Formandens beretning, 2019

Henrik Vensild modtager Bornholmerprisen på foreningens generalforsamling 31. august 2019

Sidste års generalforsamling fandt sted i Svaneke gamle rådhus. Ligesom i dag startede mødet med et foredrag. Vi hørte om rådhusets historie og så de fornemt istandsatte lokaler, der bruges af mange foreninger. Rådhuset danner rammen om forskellige aktiviteterne, hvor lokalhistorien har en central rolle. Jeg tror, at det rige foreningsliv, som trives i Svaneke, er grundlaget for sammenhold og udvikling.
Eksemplet Svaneke er vigtig at huske på, hvis vi skal kikke indad på vores gamle forening – Bornholms Historiske Samfund – der har eksisteret siden 1906. Har den en berettigelse i dag?
Ja, vi er ikke i tvivl. At dyrke og formidle Bornholms historie styrker øens identitet. De fleste tænker nok ikke på det, men historien er, sammen med den unikke natur, er vigtige faktorer for øens popularitet. Se bare på hvor mange der besøger Hammershus – ½ mio og Østerlars rundkirke med op mod 100.000 om året. Det er enestående.

Bornholmske Samlinger er med til at nuancere det historiske billede af Bornholm. Bornholms Historie er ikke skrevet færdig, der er mange forhold og episoder der endnu ikke er beskrevet.

Udgivelsen af Bornholmske Samlinger er foreningens fornemste opgave.

Kilderne til Bornholms historie er utømmelige og heldigvis passer vi godt på dem. Øens mange lokalhistoriske arkiver vidner om interessen for lokalhistorien. Det var derfor en glæde for vores forening at vi fik lejlighed til at gøre opmærksom på disse arkiver, der er drevet af ildsjæle. I alt 21 lokalarkiver bidrog med artikler til Bornholmske Samlingers udgivelse i 2018 ”Guldstøv fra arkiverne”.  Vi havde en fantastisk bogpræsentation på Bornholms højskole lørdag den 10. november. 80 interesserede medlemmer mødte op og havde en god eftermiddag. Vi fik en vidunderlig dækning i pressen.
Tak til foreningens redaktør Ann Vibekes for det kæmpe arbejde, der er med at redigere og samle bogens i alt 22 artikler.
Tak skal også stiles til årbogens mange forfattere, der har ofret mange timer på artiklerne, uden betaling andet end ros og den tilfredsstillelse det er at få det hele sat på tryk. Uden jer ingen årbog.

Hvordan har vores historiske forening det?

I de sidste par år har vi fastholdt et medlemstal på godt 650. Vi må erkende, at vores forening kæmper med de samme problemer som landets øvrige lokal- og slægtshistoriske foreninger. Aldersgennemsnittet er høj og mange har været medlemmer af foreningen i mange år og der er naturlig afgang blandt medlemsskaren.
For første gang i mange år har foreningen nu et lille underskud. Udgifterne til trykning og distribuering af Bornholmske-Samlinger stiger, så vi kan forvente at underskuddet vokser i fremtiden, hvis vi ikke gør noget. Der er to muligheder. Det ene er en forhøjelse af kontingentet og det andet er at forøge medlemstallet. Men der skal mange til, da kontingentet ikke er ret meget højere end det koster at trykke. Foreningens kasserer Svend Aage Møller vil komme nærmere ind på dette dilemma.

Det er interessant at følge medlemstilgangen. Godt en tredjedel af medlemmerne er ikke bosiddende på Bornholm. Blandt de nye medlemmer er næsten halvdelen udenøs. Uden tvivl har alle udenøs medlemmer en tilknytning til Bornholm, enten er man opvokset på øen eller også er man, som jeg kalder det, ”fritidsbornholmere” med sommerhus på øen. Men vi ved det ikke præcist, men det er noget vi skal have i baghovedet når vi taler om fremtiden for foreningen.

Bestyrelsesarbejdet.

Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi ved at vi altid er velkommen på Ø-arkivet i Rønne hos Anette. Det er dejligt, men vi har med held inviteret os selv på besøg andre steder. Vi har således holdt møder på Bornholms Museum, Østermarie Lokalarkiv i Fritidshuset, Forsvarsmuseets Bibliotek og Arkiv i Almegaardslejren og i Svaneke gamle skole. Det har været en stor fornøjelse for os at komme rundt på øen. Tak for jeres gæstfrihed og hjemmebag (som ikke er en betingelse for at vi inviterer os selv!)

Den 30. marts 2019 var bestyrelsen i København for at opleve ”Historiske Dage”. Formålet var blandt andet at vurdere, om det var noget vi burde deltage aktivt i sammen med andre foreninger på Bornholm. Vores vurdering blev, at det vil kræve en stor arbejdsindsats, som vi aldrig kan klare alene. Der var også tvivl om udbyttet af en aktiv deltagelse.

Hjemmesiden

Mogens Lau har siden december bragt artikler hver måned. Vi kalder artiklerne for ”Sørensens hjørne” refererende til den nu afdøde og tidligere redaktør for Jul på Bornholm. I hans efterladte papir fandtes en stor samling af udklip fra forskellige blade og tidsskrifter fra 1860 til 1930. Mogens har skannet dem ind og fundet relevante illustrationer. Det skaber lidt ekstra liv på hjemmesiden. Det arbejder vi at skabe endnu mere liv på hjemmesiden. En ventende opgave er at lægge flere skannede bøger og tidsskrifter på nettet.

Det er foreningens intention at gøre hjemmesiden til et vigtigt og nyttigt redskab i studiet af Bornholms historie. Bl.a. ved at udvikle en registrant over arkivmateriale fra de Bornholmske arkiver. Foreløbigt er der 2400 poster at søge i, men indrømmet, arbejdet har stået stille de sidste par år. Forhåbentlig kommer det i gang igen.

Facebook

På foreningens Facebook er der liv og aktivitet. Vi har over 3800 følgere og mange bruger siden aktivt. Enten ved selv at dele billeder og oplysninger eller ved at kommentere og supplere. Mange har stillet spørgsmål og fået opklarende svar. Det er ret fantastisk hvilken respons, man kan få.

Jeg selv har meget glæde af Facebook. Når jeg har skrevet en artikel til egen hjemmeside og annonceret den på foreningens facebook, får jeg hurtigt respons og nye oplysninger. Det er meget tilfredsstillende. Facebooksiden kan bruges af alle, man skal blot godkendes af en af administratorerne.
Jeg er taknemlig over, at vores Facebook-følgere er positive og bruger en god tone.

Afslutning

Tak til mine med kollegaer i bestyrelsen, der bruger tid og kræfter på Bornholms Historiske Samfunds foreningsarbejde.
Og til slut: Tak til jer trofaste medlemmer, der betaler årskontigent og dermed er med til at understøtte vores arbejde.

Jesper Vang Hansen, 31. august 2019