Ole Basse … en pionér i dansk fiskeri

Omtale - Ole BasseOle Basse … en pionér i dansk fiskeri
Forfatter: Ivar Holm
Forlaget Brian Christensen – 288 sider. Illustreret med sort/hvide- og farvefotografier
Pris 249,95 kr. – Udkommet 2016. Størrelse ca. 24 x 17 cm. Paperback

Bogen er en biografi om en af pionérerne inden for bornholmsk og dansk fiskeri. Samtidig er det en bog om det bornholmske fiskerierhvervs udvikling – politisk såvel som teknisk – hvor man i løbet af relativt få år måtte sande, at havets ressourcer ikke er uudtømmelige, og at retten til at udnytte havområderne er en del af det storpolitiske spil. Det bornholmske fiskeri udviklede sig i efterkrigsårene fra at være et kystnært fiskeri med relativt små fartøjer, til at blive et globalt industrieventyr med stadig stigende bådstørrelser og en omsætning der betød, at fiskeriet i en periode var Bornholms største erhverv.
Bogen er skrevet af Ivar Holm, der er født i 1944 og som livet igennem har haft tæt tilknytning til det maritime liv. Han er uddannet styrmand og har været ansat hos såvel Søværnet som Bornholmstrafikken, ligesom han var leder af Rønne Skipperskole fra 1973 til 1991. Fra 1998 var han forsikringsagent for de bornholmske fiskerfartøjer og kunne følge erhvervets krise på nærmeste hold, indtil han i 2006 gik på efterløn.
Bogen er bygget op som en kronologisk og detaljeret gennemgang af Ole Basses liv, og selvom dens hovedsigte er historien om iværksætteren og personen Ole Basse Mortensen, så indeholder den tillige en sidehistorie om fiskerierhvervets hovedproblemer. Mange husker vel stadig blokaderne af de danske havne i slutningen af 1970’erne, men husker man også baggrunden for dem?
Den teknologiske udvikling i perioden er omfattende og grundigt beskrevet med fagmandens indsigt. Selvom det var Ole Basse, der i mange tilfælde var foregangsmanden, fulgte mange hurtigt efter i slipstrømmen, og hans tanker og initiativer påvirkede dermed hele fiskerierhvervet. Der blev nyudviklet maskiner til at lette mandskabets tunge, fysiske arbejde, og maskiner til at optimere efterbehandlingen af fangsten som opskæring, sortering og indfrysning, ligesom der blev indført nye fangstmetoder og -redskaber som f.eks. nylon-net.
Et af de områder, der ændrede sig hurtigst, var bådenes størrelse og dermed også antallet af besætningsmedlemmer og deres nødvendige uddannelse og arbejdsvilkår.
Her kommer forfatterens viden og indsigt for alvor til sin ret. Som leder af Rønne Skipperskole havde han førstehåndskendskab til de krav, der skulle opfyldes med hensyn til at måtte føre de stadigt større fartøjer, og han fik et solidt kendskab til mange af de personer, der var foregangsmænd i udviklingen af fiskeriet og til de udfordringer, de blev stillet over for.
Bogen indeholder et omfattende noteapparat der dels forklarer fagudtryk m.m. og dels henviser til de benyttede kilder.
Bogen kan også læses som et supplement til temabindet af Bornholmske Samlinger III. Række – 7. Bind fra 1993 om Bornholms Fiskeri 1880-1993. Man kan tillige supplere sin viden med Birger Rasmussen og Kristian Barslund Jensens erindringer i bogen ”Mit Bornholm. 12 personligheder fortæller” som Brian Christensen skrev og udgav på eget forlag i 2013.
Mogens Lau