Bornholmske Samlinger, 2021


Bornholms Historiske Samfund. IV. Række. 15. bind.

336 sider. Illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 350,00 kr. (Gratis årbog for medlemmer af Bornholms Historiske Samfund)
Udkommet november 2020. Størrelse ca. 24,5 x 24,5 cm. Paperback
Forfatter: Ann Vibeke Knudsen

Dette års udgave af Bornholmske Samlinger er et temabind om Fotografer på Bornholm 1839-1939 skrevet af samlingernes redaktør, Ann Vibeke Knudsen. Med denne udgivelse er vi blevet beriget med BOGEN om fotografiets historie i almindelighed og på Bornholm i særdeleshed, såvel den tekniske som den indholdsmæssige side, og om de fotografer der boede og/eller arbejdede på Bornholm fra tiden, da man første gang formåede at fastholde et billede af ”virkeligheden” på en blankpoleret og forsølvet kobberplade og 100 år frem.

Efter et kort forord og en indledning, fortsætter forfatteren med at gennemgå daguerreotypisterne på Bornholm, og her og i resten af bogen suppleres med fakta-blokke om de enkelte fotografer, som – trods bogens imponerende mængde af informationer – gør det let at orientere sig i teksten. Efter dette afsnit kommer der en gennemgang af de fotografer, der besøgte Bornholm frem til 1880, og afsnittet bærer titlen på ”Glas, Papiir og Voxdug”. Efter denne introduktion får læseren præsenteret de første fastboende fotografer på Bornholm, inden Ann Vibeke Knudsen opdeler den resterende del af bogen efter fotografernes stedlige tilhørsforhold. De tre bedst kendte af de første fastboende fotografer var: Gottlieb Støckel, Johan Hansen og Thor Spelling, og i langt de fleste hjem her på øen, der ejer et gammelt familiealbum, vil man nikke genkendende til disse navne.

De resterende to trediedele af bogen er helliget fotografer i Rønne 1888-1939, i Hasle 1898-1939, i Allinge 1890-1939, i Gudhjem 1890-1939, i Svaneke 1889-1939, i Nexø 1890-1939, i Aakirkeby 1894-1939, afsluttende med et afsnit og fotografer på besøg på øen 1888-1939. Bogen slutter med en billedkreditering og et register.

Det giver ikke mening at forsøge at omtale nogle af fotograferne eller fotografierne på bekostning af andre. Bogen omfatter visitkortbilleder, kabinetbilleder og stereobilleder og gengiver eksempler fra billedernes bagsider med oplysninger om fotograferne, og det hele suppleres med dagbladsannoncer. Der er såvel landskabsmotiver som portrætfotografier, interiører og eksteriører, skolebilleder, billeder af de første motorkøretøjer på Bornholm og billeder fra jernbanedrift, skibsfart og strandinger og fra såvel erhvervslivet som familielivet på øen – intet har forbigået forfatterens skarpe øje og indgående viden, og takket være et mangeårigt og fremragende samarbejde mellem forfatteren og grafikeren hos Hakon Holm Grafisk i Rønne, er billedkvaliteten overalt i top.