Jul på Bornholm, 2018

Jul på Bornholm. Kulturhistorisk årsskrift. 2018
Redaktør: Henrik Vensild
Bornholms Tidendes Forlag – 80 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 175,00 kr. Udkommet november 2018. Størrelse ca. 29 x 21 cm. Paperback

Den 86. årgang af Jul på Bornholm er redigeret af Henrik Vensild, der overtog redaktionen af årsskriftet i 2006.
I år indeholder årsskriftet 14 artikler samt 6 sider med navnene på nogle af de personer, der er afgået ved døden i løbet af året. Forsidebilledet er et udsnit af Carsten Henrichsens maleri fra Sandvig i 1870’erne, nærmere betegnet hjørnet af Sandlinien og Strandgade.
Forsidebilledet har relation til den første artikel, der handler om hvorledes et nærmest ikonisk motiv i Sandvig by nærmest har holdt sig uændret gennem de seneste halvandet hundrede år. Artiklens forfatter, Mogens Lau, har fundet frem til en række malerier og fotografier, der alle gengiver motivet fra stort set den samme vinkel. At motivet ikke så sådan ud, da billedet blev malet, er en anden sag.
I den følgende artikel gennemgår Steffen Hyldig Bornholms Musikfestivals historie i forbindelse med festivalens 50 års beståen, og hvis man ønsker at vide mere om festivalen, har samme forfatter – der også er festivalens nuværende formand – stået bag hovedartiklen i den bog om festivalens virke, der udkom tidligere på året.
Tonni Koefoed Larsen har i anledning af Prins Henriks død skrevet en selvoplevet historie om prinsens fader, greve André de Laborde de Monpezats jagter på Bornholm for 40 år siden.
Årsskriftets mest omfattende artikel er skrevet af Ivar Lærkesen, der i anledning af gymnasiets flytning fra Søborgstræde i Rønne til Campus Bornholm den 1. august i år, er gået på jagt i bibliotekets gamle samlinger, og resultatet er en artikel med overskriften: En lærd skole uden bibliotek er som et værksted uden værktøj.
Bornholms Tidende blev i 2018 nomineret til Publicistprisen, og i den anledning har Peter Tiemroth ridset avisens historie op. Han gennemgår tillige de chefredaktører og redaktører, der har tegnet avisen siden starten i 1866.
Somme tider er et maleris historie mindst ligeså interessant som selve billedet. Det fortæller Mogens Lau om i en artikel om et surrealistisk maleri, der har været ejet af kunstsamleren Herbert von Garvens, som boede på Abildgård i Sandkås fra begyndelsen af 1930’erne og til sin død. Maleriet er nu indgået i Bornholms Kunstmuseums samlinger.
Forfatteren Dennis Gade Kofod fortæller om den bornholmske forfatter Jakob Hansen, og Kurt Marker beretter om Hørfabrikken i Aakirkeby, der blev etableret på grund af manglen på tekstilstoffer under den 2. Verdenskrig.
Orla Munck fortæller om hans og hustruens 45 år som konfekturehandlere i Rønne, og Thor Kure om kanekørsel på Bornholm, der på mange måder adskilte sig fra sædvanen i det øvrige Danmark.
Så følger en artikel om motorcykler af mærket Harley Davidson, hvor Bornholm i de sidste 20 år har været Danmarks mindste distrikt i klubregi. Det er historien om, hvordan det hele startede, og hvad der er hændt indtil nu. Artiklen er skrevet af klubbens præsident Jonas Hjorth.
Nyligt afdøde Svend Gunnar Kofoed-Dam skriver en længere artikel om Svaneke Vang og Svanegårds historie, og 1. del bringes i år. I 2019 udgaven af dette skrift bringes 2. og sidste del.
Der er tillige et mindeord af Peter Tiemroth om forhenværende folketingsmand og landbrugsminister Niels Anker Kofoed og hustruen Rita, der døde med blot halvandet døgns mellemrum.
Den sidste artikel er skrevet af Lilliane Højegaard Holm og handler om runestenen i Sankt Knuds Kirke som hverken Bornholms Museum eller Nationalmuseet havde kendskab til, men som blev opdaget i 2017 af en ferierende svensk arkæolog.
Til sidst portrætter af ”Folk vi husker”. 88 bornholmere eller folk med tilknytning til Bornholm er med i år.