Bornholm i krig og fred

Bornholm i krig og fred

Forfattere: Niels Geckler & Morten Friis Jørgensen
Hakon Holm Publishing – 448 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier
Pris 375,00 kr. Udkommet april 2021. Størrelse ca. 25,5 x 22 cm. Indbundet i helpap

Bogen er udkommet i anledning af 75-året for russernes afrejse fra Bornholm i 1946. De to forfattere, historikeren Niels Geckler og journalisten Morten Friis Jørgensen har fordelt stoffet mellem sig rent emnemæssigt og sikret sig en kompetent faglig konsulent i Jakob Seerup, museumsinspektør ved Bornholms Museum og ph. d. og cand. mag. i historie. Forfatterne har fravalgt at forsyne bogen med et noteapparat.

Bogen er opdelt i tre dele
I. Verdenskrig – 4 kapitler
II. Kold krig – 7 kapitler
III. Nye trusler – 5 kapitler

I bogens første del gennemgås det spegede spil om Bornholm i maj 1945 set i en storpolitisk kontekst, hvor Bornholms rolle i krigens løb gennemgås og hvor samarbejdspolitikken og dens sammenbrud belyses, og hvor modstandsaktiviteterne på Bornholm sættes ind i en større sammenhæng. Første del slutter med et kapitel om de danske kommunister, sovjetiske befriere og bornholmske partisanskij.

Andet kapitel omhandler den kolde krig fra den spæde start i 1946, hvor Churchill for første gang anvendte ordet ”Jerntæppet”, og til sovjetimperiets fald. Her sættes Bornholms betydning ind i en større sammenhæng, og der er et kapitel om Bornholm som Sovjetunionens gidsel og et om Bornholms som efterretningscentral. I forbindelse med efterretningsvirksomheden overfor Østblokken havde Bornholm en enestående placering og mulighed for – ved hjælp af kraftige radarer midt på øen og lytteposten på Balka – at kigge langs ind bag Jerntæppet. Sammen med Thulebasen på Grønland var det vægtige bidrag til forsvarsalliancen Natos virksomhed, hvor Danmark ellers ikke hørte til de mest flittige bidragydere.

Den tredje og sidste del handler om de nye trusler der opstod i slutstrømmen på den kolde krig. Her er der et kapitel om bornholmere i verdens brændpunkter, herunder om de mange bornholmske soldater på Cypern og en oversigt over de mange hold udsendte ”bornholmske” enheder til såvel Østeuropa som til Afghanistan. Bogens sidste kapitel handler om civilt-militært samarbejde på Bornholm.

Bogen er forsynet med omkring 300 illustrationer.