Jul på Bornholm, 2020

Kulturhistorisk årsskrift. 2020

Bornholms Tidendes Forlag – 80 sider. Illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 190,00 kr. Udkommet november 2020. Størrelse ca. 29 x 21 cm. Paperback
Redaktør: Henrik Vensild

88. årgang af Jul på Bornholm er nu i handelen med et rigt varieret udvalg af artikler om Bornholm. Det er sidste år, Henrik Vensild er redaktør for årsskriftet, og i forordet takker han for de 15 år, han har haft som redaktør og overgiver stafetten til Ulla Bechsgaard.

I år indeholder årsskriftet 13 artikler samt 6 sider med navne på og fotografier af 93 mere eller mindre kendte personer, der er afgået ved døden i løbet af året. Forsidebilledet er et udsnit af maleren Kristian Zahrtmanns maleri af ”Bedstemors Have” som han malede i 1869. Maleriet tilhører Bornholms Kunstmuseum.

Forsidebilledet har forbindelse til den første artikel, der handler om Kristian Zahrtmanns relationer til Bornholm, hvor hans forældre boede, og hvor han kom på besøg med jævne mellemrum. Han blev ikke Bornholms maler. Han var mere interesseret i kulturen end i naturen – men han efterlod sig dog en række små, fine malerier og tegninger af det bornholmske landskab. Artiklen er skrevet af Mogens Lau, der også har skrevet en artikel om nogle småfigurer, der har tilhørt hans farfar.

Peter Tiemroth har to artikler om afdøde personligheder med relation til øen. Den første artikel handler om de to markante politikere, Birthe Juel-Jensen, der var borgmester i Aakirkeby, som hun for alvor fik sat på landkortet, og Elly Wolff, der var viceamtsborgmester og leder på centralsygehuset mm. Den andet artikel er om Bornholms Tidendes chefredaktør fra 2014 til 2019, Søren Christensen, der fik moderniseret avisen men på tragisk vis døde i en alder af kun 44 år.

For at blive i mindeordene, så har Niels Dam ristet en rune over sin bror musikeren, komponisten og den person, der startede glashytterne på Bornholm, Mogens Dam. Han arbejdede tæt sammen med teatergruppen Svaneke Aktørerne og var repetitør på Malmø Stadsteater – og hvem husker ikke nytårskoncerterne i det nedlagte el-værk i Rønne.

Ivar Holm har genoplivet fortællingen om fiskernes blokade af havnene i 1978, hvor krisen i fiskerierhvervet for alvor begyndte at spidse til. Der var mange forskellige interesser blandt fiskerne, alt efter hvilken bådstørrelse man havde og hvilken måde, man havde valgt at fiske på. De forskellige interesser førte ofte til konflikter, men i 1978 var situationen så alvorlig, at man kunne man enes om i fællesskab at markere modstanden mod den førte fiskeripolitik med en havneblokade.

Hanne Vensild har skrevet om Bondetoget til Amalienborg i 1935, hvor et økonomisk presset landbrugserhverv følte sig afmægtigt og stiftede en omfattende protestbevægelse, L.S, Landbrugerne Sammenslutning. L.S. organiserede en demonstration til København, der henvendte sig direkte til kong Christian 10, og der deltog 456 L.S. medlemmer fra Bornholm. En mere udførlig artikel om L.S., der for første gang udfolder historien i sin helhed, kan læses i årets udgave af Bornholmske Samlinger.

Amanda Stevne Pihl, der er arkivar ved Bornholms Ø-arkiv, har en beretning om en samling på 12 breve som fortæller noget om livet og tiden i det bedre borgerskab i slutningen af 1800’tallet i Rønne. Det er handelsagent Andreas Christian Knudsens personlige korrespondance som hun har taget under behandling.

På lokalarkivet i Klemensker har Hans Aage Jeppesen fundet nogle håndskrevne erindringer fra tilværelsen i Nexø i 1920’erne og 1930’erne. Det er senere slagtermester Knud Pedersen Plums beretning om, hvordan det var at være barn og ikke mindst at være et ungt menneske, der skulle finde sig en plads på arbejdsmarkedet i en tid, hvor der var helt andre normer end i dag.

Ivar Lærkesen fortælle om en af de allermest fremtrædende bornholmere gennem tiderne, Johan Nicolai Madvig, der blev født og voksede op i Svaneke. Det er Madvigs rolle som den skolemand, der fik afgørende indflydelse på det danske gymnasium og som en politiker, der var stærkt optaget af grænsespørgsmålet, han har taget under grundig behandling.

Tyskernes tilstedeværelse på Bornholm under Anden Verdenskrig er en stadig kilde til interesse. Kurt Marker har kastet sig over støjmålerstationerne ved Levka og i Snogebæk, der havde til opgave af teste de tyske ubådes støjniveau. Det er stadig muligt at se de bygninger, man benyttede til formålet i Levka, selvom de nu er flyttet til Hasle Fælled, hvor de benyttes til vandrerhjem.

Peter Aakjær beretter om et bornholmsk eventyr under Krimkrigen, som Danmark ellers ikke var en del af. Men tre bornholmske købmænd med næse for at tjene penge, udrustede et par skibe og sejlede forsyninger til den engelske flåde – og tjente gode penge.

Lilliane Højgaard Holm slutter artikelserien med en beretning om runestenene i Sankt Bodils Kirke. Artiklen beretter om inskriptionerne på de i alt 5 runestene, der er fundet i Bodilsker sogn fra en tid, hvor kristendommen var i færd med at fortrænge Odin og Thor fra befolkningens bevidsthed.

Til sidst 6 side med portrætterne af ”Folk vi husker”.

Mogens Lau