Bornholmske Samlinger, 2020

Bornholms Historiske Samfund. IV. Række. 14. bind.

224 sider. Illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 275,00 kr. (Gratis årbog for medlemmer af Bornholms Historiske Samfund)
Udkommet 7. november 2020. Størrelse ca. 24,5 x 17 cm. Paperback
Redaktør: Ann Vibeke Knudsen

Se små film med forfatterne: Lene SteenbuchFinn Kjerulff, Kirsten Laurberg Lund og  Svend Aage Møller

Dette års udgave af Bornholmske Samlinger indeholder 7 artikler, der hver på sin måde afspejler sider af det bornholmske samfund, som det var engang. Artiklerne er meget forskellige, så der er noget for enhver smag.

De første to artikler handler om maleren Johannes Herman Brandt, i daglig tale kendt som ”Bølge Brandt”. Takket være blandt andet hans oldebarn, Lene Steenbuchs, veneration for slægtens efterladte billeder og andet materiale, er det muligt at få et indblik i malerens liv og i den tid, han levede. Lene Steenbuch bringer uddrag af den dagbog, som Bølge Brandts ældste datter, den 18-årige Helga, skrev under opholdet på Hotel Hammershus i sommerferien år 1900. Netop det år fejrede hendes far 25 års kunstnerjubilæum, og denne begivenhed skildres sammen med dagligdags tildragelser, alt i uddrag der er foretaget og kommenteret af Lene Steenbuch. Artiklen er ledsaget af fremragende fotografier.

Mogens Lau giver i sin artikel et bud på Bølge Brandt som kunstner. I 50 år gæstede han Bornholm, og han var meget produktiv og solgte godt. Han var teknisk set en meget dygtig maler, men nægtede at følge tidens ”modeluner” og holdt sig strengt til det, han i sin tid havde lært på Kunstakademiet. Han kom derfor med årene til at fremtræde som en anakronisme, hvad anmelderne heller ikke lagde skjul på.

Svend Aage Møller gennemgår i 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, historien om, hvordan de to lokale grænselandsforeninger opstår, deres historie og betydning for Bornholm. Artiklen omtaler også de omfattende festligheder, der bliver afholdt her på øen i forbindelse med genforeningen, og gennemgår de mindesmærker, der her på øen fortæller om relationerne til Sønderjylland.

Den mest omfattende artikel – målt på antal sider – står Hanne Vensild for. Den fortæller historien om L.S. – Landbrugernes Sammenslutning, som opstod i mellemkrigsårenes økonomisk trængte tider for landbruget. Det er første gang, denne historie udfoldes i sin helhed, og der er ikke nævnt navne, idet forfatteren på Rigsarkivet måtte skrive under på, at hun ville anonymisere det materiale, hun fik adgang til. Det er der kommet en meget spændende og meget grundig artikel ud af, hvor læseren får en indføring i de (lokal)politiske forhold og årsagen til, at L.S. opstod og hvorfor sammenslutningen udviklede sig, som den gjorde. Man kan i øvrigt læse mere om ”Bondetoget til Amalienborg” i 1935 i årets udgave af Jul på Bornholm.

Vi får en udvandrerhistorie fra Kirsten Laurberg Lund, der ud over at have studeret kilder, også har været en tur i Californien sammen med sin mand for at søge efter spor, som udvandrerne har efterladt. De har samtidig opsøgt de steder som udvandrerne grundlagde for at se, hvorledes de har udviklet sig.

Finn Kjerulff har i sin artikel sat sig for at nytænke mulige sammenhænge mellem de tegn, der er efterladt i øens middelalderkirker, og som kan være med til at bestemme – og eventuelt revurdere – dateringen af kirkernes oprindelse. Han tager udgangspunkt i Povls kirke (øens eneste tårnløse kirke), som han finder er øens mest spændende, og sammenligner den med nabokirken i Pedersker, der var tårnløs måske til engang i 1500-tallet. Er man blevet interesseret i Kjerulffs teorier om de tider, hvor vi mangler skriftlige kilder om øens historie, er der mere om emnet i den bog, han netop har udgivet med titlen: ”Landet i øst – Bornholm og Danmark fra år 0 til 1250”.

Afslutningsvis fortæller bogens redaktør, Ann Vibeke Knudsen, historien om en landskabsfotografs besøg på Bornholm i 1880. Dels fortælles fotograf Buschs personlige historie, dels historien om vilkårene for at fotografere dengang, hvor kameraet var stort og tungt, og hvor udstyret – i form af blandt andet glasplader og kemi, herunder også et transportabelt mørkekammer – var ganske omfattende. Og så vises resultatet af anstrengelserne i form af 18 fotografier af det bornholmske landskab af en uovertruffen teknisk kvalitet og med usædvanlige optagelsesvinkler/billedkompositioner. Busch havde suget til sig af lærdommen fra Kunstakademiet, som han havde frekventeret i nogle år i sin ungdom.

Mogens Lau