Bornholmske Gaarde 1907

Aabygaard i Nyker - bestaar af 2 Gaarde, der ligger paa hver sin Side af Rønne Hasle Landevej. Den ø. Gaards Hovedbygning er upført af Grundmur med Tegltag, Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage. Den v. Gaards Hovedbygninger af Bindingsværk med Straatag ; den er dels udlejet og dels benyttet til Kornmagasin. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og Træ, lækkede med Straa.
Aabygaard i Nyker - bestaar af 2 Gaarde, der ligger paa hver sin Side af Rønne Hasle Landevej. Den ø. Gaards Hovedbygning er upført af Grundmur med Tegltag, Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage. Den v. Gaards Hovedbygninger af Bindingsværk med Straatag ; den er dels udlejet og dels benyttet til Kornmagasin. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og Træ, lækkede med Straa.

Aabygaard i Nyker – bestaar af 2 Gaarde, der ligger paa hver sin Side af Rønne Hasle Landevej. Den ø. Gaards Hovedbygning er upført af Grundmur med Tegltag, Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage. Den v. Gaards Hovedbygninger af Bindingsværk med Straatag ; den er dels udlejet og dels benyttet til Kornmagasin. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og Træ, lækkede med Straa.

Det ældste værk omhandlende Bornholmske gårde findes i værket DANSKE GAARDE, ILLUSTRERET STATISTISK OG HISTORISK HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG, UDARBEJDET AF J. C. B. la COUR. Den første samling er fra 1905-1907, anden samling fra 1913-15 og 3. samling fra 1915-1920. Bornholms Amt findes i hjemmesidens bibliotek: 1. samling IIII. bind  og 3. samling III. bind er fra 1917 De to dele er skannet i sort/hvid.

Udgaven fra 1907 omfatter gårde med en grundskyld på over 28.000 kr. Enkelte gårde findes fotograferet og det er dem, der er gengivet her. Billedteksterne omfatter blot bygningsbeskrivelsen. Øvrige oplysninger så som ejerforhold, størrelse, besætning, folkehold og historiske oplysninger findes i bøgerne.

Tornegaard i Nyker - Hovedbygning er opført af Egebindingsværk og tækket med Tegl. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Egebindingsværk og tækkede med Straa og Spaan.

Tornegaard i Nyker – Hovedbygning er opført af Egebindingsværk og tækket med Tegl. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Egebindingsværk og tækkede med Straa og Spaan.

Sp1itsgaard i Klemensker - Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Pap. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan, Tagpap og Straa.

Sp1itsgaard i Klemensker – Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Pap. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan, Tagpap og Straa.

Simblegaard i Klemensker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag, Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk.

Simblegaard i Klemensker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag, Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk.

Ladegaard i Klemensker - Hovedbygning er opført af Grundmur med Paptag. Avlslængerne er hovedsagelig af Bindingsværk med Spaantage.Til Ejendommen er lagt Nørregaard i Nyker S.

Ladegaard i Klemensker – Hovedbygning er opført af Grundmur med Paptag. Avlslængerne er hovedsagelig af Bindingsværk med Spaantage.Til Ejendommen er lagt Nørregaard i Nyker S.

Lyngholt i Klemensker - Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne er af Beton med Spaantage med Undtagelse af Laden, der er af Træ.

Lyngholt i Klemensker – Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne er af Beton med Spaantage med Undtagelse af Laden, der er af Træ.

Ingermandsgaard i Rutsker - Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne, der er byggede 1901 efter Brand, er af Grundmur med Paptage.

Ingermandsgaard i Rutsker – Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne, der er byggede 1901 efter Brand, er af Grundmur med Paptage.

 

Store Hallegaard i Olsker - Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tagpap. Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa og Spaan.

Store Hallegaard i Olsker – Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tagpap. Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa og Spaan.

Lehnsgaard i Østerlars - Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.

Lehnsgaard i Østerlars – Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.

Hjortegaard i Østerlars - Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne er af Grundmur med Spaantage.

Hjortegaard i Østerlars – Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne er af Grundmur med Spaantage.

Gadebygaard i Østermarie - Hovedbygning er opført af Bindingsværk. Avlslængerne er delvis byggede af cementstøbt Grundmur.

Gadebygaard i Østermarie – Hovedbygning er opført af Bindingsværk. Avlslængerne er delvis byggede af cementstøbt Grundmur.

Koefoedgaard Hovedbygning, der er 64 Alen lang, er opført 1755 af Egebindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage med Undtagelse af Kostalden, der er af Beton med Spaantag; alle rummelige og velindrettede.

Koefoedgaard Hovedbygning, der er 64 Alen lang, er opført 1755 af Egebindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage med Undtagelse af Kostalden, der er af Beton med Spaantag; alle rummelige og velindrettede.

Maglegaard i Bygninger er opførte af Bindingsyærk med Straatage.

Maglegaard i Bygninger er opførte af Bindingsyærk med Straatage.

Thingfogedgaard i Ibsker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag.Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa.

Thingfogedgaard i Ibsker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag.Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa.

Skovsholm i Ibsker - Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er ligeledes grundmurede og tækkede med Straa.

Skovsholm i Ibsker – Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er ligeledes grundmurede og tækkede med Straa.

Munkegaard i Ibsker - Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag. Avlslængerne er hovedsagelig af Grundmur.

Munkegaard i Ibsker – Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag. Avlslængerne er hovedsagelig af Grundmur.

Frennegaard i Ibsker - Hovedbygning er opført 1788 af Bindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er dels af Beton, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og Straa.

Frennegaard i Ibsker – Hovedbygning er opført 1788 af Bindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er dels af Beton, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og Straa.

Brændesgaard i Ibsker - Hovedbygning, der er opført 1765, er af Egebindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa.

Brændesgaard i Ibsker – Hovedbygning, der er opført 1765, er af Egebindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa.

Store Pilegaard i Bodilsker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag. Af Avlslængerne er n. Længe bygget af Kampesten med Straatag og v. Længe af Beton med Spaantag.

Store Pilegaard i Bodilsker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag. Af Avlslængerne er n. Længe bygget af Kampesten med Straatag og v. Længe af Beton med Spaantag.

Store Krusegaard i Bodilsker - Bygninger er opførte af Bindingsværk med Straatag.

Store Krusegaard i Bodilsker – Bygninger er opførte af Bindingsværk med Straatag.

Store Kannikegaard i Bodilsker - Hovedbygning er tækket med Tegl. Avlslængerne er opførte dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan og Straa

Store Kannikegaard i Bodilsker – Hovedbygning er tækket med Tegl. Avlslængerne er opførte dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan og Straa

Skovgaard i Bodilsker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og Straa.

Skovgaard i Bodilsker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og Straa.

Kjøllergaard i Bodilsker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk og tækket med Straa. Avlslængerne er byggede 1901 af Grundmur med Straatage.

Kjøllergaard i Bodilsker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk og tækket med Straa. Avlslængerne er byggede 1901 af Grundmur med Straatage.

Gadegaard i Bodilsker - Hovedbygning er opført af Grundmur med Spaantag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.

Gadegaard i Bodilsker – Hovedbygning er opført af Grundmur med Spaantag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.

Eskildsgaard i Pedersker - nyopførte Hovedbygning er af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Grundmur, tækkede med Spaan og Straa.

Eskildsgaard i Pedersker – nyopførte Hovedbygning er af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Grundmur, tækkede med Spaan og Straa.

Store Gadegaard i Pedersker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag. Avlslængerne er dels af Grundmur. dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan og Straa.

Store Gadegaard i Pedersker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag. Avlslængerne er dels af Grundmur. dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan og Straa.

Lille Myregaard i Pedersker - Bygninger er alle af Grundmur, opførte efter Brand 1904. Hovedbygningen er tækket med Tegl, Avlslængerne er tækkede dels med Tegl og dels med Tagpap.

Lille Myregaard i Pedersker – Bygninger er alle af Grundmur, opførte efter Brand 1904. Hovedbygningen er tækket med Tegl, Avlslængerne er tækkede dels med Tegl og dels med Tagpap.

Vallensgaard i Aaker - Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og Spaan. Til Ejendommen hører 1 Villa.

Vallensgaard i Aaker – Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og Spaan. Til Ejendommen hører 1 Villa.

Store Ha11egaard i Aaker - Bygninger er solide og velindrettede, opførte af Grundmur efter Brand 1887. Den herskabelige Hovedbygning er skifertækt ; Avlsbygningerne tækkede med Straa.

Store Ha11egaard i Aaker – Bygninger er solide og velindrettede, opførte af Grundmur efter Brand 1887. Den herskabelige Hovedbygning er skifertækt ; Avlsbygningerne
tækkede med Straa.

Store Bukkegaard i Aaker - Bygninger er opførte dels af Bindingsværk, dels af Grundmur og tækkede med Straa, alle solide og velindrettede. Til Ejendommen hører en mindre Vindmølle til Formaling af egen Sæd og som Trækkraft for en Rundsav.

Store Bukkegaard i Aaker – Bygninger er opførte dels af Bindingsværk, dels af Grundmur og tækkede med Straa, alle solide og velindrettede. Til Ejendommen hører en mindre Vindmølle til Formaling af egen Sæd og som Trækkraft for en Rundsav.

Risegaard i Aaker - Bygninger er til dels nye, opførte af Grundmur og Bindingsværk og tækkede dels med Straa, dels med Tegl.

Risegaard i Aaker – Bygninger er til dels nye, opførte af Grundmur og Bindingsværk og tækkede dels med Straa, dels med Tegl.

Lauegaard i Aaker - Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Spaan. Kostalden er ligeledes af Grundmur med Spaantag, Laden af Træ med Tagpap og de øvrige Længer af Bindingsværk med Straatage.

Lauegaard i Aaker – Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Spaan. Kostalden er ligeledes af Grundmur med Spaantag, Laden af Træ med Tagpap og de øvrige Længer af Bindingsværk med Straatage.

Kuregaard i Aaker - Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag; Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa og Spaan. Til Ejendommen hører 1 Vandmølle, bygget af Bindingsværk med Straatag.

Kuregaard i Aaker – Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag; Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa og Spaan. Til Ejendommen hører 1 Vandmølle, bygget af Bindingsværk med Straatag.

 

 

 

 

 

You may also like...