Formandens beretning 2023

Hvert år har sine udfordringer. Naturlig nok tænker vi alle på de samfundsmæssige udfordringer som prægede årene 2020 og 2021 med covid. Det synes allerede lang tid siden og underlig nok er epidemien ved at være glemt. Det er i sig selv spændende at tænke på hvilke episoder, der får lov til at blive husket og hvilke, der forsvinder i tidens glemsel. Bornholms Historiske Samfunds opgave er at huske, eller rettere til at grave i det som er glemt, for at huske!

Når jeg ser tilbage på året, der nu er gået dukker først og fremmest sidste års bekymringer om stigende elpriser og voksende inflation op, hvilket gav mange overvejelser om foreningens økonomi i fremtiden.  Det var det altovervejende punkt på sidste års generalforsamling, som endte med en kontingentforhøjelse fra 250 til 300 kr.

Digitale forbandelser

Noget andet der fik – mere personlig – betydning, kan kaldes digital forbandelser.  I vinter lærte jeg, at man ikke kan være grundig nok med at tage backup af alt, hvad man har på computeren. Min computer strejkede og jeg måtte formatere harddisken og starte på en frisk. Først da opdagede jeg, hvor mangelfuld min sikkerhedskopiering var. Det er ret tankevækkende hvor megen viden, der kan forsvinde på et splitsekund. Heldigvis var foreningens dokumenter gemt i skyen.

Den irriterende konstatering om hvor hurtig man kan tabe digital viden, satte tanker i gang om hvordan historien formes og formidles i dag. Dine nyheder bliver styret af algoritmer, der bestemmer og udvælger begivenheder.  Historikernes opgave er ikke blot at grave i det som er glemt, men også at vælge det væsentlige i ufattelig mange kilder.

Facebook

Vores hverdag er digital og skrøbelig. Foruden computernedbrud fik foreningens facebook uvedkommende besøg. Facebook lavede om på kriterierne for at lægge historier på vores side.  Flere af jer har sikkert undret jer over skoannoncer, ekstremvideoer og andet irrelevant indhold? Følgerantallet voksede unaturligt og vi frygtede, at der skulle ske det samme, som skete for Bornholms Kulturuge sidste år. De blev infiltreret af fremmede kræfter, således at de mistede et uundværligt kommunikationsredskab. Nye medlemmer skal nu godkendes før, de får lov til at poste og kommentere. Det giver mere arbejde for de fire administratorer og moderatorer  i bestyrelsen. Optagelsesproceduren kan fejle, men det må vi leve med. Foreningens facebook-gruppe følges af mere end 5.400, hvor der postes og kommenteres og er meget vigtig for foreningens kommunikation.

Hjemmesiden

Også vores hjemmeside er løbende under angreb, men heldigvis fanger spamfilteret dagligt mange uvedkommende indlæg.

Et mærkværdig tilfælde skete for et par måneder siden. En svindler havde nøje studeret bestyrelsens sammensætning og konstrueret falske mails med mig som afsender, om hjælp til forskellige opgaver. For at virke troværdig havde svindleren konstrueret en falsk Hotmail adresse i mit navn. Heldigvis er det ikke lykkedes svindleren at fuldføre sit nummer.

Foreningens hjemmeside er under løbende forandring, hvor vi arbejder med indholdets synlighed. Ny menu struktur er gennemført. For eksempel er Bornholmske Samlinger fra 1906 til 2018, der alle ligger som pdfer på siden, gjort mere synlig. Der kan nu søges specifikt i bindene og adgang til de forskellige artikler er gjort nemmere. Kim Bak vil fortsat arbejde med at forbedre hjemmesiden.

Mogens Lau, der tidligere har stået for artikler, baseret på et gammelt udklipsarkivet, kaldet  ”Sørensens hjørne”, en nu manden bag de små erindringshistorier, som aldrig før er udgivet. Der er stof nok til mange måneders interessant læsning.

Årets begivenheder

Sidste års generalforsamling blev afholdt i Tejn medborgerhus. Det altovervejende punkt på dagsordenen var økonomien. Trykning af årsskriftet blev dyrere og med den voksende inflation var der risiko for at foreningens økonomi ville blive presset. Med rettidig omhu foreslog bestyrelsen en kontingentforhøjelse, som tidligere nævnt. Trods kontingentforhøjelse er støtte fra fonde påkrævet, hvilket Ann Vibeke Knudsen senere vil fortælle om. Som sparetiltag blev årsskriftet omdelt af bestyrelsen i Rønne og enkelte andre lokaliteter. Foreningens økonomi er tilfredsstillende, hvilket Svend Aage Møller kan underbygge, når han om lidt aflægger regnskabet for 2022.

Efter generalforsamlingen fortalte Mogens Lau om Herbert von Garvens og livet på Abildgaard. En spændende historie, der fik alles opmærksomhed.

Bestyrelsesmøderne.

Der er afholdt fem bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. Vi forsøger at komme rundt på øen og besøge lokalarkiverne, hvilket resulterede i besøg på Aakirkeby Lokalarkiv – for øvrigt på en af de eneste snevejrsdage den vinter.

Bornholmske Samlinger

Tilbagevendende punkt på dagsordenen er: Bør vi lave flere aktiviteter for medlemmerne. Jo, mener vi, men hvilke aktiviteter og hvordan kan de gennemføres? Mange gode ideer strander på mangel af ressourcer.

Nye tiltag vil vi gerne sætte i søen, hvis der er kræfter og økonomi til det. Foreningens hovedprodukt ”Bornholmske Samlinger”, kommer som den vigtigste opgave frem for alt. Et produkt – uden digital forbandelse – på gammeldags papir, som er udkommet siden 1906. Det er en bedrift. Flere forfattere, deriblandt bestyrelsesmedlemmer skriver artikler til årsskriftet gratis, og foreningens redaktør Ann Vibeke Knudsen, der yder det helt store arbejde med udgivelsen – også gratis. Tak, Ann Vibeke, for din store indsats.

I Snogebæks forsamlingshus præsenterede vi årets Bornholmske Samlinger den 7. november for en fremmødt skare på 85. Lige det antal, der kunne være og som vi havde lagkage til. Denne form for årsskriftpræsentation startede vi med i 2012 og for øvrigt foreviget på Youtube. Præsentationen er en aktivitet som er festligt, givtig og hyggelig. Det vil vi blive ved med.

Andre møder

Desuden har foreningen afholdt et møde den 21. marts på biblioteket, hvor vi specielt inviterer øens lokalhistoriske foreninger. Temaet for disse møder er primært at inspirere til brug af de bevarede kilder. Mødet i år var baseret på kilder, som findes på Rigsarkivet, men som er indscannede og tilgængelige på nettet. Kim Bak fortalte historien om ”Sadelmagerens hemmeligheder”, der som udgangspunkt har det spektakulære tyveri i 1810 af kassebeholdningen på i alt 41.251 rigsdaler fra amtsforvaltergården i Rønne. Tak til Kim for et spændende foredrag.

Foreningens medlemmer

Lad mig slutte med en vurdering af foreningens tilstand. Med over 600 medlemmer er situationen endnu positiv, men jeg er lidt bekymret alligevel. Generelt må jeg konstatere, at vi har haft for mange udmeldinger (43) og for få indmeldelser (7). Sidste år var medlemstallet 655 og i år er den på 620, altså en nedgang på 5%. Økonomien vil fortsat kræve, at foreningen henter fondsbevillinger til årsskriftet for at holde skindet på næsen.

Bestyrelsen

Formanden takker alle medlemmer i bestyrelsen for et godt år. Jeg håber, at I fortsat vil arbejde for sagen og ikke gøre alvor af, at trække jer tilbage inden vi har fundet nye folk til at indtræde i bestyrelsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Bornholms Historiske Samfund, ligesom andre foreninger, slås med at få nye rekrutteret til bestyrelsesarbejdet.

Desværre har Henning Bender meddelt, at han ikke modtager genvalgt til bestyrelsen. Tak for din indsats gennem 10 år i bestyrelsen og jeg håber, at du vil fortsat skrive spændende artikler til Bornholmske Samlinger.

Til slut en opfordring: Nye kræfter til bestyrelsen imødeses gerne og om ikke andet, kom med gode ideer for foreningen og – aller helst – forslag, som også inkluderer bud på arbejdskraft til idéens gennemførelse.

Vestermarie foreningshus 9. september 2023

Jesper Vang Hansen

Billede: Overrækkelse af Bornholmerprisen – se Bornholmerprisen til Ole Almeborg

Referat af Generalforsamlingen 2023 se 2023 09 09 Referat af generalforsamling