Formandens beretning, 2022

Henrik Vensild døde 4. juli. Henrik har været bestyrelsesmedlem i Bornholms Historiske Samfund i 50 år. Lad mig begynde min beretning med at sende de venligste tanke til Henrik og hans indsats for Bornholms historie. Han blev leder for Bornholms Museum umiddelbart efter sin magistereksamen i 1972, – Et arbejde, som han beholdt indtil 1996.

Henrik Vensilds fortjenester er mange og bestyrelsen ønskede at påskønne hans arbejde med at tildele ham foreningens Bornholmerpris i 2019 – faktisk var det i modstrid med princippet om, at et bestyrelsesmedlem ikke kunne vælges. Jeg er meget glad for at vi brød reglen. Henrik blev oprigtig glad for prisen.

Generalforsamlingen 2021

Der er gået et år og en uge siden sidste generalforsamling, som blev holdt på Kannikegård i Åkirkeby. Sidste år havde vi den glæde at overrække Bornholmerprisen til sprogforskeren Alex Speed Kjeldsen. Med tildelingen af prisen ville foreningen påskønne det kæmpearbejde, som Alex har ydet ved at genstarte det ordbogsprojekt, der gik i stå i 1940’erne. Alex er en engageret og fremragende formidler og han kan jonglere med alle digitale hjælpemidler, som eksisterer i dag,

Byvandring i Melsted og Gudhjem

Lørdag den 18. september inviterede foreningen til en byvandring. 35 var med Mogens Lau rundt i Melsted og Gudhjem og hørte historier om især de kunstnerne og bygninger, der gør Gudhjem og Melsted helt unikke.

Bogpræsentation på Rønne Teater 6. november 2021

Bog præsentationen er foreningens juleaften! Den fandt sted på Rønne Teater den 6. november. Man kan blive lidt ”høj” af at tænke på, at foreningen siden 1906 har udgivet ”Bornholmske Samlinger”, som det stadig hedder. Foreningens opgave er at formidle Bornholms historie, hvilket først og fremmest gøres ved udgive ”Bornholmske Samlinger”. Derfor er bogpræsentationen foreningens vigtigste arrangement.

Mange forfattere har igennem tiden behandlet alle tænkelige temaer, og vi kan være stolte af dette arbejde. Sidste år var der kun én forfatter, nemlig redaktøren selv – Ann Vibeke Knudsen. Årsskriftet omhandlede de bornholmske fotografer 1839-1939 – et pragtværk i stort format.

Ann Vibeke yder et stort – frivilligt – arbejde med at redigere og følge årsskriftet fra ide til færdigt tryk. Det er altså ikke ”sådan bare” – ofte skal der styres, rykkes og korrigeres. Og når der er flere forfattere, som der er til det kommende bind, så ved jeg at hendes tålmodighed bliver stillet på en ekstra opgave.

Tak, Ann Vibeke, for det kæmpe arbejde. Jeg håber, at du vil påtage dig opgaven endnu nogle år.

Økonomi

Udgivelse af ”Bornholmske Samlinger” lægger beslag på næsten alle kontingent-indtægter. Ja, faktisk har de sidste års indtægter ikke kunnet dække bogudgivelsen uden tilskud fra fonde og andre. Sidste år var det ”Sparekassen Bornholms Fond”, ”Velux Fonden”, ”Brdr. Larsens Fond” og Dansk Lokalhistorisk Forening. Tak for denne støtte – uden den, havde vi ikke kunnet klare opgaven.

Økonomi er tidens samtaleemne. Og med stigende omkostninger, stiger også udgifterne til udgivelse af ”Bornholmske Samlinger”.  Der er flere forhold, der er problematiske for foreningen.

Ret sent i arbejdet med årets ”Bornholmske Samlinger” så vores økonomi meget presset ud. Tiden var knap og der blev afholdt et panikmøde den 16/5, hvor det besluttedes at arbejde med at minimere trykudgifterne. Udgifter til papir og trykning er stigende og et nyt tilbud blev indhentet.

Et andet problem er øgede omkostninger for distribution af årsskriftet. Bornholms Tidende, der jo også har økonomiske problemer, havde stærkt antydet, at de ville nedlægge den afdeling, der, i de sidste år, har sørget for at distribuere årsskriftet til medlemmerne.  Ville vi have råd til bruge postvæsenet? Er der alternative distributionsmåder?

Heldigvis kom der økonomisk støtte få dage efter og Tidendes chefredaktør lovede fortsat at bringe årsskriftet ud til de bosiddende medlemmer på Bornholm. Dog er prisen for denne service ikke aftalt.

Det er usikre tider og vi må erkende, at det bliver sværere og sværere at få enderne til at mødes. Det vil vi komme nærmere ind på under økonomi og budget.

At dyrke lokalhistorien

Den 23. februar inviterede vi til inspirationsmøde på biblioteket i Rønne. Overordnet tema var ”De digitale muligheder”. De historiske kilder bliver digitaliserede og gjort tilgængelige med stor hastighed. Om dermed åbnes nye muligheder for at dyrke lokalhistorien.

Mødet var for alle, men vi havde især de engagerede mennesker på øens lokalarkiver og samlinger i tankerne.

I 2018 hed årsskriftet ”Guldstøv fra arkiverne”, hvor øens i alt 21 arkiver og samlinger bidrag med artikler om de skatte, som findes rundt omkring på øen. Vi skal huske at påskønne lokalarkivernes arbejde med at indsamle arkivmaterialer fra sognene. Der er utallige eksempler på, at uvurderlige dokumenter, ville være endt i ”småt brandbart”, hvis ikke lokalarkiverne fandtes. Vi skal støtte lokalarkiverne – deres arbejde er vigtig.

Bornholms historiske Samfund påskønner lokalarkivernes arbejde og vi har siden 2017 arrangeret et møde på Biblioteket med arkiverne og samlingerne for at holde kontakten vedlige. Samarbejde er vigtig – vi har glæde at hinandens arbejde.

Medlemsstatistik

Pt har vi 655 medlemmer og 21 abonnenter, hvilket er en svag nedgang siden sidste år. Set i forhold til 2015 er der sket en 5% nedgang i medlemstallet. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men i forhold til andre foreninger, så er nedgangen ikke slem. Det er jo altid en trøst.

Jeg har i anledning af generalforsamlingen set på medlemmernes adresser og konstateret at i 2015 var 35% ”udenøs”. I 2022 er det steget til 40%. Det er der naturligvis ikke noget galt ved – jeg er jo selv ”overfra” – og det er godt at tilknytningen til Bornholm, hvordan den så ellers er funderet, resulterer i et medlemskab til foreningen.

Det er dejligt, at lokalhistorien interesserer både dem med folkeregisteradresse på øen såvel som dem, der for eksempel har sommerhus på øen, som benyttes ofte. Jeg er overbevist om, at det er dem, der i stigende grad melder sig ind i foreningen.

Eneste problem er måske, at distributionsomkostningerne for årsskriftet er højere for de udenøs, end for de på øen bosatte medlemmer. Helt grelt står det til for de 15 udenlandske medlemmer – her koster portoen en lille formue.

Facebook

Modsat foreningens medlemstal er der stadig fremgang for antallet af følgere af vores Facebook. Vi er tæt på 5000 følgere.

Jeg har lavet en stikprøve og den viser at halvdelen af vores medlemmer også er følgere på facebook.

Facebook er et godt redskab til formidling af historien og vores facebookside er nogenlunde forskånet for uvedkommende indlæg. Og det er flot, at flere og flere bruger siden til relevante opslag og der god interaktion mellem følgerne.

Vi har to gange i løbet af året forsøgt med et kampagnetilbud – medlemskab og sidste års årsskrift – i håb om, at facebookfølgerne ville melde sig ind i foreningen. 10-12 nye medlemmer fik vi da – hvilket ikke var imponerende.

Hjemmesiden

En hjemmeside er et must – her ligger bl.a. vores arkiv med indscannede ”Bornholmske Samlinger” fra 1906 til og med 2016.

235 abonnenter får notifikationer – det vil sige, at man får en mail, når vi lægger en historie på på hovedsiden. 358 abonnerer på nyhedsbrev.

Jeg kan komme med mange analyser og statistikker om brug af hjemmesiden, men det vil jeg forskåne jer for. Jeg vil blot nævne, hvor svært det er at komme ud med et budskab. Hvis man tager nyhedsbrevet, så kan man konstatere, at 68% har åbnet brevet, men kun 6% har klikket ind på vores hjemmeside og undersøgt nærmere. For at kommunikerer et budskab ud, så er det nødvendigt med flere forskellige medier.

Trafikken på hjemmeside er svær at gennemskue, da der er masser af robotter, der forsøger at bryde adgangen til hjemmesiden, samt sender et utal af spammails. Heldigvis har vi indtil nu været forskånet for at blive hacket.

Mogens Lau har siden 2019 leveret ”Sørensens hjørne” i form af udklip fra den tidligere redaktør af Jul på Bornholm, Jens Sørensens samling. Det er interessant at læse, hvordan Bornholm er beskrevet i dag- og ugeblade gennem tiderne. Vi har besluttet at ”månedens artikel” slutter ved årets udgang efter fire år og 48 artikler. Tak til Mogens Lau for dette arbejde.

Bestyrelsen

Vi holder 5 ordinære bestyrelsesmøder om året på forskellige adresse. Vi har inviteret os selv på besøg på flere lokalhistoriske arkiver – husly som vi sætter stor pris på. De fleste gange, har vi dog været på Ø-arkivet i Rønne.  Tak for husly.

Flere af bestyrelsens medlemmer skriver artikler til årsskriftet, skriver referater, holder styr på medlemslisten, regnskabet, rundvisninger og mange andre opgave. Tak til bestyrelsen.

Jakob Seerup genopstiller ikke til bestyrelsen. Han har været i bestyrelsen siden 2005 med undtagelse af nogle år.  Jakob var redaktør (2005-2006) og formand (2007-2013). En fin lang tjeneste, som jeg siger tak for.

Jeg har nævnt flere problemer, som vi i bestyrelsen har drøftet i løbet af året. Lad mig slutte med endnu et suk!

Tiden går og vi bliver ældre. Snart skal der nye og yngre kræfter til, men hvor finder vi dem? Senere i dag skal vi et nyt bestyrelsesmedlem og gerne en suppleant eller to.  

Tejn medborgerhus 10. september 2022

Jesper Vang Hansen