Formandens beretning, 2020

Generalforsamling i foreningen Bornholms Historiske Samfund på Bornholms Middelaldercenter 5. september 2020

Der er gået et år siden vi afholdt generalforsamling i Listedhuset og min beretning handler om foreningens aktiviteter siden da.
Vores forening holder stadig et acceptabelt medlemstal, men vi må konstatere, at vi har mistet 15-20 medlemmer det sidste år. Med 635 betalende medlemmer er økonomien nogenlunde og vi har stadig en fornuftig buffer. Foreningens kasserer Svend Aage Møller vil komme om lidt fortælle mere om dette.

Udgivelsen af Bornholmske Samlinger 2019

Foreningen gør en dyd ud af at bevæge os rundt i landet. Vi vil gerne finde nye og spændende steder. Et spændende sted, synes vi, var Domen i Allinge. Her blev Bornholmske Samlinger 2019 blev præsenteret den 9. november. Desværre var lyden så dårlig, at det kneb med at høre de spændende indlæg fra årbogens forfattere. Vi var godt 60 medlemmer til stede.
Udgivelsen af årbogen er foreningens vigtigste og fornemste opgave. Som I ved, er det sket næsten hvert år siden 1906 og dermed, tør jeg sige, den største leverandør af artikler om Bornholms historie.
Tak til forfatterne til Bornholmske Samlinger 2019 og tak til Ann Vibeke Knudsen, som er redaktør og tilrettelægger, hvis indsats er altafgørende for at vi kan holde den gamle tradition i live.
Årbogen blev grafisk sat op af Palle Sülvestersen fra firmaet Hakon-Holm. Udsendelse til foreningens medlemmer sørger Bornholms Tidende for, hvoraf godt en tredjedel sendes ”over”. Det er en ordning, der koster penge, men som vi er særdeles glad for.

Møde for lokalarkiverne den 5. marts 2020

Med 28 deltagere fra 12 lokalarkiver på Bornholm på Biblioteket, nåede vi at afholde det fjerde ”årsmøde” for arkiverne. Der er interesse for at mødes og vi vil gerne gøre noget for lokalarkiverne, men vi må indrømme, at vi har lidt tabt pusten. Vi holder nok en pause, men er åbne for andre lignende aktiviteter. I første omgang vil vi være aktive sammen med Ø-arkivet på biblioteket den 14. november.

Den digitale forening

Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil og arkiv. Vi kan se på statistikken, at mange bruger vores digitale bibliotek, hvor blandt andet samtlige Bornholmske Samlinger frem til og med 2015 ligger.
Siden januar 2019 har vi hver måned udgivet en lille artikel, som Mogens Lau har sakset fra redaktør af Jul på Bornholm, prokurist Jens Sørensens samling, som foreningen har arvet. Der er en god respons på disse små artikler, der stammer fra blade i perioden 1860 til 1920.
Hjemmesiden har 190 subscribers eller abonnenter på artiklerne og 312 modtagere af nyhedsbreve. Hvis man skal tro statistikken, så er det kun knapt 70%, der åbner brevene.
Hjemmesiden er opgraderet til en https-side – dvs. en sikker hjemmeside, der forhåbentlig hindrer at den bliver hacket.
Foreningens Facebookside har for øjeblikket 4,2 tusinde følgere og det tal vokser forbavsende pænt dasg for dag. Der er en god interaktion og flere og flere lægger spændende ting og sager frem på facebook og der suppleres og kommenteres flittigt. Den flittigste er Ann Vibeke Knudsen, der får stor opmærksomhed ikke mindst for spændende fotografier fra 1870erne og frem. Jeg selv har det sværere at illustrere mine historier fra 1700-tallet! Tak til alle, der følger os og er med til at skabe et godt medie.
Det er foreningens politik, at vores digitale platforme er tilgængelige for alle – medlem eller ej.

Fremtid

Foreningen har en plan om at være mere aktive med at udgive mindre biografier og historier på hjemmesiden, men det kræver tid. Vi har også talt om at hjemmesiden skal omstruktureres, men det kræver indsigt og ressourcer, hvilket bestyrelsen ikke for nærværende er i besiddelse af.
Vi har desuden tanker om mindst et årligt udendørs-arrangement. Mogens Laus Kunst-by-vandring den 2. maj, som vi måtte aflyse på grund af Coronaen, vil blive gennemført til foråret.

Som afslutning vil jeg sige, at

vores forening lever, men jeg kunne godt tænke mig, at flere vil melde sig ind i foreningen, enten for at få Bornholmske Samlinger ind ad brevsprækken til november eller måske bare for at støtte foreningens arbejde. Det er nødvendigt at vi holder medlemstallet, således at vi kan fortsætte vores arbejde.

Jesper Vang Hansen