Klemensker lokalhistoriske arkiv

Klemensker sogns lokalhistoriske arkivs Hjemmeside
Mail: arkiv@klem-lokalarkiv.dk
Adresse:
Ungdomsskolen
Sct. Klemensgade 26, lokale 14
3782 Klemensker

Åbningstider
1. og 3. onsdag hver måned i tiden 19:00 – 21:00 eller efter aftale med arkivleder Hans Aage Jeppsen, Tlf. 2230 1731

Klemensker lokalarkivArkivet er opdelt således:

1. Samlinger af originalt materiale i arkivkasser og protokoller.
2. Ringbind på en karruselstativ med forskellige historier, udklip og beretninger.
3. Et lille bibliotek
4. Et billedarkiv temaordnet i arkivkasser til originaler og tilhørende a4-ringbind med fotokopier af billederne med oplysninger om billeder.
Det inderste rum er et værksted til fremstilling af billedplancher. Her findes også store indrammede billeder og fotografier.

Pkt 1 og 2 består af 188 poster og kan ses og søges i den fælles arkivregistrant.