Jul på Bornholm, 2017

Jul på Bornholm. Kulturhistorisk årsskrift. 2017
Redaktør: Henrik Vensild
Bornholms Tidendes Forlag – 80 sider. Rigt illustreret med sort/hvide- og farvefotografier m.m.
Pris 175,00 kr. Udkommet november 2017. Størrelse ca. 29 x 21 cm. Paperback

Den 85. årgang af Jul på Bornholm er redigeret af Henrik Vensild, der overtog redaktionen af årsskriftet i 2006.
I år indeholder årsskriftet 12 artikler, der spænder vidt fra nekrologer til historien om baller på forsamlingshuset ”Månen” på Christiansø.
Forsidebilledet er et udsnit af et oliemaleri af Carl Ludvig Bille (1815-1898) ”Byen Gudhjem på Bornholm” fra 1858 og menes at være et forarbejde til Billes mere kendte maleri fra 1860 af jagten Urban af Svaneke på vej ind mod Gudhjem.
Det siges, at de fleste læser årsskriftet bagfra – begyndende med portrætterne af nogle af de bornholmere, der er afgået ved døden i det forløbne år. I år er det blevet til i alt 70 portrætter, og de er suppleret med tre større nekrologer af Peter Tiemroth og Søren Lindgaard. Tiemroth skriver om Bornholms Tidendes tidligere chefredaktør, krigshistorikeren Thomas E. Jensen, der også var en omhyggelig korrekturlæser på Jul på Bornholm, og som med sin store almenviden og grundighed var i stand til at gøre opmærksom på unøjagtigheder og foreslå supplerende oplysninger. Endvidere skriver Tiemroth om journalistkollegaen og tusindkunstneren Jacob Ludvigsen, der blandt andet havde en finger med i spillet ved oprettelsen af fristaden Christiania i 1971 og som blev kendt for reklamesucceser som TV-reklamen for ”squash”. Lindgaard skildrer lægen og hædersmanden Flemming Larsen, der var mangeårig formand for Byforeningen Svanekes Venner.
Fortsætter man med at læse årsskriftet bagfra støder man på en artikel af Ann Vibeke Knudsen, der øser af sin store viden om fotografier og fotografer, og beretter om tre svanekefotografers skæbner i en tid, hvor der ikke var den store opmærksomhed på de sundhedsmæssige konsekvenser ved at omgås kemikalier og miljøer med meget stor luftfugtighed.
Hans Sachs fortæller om forsamlingshuset ”Månen” på Christiansø, og om de mange baller og traditioner, i den forbindelse.
Af Peter Aakjær er der en artikel om en upåagtet del af Bornholms historie, nemlig om det grenaderkompagni, der kom til Christiansø under Napoleonskrigene til forstærkning af øens forsvar, og som senere kom til Nexø. Efter krigsafslutningen drog de fleste tilbage til Jylland, men enkelte blev tilbage i Nexø, bl.a. en af forfatterens forfædre.
Årsskriftet indeholder to artikler med maritimt indhold, nemlig Ivar Holms erindringer fra 1962/63 hvor han bl.a. var på togt med skoleskibet Danmark, og Lilliane Højgaard Holm, der sætter fokus på et af de mere end 100 skibsforlis, der fandt sted i første halvdel af 1900-tallet. Det er historien om motorgaleasen LEDA af Rønnes forlis efter kollision med rutebåden ”C.F.Tietgen”, hvor alle 3 ombordværende på LEDA omkom og hvor konklusionen ved søforhøret var, at der havde været tale om en ”hændelig ulykke”, uanset at det var tredje gang, rutebåden nedsejlede et andet skib.
Stationsleder Knud Pihl fortæller om de år, han var hos Falck, i Rønne, Svaneke og Nexø, og om de mange forskellige opgaver redningskorpset løste i den periode.
Ivar Lærkesen beretter om de store forandringer af det danske samfund i 1800-tallet med vægten på den grundtvigske bevægelse på Bornholm og de personer, der var med til at tegne udviklingen.
Historien om en påskeorlov med massive forhindringer fra militærnægterlejren Kompedal ved Silkeborg til Bornholm og retur, fortælles af Karl Marker, og Mogens Lau gennemgår havnefronten i Gudhjem og de ændringer den har gennemgået de seneste to hundrede år.