Holdestederne ved De Bornholmske Jernbaner

omtale - de bornholmske jernbanerHoldestederne ved De Bornholmske Jernbaner
Forfatter: Bent Boesen
Bornholms Tidendes Forlag i samarbejde med Foreningen De Bornholmske Jernbaner – 172 sider
Rigt illustreret med sort/hvide fotografier og tegninger
Pris 199,00 kr. Udkommet 2016. Størrelse ca. 30,5 x 21,5 cm. Indbundet i helpap

Bogen indeholder en kort beskrivelse af de tre bornholmske jernbaner og fortsætter derefter med at beskrive den enkelte banes holdesteder. Den indeholder tillige en gennemgang af rutebilstationerne og en fortælling om de holdesteder, der aldrig blev til noget. Afslutningsvis bringes der syv bilag med diverse statistikker over rejsende, godsmængder og banelængder m.m.
Bogens forfatter, Bent Boesen, har, siden han var teenager, interesseret sig for jernbanedrift. Han har gennemgået det meste af DBJ’s arkiv på Bornholms Ø-arkiv og har gennem årene indsamlet viden og materiale om stort set alle hjørner af DBJ’s virke. Ikke blot holdestederne, men også materiellet, livet på stationerne og de ansattes historie, arbejdsbetingelser m.m. optager ham levende. Dertil kommer selvfølgelig historien om de enkelte baners opståen og sammenlægning, og hele den politiske historie i den forbindelse. Det er første gang har optræder som forfatter til en bog.
Bogen er i øvrigt den tredje bog, som Foreningen DBJ har udgivet i samarbejde med Bornholms Tidendes Forlag. De øvrige er ”Den sidste trafikelev ved De Bornholmske Jernbaner” udkommet i 2013 og ”Fra Skagen til De Bornholmske Jernbaner” udkommet i 2015.
Den aktuelle bog indeholder oplysninger om og billeder af (bortset fra et enkelt trinbræt) alle de stationer og trinbrætter, der har været på Bornholm, og hvoraf der endnu er mange tilbage.
Bogen er disponeret således, at hvert holdested omtales for sig og ledsages af relevante fotografier samt af en skematisk sporplan. Bogen er også tænkt som et opslagsværk, og derved gentages nogle informationer, som forfatteren nævner i sit forord.
Først beskrives strækningen Rønne-Nexø. Ud over de tre købstadsstationer og et antal landstationer beskrives trinbrætterne ud fra tre hovedtyper og ligeledes omtales de varehuse og kreaturramper, der var vigtige elementer for godstransporten og transporten af levende dyr til slagteriet, og som næsten er en historie for sig. Bygningerne på strækningen er tegnet af den bornholmske arkitekt Mathias Bidstrup.
Dernæst beskrives sidesporet til Almindingen fra Aakirkeby – en strækning der senere blev en del af Gudhjembanen.
Den næste banestrækning er strækningen fra Rønne til Sandvig, hvor bygningerne er tegnet af arkitekt Ove Funch-Espersen, der er opvokset i Allinge. Allinge blev regnet for banens hovedstation og fik derfor den største bygning.
Den sidste banestrækning gik fra Almindingen til Gudhjem. Den åbnede sidst og blev nedlagt først. Modsat de øvrige banestrækningers bygninger blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om bygningerne på denne strækning, og der indkom 47 forslag. Det blev overdraget til de to unge arkitekter, Kay Fisker og Aage Rafn at stå for udformningen af stationsbygninger og trinbræt.

Mogens Lau