Author: Jesper Vang Hansen

Invitation til foredrag

Bornholms historie kan fortælles på mange måder. En metode kan være at lade en ejendoms udvikling være omdrejningspunktet i fortællingen. Vælger man en af de gamle gårde i en købstad vil man kunne finde...

“Skoletoget”

mellem Gudhjem og Åkirkeby 1930’erne Sven Harild fra Gudhjem har skrevet sine erindringer, adresseret til sine børn og børnebørn. De er ikke offentliggjort, men jeg fik et eksemplar af dem, inden han døde. Jeg...

Georg Bidstrup i North Carolina

I Bornholmske Samlinger 2017 skrev Gunnar Solvang en artikel om Georg Bidstrup – en bornholmsk udvandrer til Brasstown, North. Caroline, USA: 2017-4-rk-11B.pdf (bornholmske-samlinger.dk) side 73-100 Gunnar Solvang har arbejdet videre med historien om Georg...

Bornholmske Samlinger 2023

Invitation til foreningens medlemmer Lørdag den 4. november 2023 kl. 14 vil Bornholms Historiske Samfund og årets forfattere præsentere årets udgave af “Bornholmske Samlinger”. Det foregår i Klemens Kros store sal og der er...

Bornholmerprisen til Ole Almeborg

På foreningens generalforsamling i Vestermarie lørdag den 9. september 2023 blev Bornholmerprisen givet Ole Almeborg. Motivering for at tildelingen lyder således:  Mange, især ældre bornholmere, får glade smil på læberne og vemod i øjnene,...

Rønnes originaler medio 1800’tallet

Valdemar Andreas Sejer oplevede i sin barndom en by, der så noget anderledes ud end Rønne gør i dag. Hans ældste søn, statsskovridder i Almindingen A. F. V. Sejer (1879-1959) nedskrev faderens erindringer. Her...

Indkaldelse til generalforsamling

  Foreningen BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Lørdag den 9. september 2023 kl. 14.00 Vestermarie skole, Foreningshuset, Vestermarievej 16, 3700 Rønne Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Redaktørens beretning Regnskab for året 2022 Fastsættelse af kontingent...

Dramadokumentar

Bornholms historiske Samfund inviterer til foredrag tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19 Bornholms Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne Sadelmagerens hemmeligheder Historien fortælles af Kim Bak, der er nyt bestyrelsesmedlem i foreningen. Kim Bak...

FEJL på betalingsservice

Kære medlemmer af Bornholms historiske Samfund På opkrævningen af kontingent for 2023 og på den automatiske betalingsmeddelelse for februar måned står en meddelelse om restance for 2022 – det er ikke korrekt – den...

Dokumentarisk drama fra arkiverne

Bornholms historiske Samfund inviterer til foredrag tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19 Bornholms Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne Sadelmager Petersens hemmeligheder En sort nat i efteråret 1810 brød to mænd ind i amtstuen...