Kilder til skolehistorien

Et kik ned i kassen med konceptregnskaber for Rutsker Skolekommission

Et kik ned i kassen med konceptregnskaber for Rutsker Skolekommission

 

På Rigsarkivet i København findes vigtige kilder til de bornholmske skolers historie.

Skolehistorien før 1814 findes spredte i Bornholms Amtsarkiv. Her kan man f.eks. finde:

Sognepræst J. Koefoeds  indberetning til Amtmand Thaarup den 17. marts 1806 om problemer vedrørende et offentlig skolevæsens oprettelse. (læs referat)

Endvidere er Biskoppens indkomne sager 1730-1820 er god kilde.

Efter 1814 findes skolesagerne i:

1. Skolekommissioner blev nedsat i hvert sogn og i Købstæderne efter skolelovene i 1814. Loven påbød kommissionerne at føre en forhandlingsprotokol. Desværre er kun enkelte er bevaret i Rigsarkivet.

2. De lokale skolekommissioner refererede til amternes skoledirektioner. Bornholms amts direktion behandlede de lokale skolesager, godkendte skolebyggerier og godkendte ansættelse af lærere.

3. For årene 1844-1847 findes bornholmske skoleindberetninger til Danske Kancelli bevaret. Efter 1848 sker indberetningerne fra amtsskoledirektioner til Ministeret for Kirke og Skolevæsenet, 2. kontor. Disse skoleberetninger  giver et fint billede af skolernes udvikling.

Følgende kilder hentes her:

Gruppe 1:

Allinge og Sandvigs Købstads skolers Forhandlingsprotokol 1817-1871

Hasles skolekommissions forhandlingsprotokol 1817-1906  – bemærk at lærer Hans Christian Siersteds optegnelser, om de første skoler i Hasle, er indskrevet på folieside 193-199

Nylars skolekommissions forhandlingsprotokol 1816-1847 (1853)

Povlsker skolekommissions forhandlingsprotokol 1816- 1848

Rutsker skolekommissions forhandlingsprotokol med regnskaber 1826-1857

Rutsker sogns skolekommissions konceptregnskaber, bilag mm 1820-1855   (Bemærk at konceptregnskaberne, som ses på billedet herover, er ikke affotograferede, men findes som oversigt i forhandlingsprotokollen)

Østerlars og Gudhjems skolekommissions Forhandlingsprotokol 1817-1832

Østerlars og Gudhjems skolekommissions Forhandlingsprotokol 1832-1848

 

Gruppe 2:

Bornholms Amts skoledirektions sager 1816-1829 (90 Mb)

 

Gruppe 3:

Danske Kancelli, Årlige indberetninger ang almueskolevæsenet i købstæder og på landet 1844-1847

Ministeriet for Kirke- og Skolevæsenets Skoleberetninger for Bornholm 1848-1855

Ministeriet for Kirke- og Skolevæsenets skoleberetninger for Bornholm 1856-1865