Bornholmske Samlinger, 2018

Bornholmske Samlinger 2018
Bornholms Historiske Samfund. IV. Række. 12. bind. – Tema: Guldstøv fra arkiverne
304 sider. Illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 250,00 kr. (Gratis årbog for medlemmer af Bornholms Historiske Samfund)
Udkommet november 2018. Størrelse ca. 24,5 x 17 cm. Paperback

Bogens redaktør – Ann Vibeke Knudsen – skriver i en pressemeddelelse om årbogen:
”Vi har i Bornholms Historiske Samfund i flere år arbejdet på at styrke vores samarbejde med Bornholms store og små arkiver. Dels for at bakke op om det store frivillige arbejde, der foregår på arkiverne, dels for at ”lukke skattekisterne” op, så vi kan få øje på de gode sager, der gemmer sig i arkiverne. Både det helt lokale og også ”perlerne”, som er en del af den store historie om Bornholm. At der er rigtigt meget godt i arkivernes gemmer, håber vi, at dette nummer af samlingerne vil understrege.
I ”GULDSTØV FRA ARKIVERNE” er Bornholms 21 arkiver/samlinger præsenteret: Det er 16 lokale arkiver samt Bornholms Museum, Bornholms Ø-Arkiv og tre specialsamlinger: Bornholms Forsvarsmuseum i Rønne, DBJ-museet i Nexø og Martin Andersen Nexø samlingen. Vi satser på, at alle, med bare en lille smule interesse for Bornholms historie, vil kaste sig over bogens indhold med 22 forskellige artikler.
Artiklerne spænder vidt både i tid og emne. Den ældste historie handler om familien Nansen og et kongebrev fra Klemensker 1756. Den yngste fortælling er en artikel fra Forsvarsmuseet, hvor vi får fortalt om, hvordan det var at aftjene sin værnepligt i de år, som vi nu kalder ”koldkrigsårene”. Derimellem er der artikler om at bage kager i 1796, at fremstille svingplove i Pedersker, om Snogebæk – som måske – måske ikke – en gang var en købstad. Om den formidable stenhugger fra Nexø, hvis gravminder stadig pryder bornholmske kirkegårde og om nye fund af glasnegativer fra fotograf Valdemar Myhre i Svaneke. Tejn Lokalarkiv har en artikel om en lærer og flittig skribent, Vestermarie fortæller om konfirmander og et børnehjem, der måtte lukke. Der er en historie om Legatgården i Hasle og nogle af beboerne, om planlægning af jernbanen fra Almindingen til Gudhjem, om dengang der udkom et ugeblad på Nordbornholm – Allinge-Sandvig, om et kunstnerægtepar i Aarsdale, om Kjeldsebygårdene i Østerlars, om fotograf og billedhugger Elleby fra Østermarie, Peter Kochs vidunderlige erindringer fra Gudhjem, Espersens Mølle i Rønne, Aaker med Bodernes historie, en amatørfotograf fra Klemensker, en svensk flyver der nødlandede i 1941 i Nyker, om fyrmesteren på Hammeren, der i maj 1945 berettede om krigens sidste tid – og om de nye glasnegativer af Martin Andersen Nexø, der netop er dukket op.
Blev du forpustet? Jeg kan i hvert fald love dig, at der er noget at læse om for enhver, og læsestoffet er fra hver krog af Bornholm.”

Årsskriftets indhold:
Henning Wismann: Lidt om familien Nansen og et kongebrev fra 1756
Camilla Luise Dahl: Sukkerbager Jungemanns bagebog fra 1796
Povl Erik Munk: Kan man fabrikere amerikanske svingplove i Pedersker – ja, hvorfor ikke?
Henning Bender: Snogebæk – en by tager form. Fra Snogebæks byarkiv 1845-1888
Erik Gornitzka: Ordrebøger for perioden 1862-1885. Billed- og stenhugger Frederik Ferdinand Fischer
Søren Lindgaard: Guldstøv fra fotograf Valdemar Myhre
Philip Kofoed: Karl Magnus Kofoed, lærer på Tejn Skole
Ann Vibeke Knudsen: Vestermarie, pastor Møller, hans børn og konfirmander
Richardt Vang-Olsen: Lidt om legatgården i Hasle og nogle beboere
Nils Pedersen: Fagerlunds planbog og Gudhjem-banen
Anders Koefoed Larsen: Nordbornholms Ugeblad
Torben Koch: Nanna og Søren i Gavlegade
Wiggo Kure: Om de mange Kjeldsebygårde
Ann Vibeke Knudsen: Gotfred Elleby fra Østermarie
Kirsten Laurberg Lund: Peter Kochs håndskrevne manuskript til ”Det hvisker fra Havet”
Niels-Holger Larsen: Espersens mølle i Rønne
Povl Aksel Eriksen: Lidt om Bodernes historie
Benedikte Lauridsen: Et mysterium bliver opklaret. Lidt om tømrer, vognmand, chauffør og amatørfotograf Poul Børge Rasmussen
Hans Hansen: En svensk flyver nødlandede i Nyker i 1941
Jakob Seerup: Krigens sidste dage set fra fyrtårnet på Hammeren
Erik Gornitzka: Der dukker stadig guld op. En fantastisk gave efter 64 år
Niels Chr. Skaarup: Om soldaten på Bornholm i koldkrigstiden 1951-1980