Willerups kort 1858

Premierløjtnant Christopher F. Willerup tilbragte sommeren 1858 med at opmåle Bornholms købstæder. Han udfærdige kort over byerne og deres jorder, som blev grundlaget for Emil Bærentzens litografier til J.P. Trap/ afsnit om Bornholm.

Læs Bjørn Westerbeek Dahls artikel; “Christopher F. Willerups kort over de bornholmske byer 1858 i Bornholmske Samlinger 2014.

Kortene findes i Rigsarkivet, Indenrigsministeriets, 1. kontor, Journalsag 1858/439 og 2. kontor, Journalsag 1861/1276

C.F.Willerups opmåling af Allinge og Sandvig byers jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Allinge og Sandvig byers jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Sandvig By 1858

C.F.Willerups opmåling af Sandvig By 1858

C.F.Willerups opmåling af Allinge By 1858

C.F.Willerups opmåling af Allinge By 1858

C.F.Willerups opmåling af Hasle købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Hasle købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Hasle købstads jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Hasle købstads jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Rønne købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Rønne købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Rønne købstadsjorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Rønne købstadsjorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Rønne købstadsjorder i Blemmelyng 1858

C.F.Willerups opmåling af Rønne købstadsjorder i Blemmelyng 1858

C.F.Willerups opmåling af Aakirkeby 1858

C.F.Willerups opmåling af Aakirkeby 1858

C.F.Willerups opmåling af Aakirke købstads jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Aakirke købstads jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Svaneke købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Svaneke købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Svaneke købstads jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Svaneke købstads jorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Nexø købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Nexø købstad 1858

C.F.Willerups opmåling af Nexø købstadsjorder 1858

C.F.Willerups opmåling af Nexø købstadsjorder 1858