Historiens spøgelser – Rønne 1940-1946

Historiens spøgelserHistoriens spøgelser – Rønne 1940-1946
Forfatter: Jens Voigt
Forlaget Brian Christensen – 288 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier
Pris 299,00 kr. Udkommet august 2017. Størrelse ca. 25 x 25 cm. Indbundet i helpap
Bogen supplerer de efterhånden mange bøger, der beskæftiger sig med tiden omkring 2. Verdenskrig på Bornholm. Forfatteren skriver i sit forord, at bogen er tiltænkt alle, der besøger Rønne, lokale såvel som turister, og derfor er bogens tekster på tre sprog – dansk, tysk og engelsk.
Bogens forfatter er 49 år, og har en fortid i forsvaret. Han er uddannet som IT-supporter og har senere arbejdet hos SKAT og i private virksomheder. Han er ivrig amatørfotograf og historisk interesseret og behersker i kraft af sin uddannelse og interesse de tekniske forudsætninger for at fremstille bogens illustrationer.
Bogen er opdelt i 12 kapitler, hvoraf de 11 første omfatter et nærmere afgrænset geografisk område indenfor Rønnes bygrænse, mens det sidste afsnit indeholder en biografi om den tyske kommandant på Bornholm, Gerhard von Kamptz. Han tiltrådte stillingen som Inselkommandant i april 1945 og kom til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med krigsafslutningen, herunder de begivenheder, der udløste bombardementerne af Rønne og Nexø i begyndelsen af maj måned 1945.
Ideen med bogen er at vise, hvordan et nutidigt motiv i Rønne tog sig ud i perioden 1940-1946, ved direkte at sammenligne/sammenkopiere fotografier fra de to perioder. Metoden er kendt fra udlandet, ikke mindst Tyskland, Holland og England, hvor
bøger af denne art dog ofte er struktureret således, at der foran et nutidigt fotografi af motivet er indsat en transparent side med det samme motiv som det tog sig ud på et tidligere tidspunkt. Sammenkopierede billeder er delt på internettet; men ifølge forfatteren er det første gang, de udkommer i bogform her i landet.
I den aktuelle bog har forfatteren (der selv har fotograferet de nutidige billeder) sammenkopieret fotografier fra de to tidsperioder. Det kræver en præcis optagelse af det nutidige billede, idet såvel optagelsesstedet som objektivets type og billedvinklen skal stemme overens med det gamle billede, hvis det sammenkopierede billede skal være illustrativt og troværdigt.
De enkelte kapitler indledes med et kortudsnit af et bykort over Rønne, hvor et nummer henviser til det aktuelle fotografi, der er ledsaget af en kort, generel tekst. Billederne er ikke anbragt i kronologisk orden, men er relateret til det delområde, som kapitlet omfatter. Med bogen i hånden har læseren så mulighed for at opleve de enkelte dele af Rønne i vilkårlig rækkefølge og uden anden sammenhæng end den, man selv tillægger betydning.
Ud over de sammenkopierede og nummererede fotografier indeholder bogen en række fotografier af steder og genstande, der supplerer bogens øvrige informationer.
Der er også en kort omtale (med sammenkopierede billeder) af blandt andet de danske kampvogne, der kom til Bornholm en rum tid efter 2. Verdenskrigs afslutning, og af området ved Kastellet (nu Forsvarsmuseet), der er illustreret med ældre fotografier.
Ifølge forfatteren er der planlagt endnu en bog med fotografier fra den resterende del af Bornholm.
Mogens Lau