af medarbejdere på Ø-arkivet

Med dette årsskrift følger Bornholms Ø-arkiv op på den tradition, man påbegyndte i 2020 med at sætte fokus på arkivets aktiviteter og de arkivalier, der er indkommet i årets løb. På trods af corona-pandemien og nedlukning af arkivet, er der alligevel indkommet 89 numre i 2021 inden redaktionens slutning, og 23 numre, der ikke nåede med i 2020-udgaven. Bogens sidste sider er en oversigt over de sager, der er oprettet i perioden.

Femten af disse sager har man valgt at fokusere nærmere på med en generel omtale af materialet og et fokuseret tekstuddrag, illustreret med billedmateriale. Emne og tidsmæssigt spænder materialet fra 1700’tallet og op til vore dage. De enkelte afsnit er skrevet af lederen og de ansatte på Ø-arkivet, og indholdet for de enkelte omtaler er i summarisk form:

• Fra Grumme Kule til Nagasaki, hvor Lærke Ea Aarestrup skriver om Stibolt slægten og det usædvanlige i, at en ung bornholmsk mand rejste til Shanghai i Kina i slutningen af 1800-talllet. Samtidig indeholder materialet det spændende billede, der pryder årsskriftets omslag.

• Arbejdslejren i Almindingen præsenteres af Amanda Stevne Pihl, der fortæller historien om de røde barakker i Almindingen og deres forskellige anvendelsesmuligheder gennem tiderne fra den første anvendelse som arbejdslejr, over grønlænderskole m.m. til det nuværende økologiske bofællesskab

• Amatørfotograf Knud Andersen Pihl tages under behandling af Camilla Luise Dahl, der beretter om noget så usædvanligt som en amatørfotograf der i 1920’erne, hvor fotoudstyr bestemt ikke var hvermandseje, optog en række billeder af husmandslivet på Nordbornholm.

• Bornholmeren i Amerika, fortæller en usædvanlig livshistorie om en ung mand fra Rønne, der efter en barndom her på øen får nye muligheder for livsudfoldelse ved at flytte til Amerika i slutningen af 1800’tallet. Historien foldes ud af Lærke Ea Aarestrup.

• Et skib anløb… skriver arkivets leder Anette Eriksen og beretter med udgangspunkt i indkomne billeder og et ark papir fra Listed, om skibet ”Reinholdts” aktiviteter omkring Anden Verdenskrig.

• Stenseby-brevene af Amanda Stevne Pihl, er beretningen om en række breve, der blev fundet i et chatol som et barnebarn arvede, og som fortæller om forfædrenes levede liv.

• Hytten på havnen i Rønne var i en årrække samlingsstedet for livet på Rønne Havn, hvor man kunne få sig en kop kaffe mens man ventede på båden, og Lærke Ea Aarestrup fortæller stedets historie og endeligt, da de nye store færger, Poul Anker og Jens Kofoed, krævede mere plads med øget trafik til følge på Rønne Havn, og deraf følgende større vejomlægninger, der bl. a. kostede Hytten livet.

• Kogebøger i Bornholms Ø-arkiv optager en del plads i arkivet, der har en omfattende samling som til stadighed udbygges. Camilla Luise Dahl beretter historien om bornholmernes mad gennem tiderne.

• Lokalhistorisk Forening for Nyker og Omegn måtte kaste håndklædet i ringen, da man ikke kunne finde lokaler til den fortsatte drift. Arkivalierne blev overtaget af Ø-arkivet, og Anette Eriksen sætter fokus på nogle af de spændende ting som også et mindre arkiv gemmer.

• Dam-dokumenterne behandles af Amanda Stevne Pihl, der både kan fortælle om dokumenternes betydning som slægtshistorie og som et bidrag til den bornholmske militærhistorie fra 1800-tallet til Første Verdenskrig.

• Tiden med Russerne på Bornholm fortælles af Lærke Ea Aarestrup i anledning af 75-året for de russiske troppers afsejling fra Bornholm. Ø-arkivet har markeret begivenheden ved udstillinger og fortsat indsamling af erindringer.

• Arkivalier fra Svaneke og den gamle byfogedgård af Camilla Luise Dahl, er historien om en stor mængde håndskrevne dokumenter, der oprindeligt blev opbevaret på Svaneke Arkiv og som stammer fra flere forskellige samlinger. Materialet er indkommet gennem en halv snes år, og først nu er de mange tusinde dokumenter m.m. færdigbehandlet og registreret.

• Edels erindringer er historien om en bornholmsk kvindes liv op gennem det 20. århundrede, og det er Lærke Ea Aarestrup, der har behandlet sagen.

• Den politiløse tid har Frederik Spliid taget under behandling. Det er historien om politi-aktiviteter på Bornholm under besættelsen hvor der var oprettet et Centralkontor for Særlige Anliggender.

• Børneliv gennem tiderne behandles af Amanda Stevne Pihl og Lærke Ea Aarestrup og handler om aktiviteterne på ”Arkivernes Dag” i hele Norden, hvor temaet i år var: Børn.