Skoler på Bornholm

En skoleklasse. Hvor? Lærer Julius Bohn? (det står der på kortet). De har fået fint tøj på, børnene, fordi de skulle fotograferes og pigerne sidder til den ene side, drengene til den anden. Nogle af pigerne er meget små. Glaspladen er desværre noget medtaget - men billedet, motivet er fint. Foto Kjøller, Allinge.

En skoleklasse. Hvor? Lærer Julius Bohn? (det står der på kortet). De har fået fint tøj på, børnene, fordi de skulle fotograferes og pigerne sidder til den ene side, drengene til den anden. Nogle af pigerne er meget små. Glaspladen er desværre noget medtaget – men billedet, motivet er fint. Foto Kjøller, Allinge.

Jens Riis Jørgensen: Julius Bohn var søn af lærer Bohn i Allinge. Det ligner ikke lærer Julius Bohn, der var lærer i Sandvig til 1868. Han flyttede fra Bornholm senest i 1880, hvor han blev lærer i København. Han kan godt have været i Allinge lige inden, og i så fald må det være første gang, vi ser et overleveret billede af den gamle Allinge Skole på Kirkepladsen. Det passer på den anden side slet ikke med, at Bendt Kjøller skulle være fotograf. Er de fotograferet foran Den gamle Rådstue i Sandvig da? Østermarie gamle kirkeskole så ligesådan ud. På postbrevkassen står der vist: Post Brev Lade”
Gitte Pedersen: De ser ikke ligefrem glade ud, stakkels børn.
Ann Vibeke Knudsen: De har ikke haft det dårligere end andre skolebørn, men fotografen har sikkert på bombastisk vis forlangt at de sad musestille, medens han fotograferede. Det er det med den lange eksponeringstid. Det er en særlig lejlighed, de har deres fine tøj på og de fleste af dem er aldrig blevet fotograferet før. En stor begivenhed, sikkert overvældende.
Jens Riis Jørgensen: Anordning om ophængning af postbrevkasser kom i 1888 efter opskrift fra København, hvor man havde det allerede fra 1851, men hvornår begyndte man på Bornholm? Billedet er vel fra Bornholm? Jeg forstår stadig ikke helt oplysningen om Julius Bohn.
Ann Vibeke Knudsen: Julius Bohn er kun skrevet på museets fotokort i hånden. Det kan ikke passe, vi må finde en anden lærer. Glaspladen er fra Kjøller i Allinge – chancen for at det er en skole i Allinge-Sandvig er vel god. Der er flere skolebilleder fra fam. Kjøller med skolebørn, taget på samme sted. Dem skal jeg vise, når jeg for alvor tager fat på skolehistorien senere på året.
Jens Riis Jørgensen: Gardinerne anes inde bag ruderne. Nærmest klunketid. Det er et fint og klart foto, hvor selv dyvlerne ved vinduessprosserne ses tydeligt. Men der ses ikke rigtig nogen kitfals i de ret kraftige sprosser.
Vikki Blohm: Der var en lærer Bohn i Klemensker, det er muligvis derfra billedet stammer.
Jens Riis Jørgensen: Frederik Laurentius Stenberg Bohn var lærer ved Søndre Skole i Klemensker fra omkr. 1869 til starten af 1900-årene og blev efterfulgt af sin søn Knud Valdemar Bohn, der fortsatte i 1915 som førstelærer ved Kirkeskolen. Men bygningerne passer ikke til billedet.
Erik Nyboe: I perioden ca 1835 – 55 er mange i Allinge døbt hjemme af en skolelærer Bohn. Desværre står der intet fornavn.
Jens Riis Jørgensen: Erik, det var skolelærer Esper Bohn. Han var far til omtalte lærer Julius Bohn.
Ann Vibeke Knudsen: Svend Aage Møller (højskolehistoriker og bestyrelsesmedlem i Bornholms Historiske Samfund) har skrevet om Julius Bohn og hans engagement i højskolebevægelsen. Se Bornholmske Samlinger
Ann Vibeke Knudsen: For resten kaldte han sig – i rigtig højskoleånd – Julius Bon. En “fordanskning” eller hvad man vil, af det danske sprog. En søn, Fridtjof Bon, udgav en samling noveller i “Hjemstavnsbilleder fra Bornholm” fra 1892. .
Jens Riis Jørgensen: Ja, Julius Bôn var en bônkammerat ved hjemkomsten efter 1864-krigen, som han deltog i, og med opbyggende tanker stredes han på hjemmefronten mod præst, Tranberg og konservative lærere. Han blev radikal, og bl.a. sønnen Fridthjof bar videre på tankegodset som fagmand, forfatter og radikal politiker. De var foregangsmænd.
Jens Riis Jørgensen: Lærer Frederik Bohn i Klemensker var en 5 år ældre bror til Julius Bohn, som derved var onkel til Knud Valdemar.

På et loppemarked i Svaneke i 2004 købte jeg (Jesper Vang Hansen) dette flotte skolebillede. Hvilken skole er det? Hvilket år? Billedet måler 17x23 cm og der er ingen navn på fotografen..

På et loppemarked i Svaneke i 2004 købte jeg (Jesper Vang Hansen) dette flotte skolebillede. Hvilken skole er det? Hvilket år? Billedet måler 17×23 cm og der er ingen navn på fotografen..

Mogens Holm: Rigtig fint billede du der er faldet over. Håber så sandelig at nogen er i stand til at identificere skolen og i det mindste nogle af børnene og måske læreren.
Jens Riis Jørgensen: Fint skolefoto. Bygningen er fra 1860’erne eller måske lidt nyere, afhængigt af hvor den lå. Billedet synes taget i starten af 1900-t. fx omkr. 1910.
Ann Vibeke Knudsen: Det er bestemt et dejligt billede. Jeg vil tro, at vi kan få sat skolenavne på flere anonyme billeder som dette, efterhånden som vi kommer videre med skolebogen 2015. Hvis man er heldig kan man finde læreren på et af sognekortene – men desværre er alle sogne ikke med.

Fotografen er Kaare Rasmussen, Rønne. På tavlen, som pigen i midten har på skødet står: "Øm. n. Skole, III Klasse, 1936. (Østermarie nordre Skole). Skolebilledet har tilhørt H.V. Jørgensen, som sikkert er en af drengene på billedet. Bornholms Ø-arkiv.

Fotografen er Kaare Rasmussen, Rønne. På tavlen, som pigen i midten har på skødet står: “Øm. n. Skole, III Klasse, 1936. (Østermarie nordre Skole). Skolebilledet har tilhørt H.V. Jørgensen, som sikkert er en af drengene på billedet. Bornholms Ø-arkiv.

Dette er Poulsker Østre Skole, læreren er H. C. Holm og lærerinden er E. Andersen (Erik Gornitzkas billede)

Dette er Poulsker Østre Skole, læreren er H. C. Holm og lærerinden er E. Andersen (Erik Gornitzkas billede)

Bente Kofoed Dam: Meget alvorlige unge mennesker, ingen smil.
Ann Vibeke Knudsen: Det er fordi fotografen har forlangt, at de skulle sidde/stå musestille og ikke røre på sig. Ellers ville billedet blive dårligt – og så ville de få ballade. Børn rettede sig efter hvad der blev sagt. Det gjorde læreren for resten også.
Kenn Erik Bech: Hans Jespersen Holm (1848-1916) blev den første lærer ved denne skole. Han kom fra en stilling som andenlærer fra Poulsker Kirkeskole. Holm var født på Bækkegård i Klemensker, og var lærer ved Højskolen i Østermarie fra 1870-77. Skolen blev indviet den 6. januar 1883 af bl. a. præsten i Poulsker, Niels Jørgen Lund, der var en ivrig forkæmper for FLERE skoler på øen. Ja, det var dengang.
Kenn Erik Bech: Lille fejl, årstallet var 1882 – indvielsen.