Hammershus og Bornholms andre borge

Hammershus og Bornholms andre borge
Forfatter: Christina Seehusen
Udgivet af Bornholms Museum – 152 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier samt kort
Pris 199,00 kr. – Bornholms Museumsforenings årbog for 2017 – gratis for medlemmer
Udkommet december 2017. Størrelse ca. 22 x 14,5 cm. Paperback

Bogen er en gennemgang af Bornholms i alt 7 borge. I sagens natur er det gennemgangen af Hammershus, der fylder mest – ca. halvdelen af bogens sider. Det er også indirekte Hammershus, der er årsag til udgivelsen, idet det nye besøgscenter ved borgruinen forventes at åbne til påske 2018.
Bornholm er det sted i Danmark, hvor der er flest borge set i forhold til øens geografiske størrelse.
Ifølge bogens forord er der tale om en saglig og faglig, men let tilgængelig borg-guide i et handy format, der er skabt til at blive brugt.
Bogen er skrevet af Christina Seehusen, der er cand. mag i forhistorisk arkæologi. Hun var vært på TV-serien ”Borgenes Ø”, og i den forbindelse opstod ideen om en publikation omfattende alle Bornholms borge.
Som nævnt er bogens første halvdel en gennemgang af Nordeuropas største borgruin, Hammershus. Der fortælles kort og overordnet om borgens indretning, dens historie, og om forsvarsværkerne.
Endvidere fortælles i en række ”faktablokke” om forskellige emner som smørskat, ølbrygning, den katolske helgen Skt. Laurentius, sagnet om de underjordiskes hjælp til opførelsen af Hammershus, og om de prominente fanger på borgen, Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt.
Ligeledes omtales en række af de arkæologiske fund der er gjort i forbindelse med borgens restaurering og vedligeholdelse m.m.
De følgende 35 sider omfatter de to borge i Almindingen, kongeborgen Lilleborg der blev bygget i midten af 1100-tallet til erstatning for vikingeborgen Gamleborg, der ligger kun 700 meter sydøst herfor. Begge borges opbygning og forsvarsværker gennemgås.
Bogens sidste 40 sider indeholder en gennemgang af tilflugtsborgene fra oldtiden. Først en generel, overordnet indføring i, hvad en tilflugtsborg er, dernæst en gennem af de i alt fire tilflugtsborge.
Først omtales de to borge på Sydbornholm, Gamleborg i Paradisbakkerne og Ringborgen på Rispebjerg på sognegrænsen mellem Pedersker og Poulsker, der er Bornholms største tilflugtsborg fra jernalderen. Det er i øvrigt ca. 8 km vest herfor ved Læsåen, at der for tiden foregår en række spændende og opsigtsvækkende udgravninger af et ca. 5000 år gammelt anlæg ved Vasagård, hvor der vælter mystiske solstene op af jorden.
Til sidst vender bogens forfatter blikket mod de to borge i Rø Plantage, nemlig Borgehoved og Storeborg, som måske har været den mindste af alle borgene, og som det i dag kan være vanskeligt at få et indtryk af på stedet.

Mogens Lau