Bornholms Museumsforenings årbog for 2020

De første og største fund

De bornholmske Amatørarkæologer 25 år
Redaktører: Finn Ole Nielsen og Brian Christensen
Forlaget Brian Christensen – 432 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier samt kort
Pris 349,95 kr. – Bornholms Museumsforenings årbog for 2020 – gratis for medlemmer
Udkommet november 2020. Størrelse ca. 24 x 17,5 cm. Indbundet i helpap

Bogen er udgivet i anledning af De bornholmske Amatørarkæologers 25-års jubilæum. I sit forord omtaler Finn Ole Sonne Nielsen arkæologi som en sygdom, der ikke findes medicin imod og oplyser, at man ikke behøver at læse på universitet i mange år for at praktisere arkæologi og dyrke interessen for oldtiden.

I bogens første afsnit præsenterer De bornholmske Amatørarkæologer sig og fortæller hvem de er og hvad der er deres mål, og i de følgende afsnit fortælles der om forskellige sider af deres arbejdsområde.

Det første afsnit omhandler en række af de betydende fund, der er gjort i løbet af de 25 år, foreningen har eksisteret. Først fortæller finderen sin historie omkring selve fundet, og dernæst kommenteres de fleste af fundene af en række forskellige fagfolk fra Norden.
Det følgende kapitel fortæller om foreningens medlemmer, som med deres metaldetektorer har bistået ved udgravninger i udlandet, og som har været med til at ændre de forskellige professionelle forskeres og arkæologers syn på dem fra at være ”gravrøvere” til at være værdsatte ressourcepersoner, takket være anbefalingerne fra Bornholms Museum og Nationalmuseet.

Over en trediedel af alle ny-indleverede danske danefæ kommer fra De bornholmske Amatørarkæologer, og det har selvfølgelig medført en betragtelig interesse fra mediernes side. Det fortæller kameramand Bo Iversen fra TV 2/Bornholm om i det følgende afsnit.
Herefter følger et afsnit om udgravningspladser og fællespladser, og her berettes såvel om de enkelte pladser som om de fund, der er gjort på stedet. Det er de efterhånden velkendte pladser på Sorte Muld, Rispebjerg, Vasegård, Smørenge, Hammersholm og Nørre Sandegård men også en række mindre pladser, som er knapt så eksponeret i pressen. Her kommer såvel amatørarkæologerne som de professionelle til orde, når pladsernes historie og de mange fund skal formidles.

Der er også et afsnit om samarbejdet mellem amatørarkæologerne og Bornholms Museum, samarbejdet med lodsejerne hvis velvilje er påkrævet, så man ikke ufrivilligt kommer til at krænke deres ejendomsret. Endvidere hjælpen til almindelige mennesker med at finde forsvundne ting og sager, og endelig er der selvfølgelig samarbejdet med Nationalmuseet og loven om danefæ.

Det følgende afsnit berører det man kalder for anderledes arkæologi og som handler om gamle urter og planter, om helleristninger og bautastene og om de underjordiske. Og så er der lidt om luftarkæologi med drone.

Bogen slutter med afsnit om udviklingen af de hjælpemidler, man bruger i forbindelse med udgravninger m.m., og med en praktisk ordliste og en tidstavle.