Formandens beretning, 2021

Generalforsamling i foreningen Bornholms Historiske Samfund

4. september 2021 på Kannikegaard, Aakirkeby

En årsberetning er en god anledning til at kikke tilbage og gøre status over, hvad der er sket det sidste år. Der har været mange gode tanker og ideer, men er noget blevet realiseret?

Nåh, ikke? Det er også coronaens skyld!

På mange måder føles det, som om vi har sprunget et år over. Corona-epidemien har betydet aflysninger af møder og arrangementer; Mogens Laus planlagte vandring i Melsted og Gudhjem har vi dog udskudt et par gange, men den er ikke aflyst. Om tre uger er Mogens klar til turen.

Af årets fem bestyrelsesmøder har vi dog kun måttet aflyse et enkelt. De øvrige møder blev afholdt privat, en gang i Folkets hus i Snogebæk og på Svaneke Rådhus. Alle steder med behørig afstand så godt det nu kunne lade sig gøre. Ø-Arkivet, som jo i de seneste år har været vores sikre base til møder, har været lukket næsten til efter sommerferien.

Foreningen har i denne særlige corona-tid ikke kunnet afholde temamøder med for eksempel lokalarkiverne og andre.

Foreningen ønsker at finde nye steder til afholdelse af generalforsamlinger rundt på hele Bornholm. Sidste år besøgte vi Bornholms Middelaldercenters Stormandsgård. Det var et fantastisk hyggeligt og rart sted at være: Der var ild i den åbne kamin og vi blev rigtig godt underholdt af Klaus Thorsen.

Bornholmske Samlinger 2020

En fast begivenhed er præsentation af årets ”Bornholmske Samlinger”, som er udkommet næsten hvert år siden 1906. Det var planlagt at finde sted her i disse lokaler på Kannikegård i Aakirkeby.

Men desværre betød nye regler for forsamlinger på grund af pandemien, at vi valgte at aflyse. Festen, som præsentationen af årsskriftet er, måtte vi undvære og i stedet markedsføre udgivelsen med fire YouTube-videos, hvor nogle af forfatterne præsenterede deres artikler.
Bornholmske Samlinger 2020 var et såkaldt samlebind med seks forfattere med hver sit emne. Andre år er Temabind med et emne og flere forfattere.

Uanset om det er et samlebind eller temabind er det et kæmpe arbejde for redaktøren at læse, rette, redigere, finde illustrationer, arbejde med grafikeren og følge tryksagen til trykning og levering. Vi skylder redaktøren Ann Vibeke Knudsen en stor tak for, at du orker og har lyst til dette store arbejde.

Der er meget arbejde i at have mange forfattere at holde i ørerne, så for at lette arbejdet for dig, er der kun én forfatter i år. Nåh, nej det gør sikkert ikke arbejdet lettere! Vi glæder os til årets udgivelse om de bornholmske fotografer. Det bliver et hovedværk er jeg sikker på.

Foreningens status/situation

Der er en svag tilbagegang i medlemstallet, men med ca. 650 medlemmer bør vi vel være tilfredse? Problemet med vigende medlemstal er selvfølgelig, at vi på et tidspunkt ikke vil have råd til at udgive Bornholms Samlinger. Heldigvis er det lykkedes at hente fondsstøtte til udgivelserne, hvorfor økonomien stadig er sund og stærk.

Det er er stort arbejde at holde styr på medlemmernes indbetalinger og holde regnskab. Foreningen skylder vores kasserer, Svend Aage Møller, en stor tak for denne indsats.

Foreningens Facebook

Hvad foreningen mangler af succes i medlemsfremgang, har vi til gengæld med vores Facebook-gruppe. Med 14% stigning siden sidste år har vi nu 4736 følgere. Det er en fornøjelse at se, at flere og flere lægger billeder og historier op og at de livligt bliver kommenteret.

Facebook er et godt og et attraktivt formidlingsredskab. Foreningen når rigtig mange mennesker meget hurtigt. Mindst 90% af følgerne i facebookgruppen er desværre ikke medlem af foreningen. Trods dette, er jeg overbevist om, at Facebook er et stort aktiv.

Hjemmesiden

Sociale medier får meget opmærksomhed, hvorfor traditionelle hjemmesider måske kommer til at træde lidt i baggrunden. Men Foreningens hjemmeside er vigtig. Der findes for eksempel alle udgivne ”Bornholmske Samlinger” indtil 2015. Hjemmesiden fungerer som foreningens offentlige arkiv.

Fra hjemmesiden sender vi i alt 324 nyhedsbreve ud – indkaldelse til generalforsamlingen blev åbnet af tre ud af fire modtagere.

209 subskriberer på nyheder på siden. Også her, siger statistikken, at der er en respons på ca. 75%.

Siden har ganske mange besøgende, hvilket primært skyldes, at alt skannet materiale er google-søgbart. Vi er klar over, at skannet materiale ikke altid er 100% korrekt, men det vil kræve en meget stor indsats at læse korrektur på mange tusinde sider.

Alt i alt synes jeg, at hjemmesiden fungerer, men der må godt ske lidt mere. Problemet er, at det kræver tid og ekspertise. Begge dele savner vi i bestyrelsen.

Sørensens hjørne

Hver måned siden januar 2019 har Mogens Lau leveret tekst fra udklip, som tidligere redaktør af Jul på Bornholm, prokurist Jens Sørensen, Rønne, havde efterladt sig. Artiklerne vedrører bornholmske forhold i bredeste forstand for perioden 1850-1925. Tak til Mogens Lau for det arbejde.

Bestyrelsen

Det er et stykke frivilligt arbejde man yder ved at sidde i Bornholms Historiske Samfunds bestyrelse. Tak til alle mine 8 kolleger i bestyrelsen. En særlig tak til Thorkil Thorsen, som desværre udtræder af bestyrelsen efter 4 års indsats. Velkommen til Finn Kjerulff Hansen, som suppleant overtager Thorkils plads.

4. september 2021
Jesper Vang Hansen