Møller på Bornholm

Klip fra Foreningens Facebook:

Skrehalle Mølle, Østermarie ca. 1920. Bent Thygesens foto

Skrehalle Mølle, Østermarie ca. 1920. Bent Thygesens foto

Florian Eickmann: Bent Thyge Thygesen – ejer du det gamle billede? Hvor fik du det fra?
Bent Thyge Thygesen: Ja! Det stammer fra en prospektkort mappe, som har tilhørt Kristian Pedersen.(Martin Christian Pedersen) Født 28. februar 1881, Torvegade 28 i Nexø.

 Skrehalle Mølle, Østermarie. Glasplade BM 1651. Foto A.C. Holm.

Skrehalle Mølle, Østermarie. Glasplade BM 1651. Foto A.C. Holm.

Ann Vibeke Knudsen: Her er den som glasplade på BM: Skrehalle Mølle, Østermarie. BM 1651. Foto A.C. Holm.

Florian Eickmann Er der andere ting knyttet til Skrehalle ml. i mappen? Hvem var denne Martin Chr. Pedersen? Den sidste møller på S’halle ml. jeg husker var Paul Olsen som overtog møllen efter sin svigerfar Ejner P. Nielsen som var født i Østerlars og købte møllen i 1924. Der var mølledrift på gården til 1980 eller 1982. Maskineriet blev fjernet efter Olsen død i 1993.
Bent Thyge Thygesen Skrehalle mølle hed noget andet i 1800’tallet.
Florian Eickmann: Kjølby skrev også “Skrehajlamøllan” men “Skieballe” som kan læses her på kortet er noget helt forskelligt… (?) Kjølby (s. 107) skrev: “Mølleren fortælte at navnet Skrehalle kommer af >>halle<<, de flade klipper, der kendes bl. a. fra Halleklippen, og det første led skal betyde, at området skråner ned mod klipperne ved Hallegård, Østermarie.” Halle og balle er nu ikke så langt fra hinanden men Skre og skie???