Bornholms Ø-arkivs årsskrift 2020

Bornholms Ø-arkiv. Årsskrift. Årgang 2020. Nr. 1
Oearkivet.brk.dk – 95 sider
Illustreret med farve og sort/hvide fotografier
Pris 100,00 kr. Udkommet medio november 2020. Størrelse ca. 24 x 17 cm. Paperback
Bogen er redigeret af medarbejdere på arkivet

Med dette årsskrift har Bornholms Ø-arkiv valgt at sætte fokus på arkivets aktiviteter ikke blot i almindelighed med henvisninger til søgemuligheder mm., men i særdeleshed ved en gennemgang af de arkivalier, der – på trods af corona-pandemien – er tilgået arkivet fra årets begyndelse og indtil den 1. oktober. Bogens sidste sider er en oversigt over de i alt 104 sager, der er oprettet i perioden.

Tretten af disse sager har man valgt at fokusere nærmere på med en generel omtale af materialet og et fokuseret tekstuddrag, illustreret med et velvalgt billedmateriale. Tidsmæssigt spænder materialet fra 1700’tallet og til en samtidsdokumentation af livet under coronakrisen på Bornholm. De enkelte afsnit er skrevet af lederen og de ansatte på Ø-arkivet, og indholdet i de enkelte afsnit er i summarisk form:

• Arkivalier fra Søllingsgaard i Svaneke, hvor Camilla Luise Dahl skriver om det materiale, der tilgik arkivet i forbindelse med en voldsom brand i den gamle købmandshandel. Vi får her en fornemmelse af såvel varesortimentet som handelsmønstre og betalingsmåder i tidernes løb.

• Wichmann-slægtens breve hvor Amanda Stevne Pihl omtaler det arkiv, som slægtsforsker Jørgen Wichmann i 2019 tog beslutning om at overlade til Ø-arkivet. De breve, der blev indleveret i 2019 er i 2020 blevet suppleret med yderligere 97 breve, og materialet indeholder tillige billeder og er tilgængeligt på nettet.

• Livet under coronakrisen på Bornholm af Lærke Ea Aarestrup, er en samtidsdokumentation baseret på indsamling på Facebook og Instagram og tillige baseret på et samarbejde med 7-10 klasser i de bornholmske skoler, hvor eleverne skildrer den forandrede hverdag.

• En bibel fra 1700-tallets Christiansø af Camilla Luise Dahl omhandler en bibel, der ad lange og sære omveje er endt på Ø-arkivet, hvor den efter at have forladt trykkeriet i København var en tur omkring Bornholm, Christiansø, København, USA og tilbage til Christiansø, inden den nu er endt på arkivet.

• En udvandret bornholmers kuffert af Amanda Stevne Pihl, er historien om fundet af rejsepapirer i en gammel kuffert som takket være en loppemarkedskøber er endt på arkivet, hvor man har udfoldet historien og ydet endnu et bidrag til fortællingen om de bornholmske udvandrere.

• Modstandsbevægelsens arkiv er blevet frigivet indtil 1945, og med udgangspunkt i det materiale, er de følgende 3 artikler blevet til. Den første er om Drengene, der blev modstandsmænd af Lærke Ea Aarestrup, der med udgangspunkt i et brev med beskrivelse af fejringen af den 5. maj, sætter nogle unge mænds indsats under krigen under lup. Den følgende artikel Folk af raseri nu skummer, af Lærke Ea Aarestrup omhandler de såkaldte ”tysker-tøse”, og den sidste artikel På russisk, ligeledes af Lærke Ea Aarestrup, handler om en lille russisk ”parlør”.

• Elnas smagfulde smør er skrevet af Amanda Stevne Pihl og handler om, hvordan Elna Hansson vandrede fra Nyker til Rønne for at sælge sit nykærnede smør, der hurtigt blev så populært, at hun fik faste kunder, der fik leveret smørret direkte til døren i stedet for at skulle købe det på torvet i Rønne.

• Pantelåner Hans Hansen og hans regnskabsbog 1723-1751 af Camilla Luise Dahl og Jakob Seerup giver et sjældent indkig i en pantelånervirksomhed i et landsogn uden for byområderne, og fortæller om kunder, hvad der sættes i pant og hvor store summer der cirkulerer.

• Lakrids og dynamit af Lærke Ea Aarestrup, er historien om en købmandsforretning med et specielt sortiment af lakridsrod, johannesbrød, dynamit og briller. Det er også historien om en særlig personlighed med mange interesser, og nogle specielle sikkerhedsbestemmelser om opbevaring og transport af sprængstoffer.

• En hilsen fra fortiden af Amanda Stevne Pihl handler om en speciel hilsen på et gulvbræt under et køkkenskab som så dagens lys, da en husejer renoverede sit køkken.

• En håndskrevet håndarbejdsbog fra 1800-tallet af Camilla Luise Dahl, er historien om en opskriftsbog på forskellige former for håndarbejdsteknikker som filering, strikning og hækling. Tilbage står spørgsmålet om, hvem der kan have skrevet bogen.

• I stjernerne står det skrevet af Amanda Stevne Pihl fortæller om arbejdet med at identificere et bymotiv på et postkort, som arkivet modtog sammen med en mail fra Canada, og som førte tilbage til den kendte Nexø læge Carl Ulrik Boesen arkivalier.

• Sundhed og sygdom i 200 år af alle de ansatte på arkivet afslutter artikelserien og knytter an til den aktuelle udstilling på biblioteket i Rønne. Udstillingen blev noget mere aktuel, end man havde tænkt sig under planlægningen i 2019, hvor corona-pandemien end ikke i fantasien var noget, man beskæftigede sig med.

Mogens Lau