Bornholmerne. De satte præg på Luthersk Missions første 150 år

Bornholmerne. De satte præg på Luthersk Missions første 150 år
Forfatter: Birger Pedersen
Forlagsgruppen Lohse – 151 sider
Illustreret med sort/hvide fotografier
Pris 149,95 kr. Udkommet 2017. Størrelse ca. 20,5 x 15,5 cm. Indbundet i helpap

Bogen er udgivet i anledning af, at foreningen Luthersk Mission har eksisteret i 150 år. Titlen referer til, at Luthersk Missionsforenings medlemmer i 1800-tallet uden for Bornholm blev kaldt for Bornholmerne.
Bornholm har spillet en afgørende rolle i foreningens historie. Her blev foreningen stiftet og herfra sendte man missionærer til andre dele af Danmark. Flere af foreningens landsformænd boede på øen.
Forfatteren fortæller foreningens historie gennem 11 portrætter af personer, der ifølge ham har, eller har haft, en vigtig funktion i det mindste i den bornholmske del af Luthersk Mission. Han starter med præsten P.C.Tranberg, der indirekte var årsagen til, at Luthersk Mission blev stiftet af Christian Møller.
Personskildringerne af P.C.Tranberg og Christian Møller har tidligere været bragt i ”Jul på Bornholm” i henholdsvis 2008 og 2010 og er stort set identiske med bogens skildringer.
Som nævnt starter portrætterne med P.C.Tranberg, der vel nærmest kan betegnes som idealistisk, oprørsk og utilpasset, og som lagde sig ud med andre af samtidens gudelige vækkelser, der var en følge af de voldsomme forandringer af det danske samfund som fandt sted i 1800-tallet. I det hele taget var samfundet på den tid præget af omfattende folkelige bevægelser.
Det næste portræt er af smeden Christian Møller, der stiftede Luthersk Missionsforening og var foreningens leder i 40 år.
Herefter følger et portræt af Christian Leegaard Wollfsen, der måske er bedst kendt som far til den berømte kaperkaptajn Caspar Henrik Wolffsen – også kaldet ridder Wolffsen eller Bornholms Tordenskjold. I denne sammenhæng er Christian L. Wolffsen dog kendt for sine åndelige sange.
De følgende tre portrætter af Peder Kofoed, Andreas Rønne og Lorents Peter Elleby betegner forfatteren som henholdsvis skolemesteren, der forsøgte at forlige de stridende parter, porcelænsmaleren, de gik i Christian Møllers fodspor og landmanden, der skrev sange og udgav en bog om videnskab.
Det syvende, og bogens eneste kvindelige portræt, er af Martha Vilhelmine Mortensen, forfatterens mormor. Det er medtaget, fordi der bag de fleste af lederne i Luthersk Mission (som alle andre steder) stod kvinder, der ikke blev kendte som deres mænd, men som sørgede for at børnene og familien blev passet, så manden kunne være den udfarende.
Så følger portrætter af Kaj Pedersen, Vilhelm Munch og Gunnar Svendsen der beskrives som henholdsvis bydrengen, der blev Luthersk Missionsforenings første afdelingssekretær, malermesteren, som fornyede det kristne børnearbejde og mølleren, som blev landsformand for foreningen. Rækken slutter med Jørn Bech (f 1959), der er den eneste nulevende af de portrætterede og som beskrives som en mand med mange kasketter.
I ”Jul på Bornholm” årgang 2017 har Ivar Lærkesen skrevet en artikel om ”Den grundtvigske bevægelse på Bornholm”, som sætter Tranberg og Møller ind i en bredere historisk ramme, og som med fordel kan læses som et supplement til bogen.

Mogens Lau