Skolehistorier

skolebogenBornholmske Samlinger 2015 har titlen “Bornholmernes Folkeskoler og om Førstelærer Skovmand, Frøken Myhre og alle de andre”

Indhold:

SKOLERNE

Erik A. Larsen
Folkeskolerne på Bornholm i nyere tid
set med en politikers øjne 8

Jesper Vang Hansen
Lærdommens historie på Bornholm i 1700tallet 22

Finn Bræstrup Karlsen
Folkeskolen på Bornholm 40

Lilliane Højgaard Holm
Lidt om pogeskolerne på Bornholm 52

BYSKOLER

Niels Nielsen
Borgmester Niels Nielsen om Borgerskolen i Rønne 66

Poul Harild & Erik Gornitzka
Lidt om skolevæsenet i Nexø fra 1616 til 1972 96

Jens Riis Jørgensen
Skolelærere og skoler i Allinge og Sandvig
fra 1815 til 1958 116

Søren Lindgaard
Klasselærer på Svaneke Skole 1974-1984.
En personlig beretning 138

SOGNESKOLER

Peter Tiemroth
Bønderne ville ikke slippe børnene 158

Lars Seerup
Østermarie Folke- og Realskole 1955-1970 168

Jørn Uffe Hansen
Rutsker Skolevæsen – et tilbageblik 182

Ritt Bjerregaard
I praktik på Rutsker Kirkeskole 194

Kirsten Laurberg Lund
Gudhjemskolerne – nedenfor og ovenfor bakken 200

Jens Aagesen
Historien om Knudsker Skole 216

Kenn Erik Bech
Skolevæsenet i Poulsker 232

SKOLEBILLEDER

Ann Vibeke Knudsen
Bornholmske skolebørn 1870-1970 248

Skoleregister 334

Forfatterne og bestyrelsen 336