Bornholmske Jernbaners arkiv

Billedet er taget ved leveringen af det første diesel-materiel til DBJ, medio juni 1935. (Kilde: BHS facebook, Torben Rønne-Larsen, december 2012)

 

 Billedet er taget ved leveringen af det første diesel-materiel til DBJ, medio juni 1935. (Kilde: BHS facebook, Torben Rønne-Larsen, december 2012)

Billedet er taget ved leveringen af det første diesel-materiel til DBJ, medio juni 1935. (Kilde: BHS facebook, Torben Rønne-Larsen, december 2012)

Foreningen De Bornholmske Jernbaner har bl.a. som formål at bevare effekter fra de nu nedlagte, offentlige jernbaner på Bornholm, herunder papir-arkivalier. Foreningen har et mindre udvalg af køreplaner, reglementer, formularer, tegninger, reklamemateriale, ordrebøger og andet, som har været anvendt ved banerne, ligesom der også er planbøger, avisudklip, fotografier og andet, der fortæller om banerne og deres historie.
Foreningens opbevaringsforhold er dog ikke særlig gode. En del unikke arkivalier, som ikke i forvejen fandtes på Bornholms Ø-arkiv, er derfor afleveret dertil for at sikre deres fremtid.
Det er i øvrigt på Ø-arkivet, man finder den største samling af arkivalier fra DBJ. Ved banernes ophør blev udvalgte dele af banernes store arkiv givet først til Bornholms Museum og senere overført til Ø-arkivet, og de fylder adskillige hyldemeter. For at kunne finde rundt i de mange papirer, er der for en del år siden udarbejdet en registrant. Den fylder ca. 75 sider, som nu er scannet i en PDF-fil og lagt ind i Bornholms Historiske Samfunds Arkivregistrant.
Her kan man finde arkivalier fra anlægsfasen, tegninger af baneanlægget og det rullende materiel, bestyrelsesarkivet, mange oplysninger om driften, om afviklingen af banerne og en hel del andet.
Søges oplysninger om DBJ, finder man derfor mest her. Men naturligvis er man altid velkommen til at rette henvendelse til Foreningen DBJ, som gerne hjælper med at ”finde vej” til de ønskede oplysninger.

18/4 2015 Bent Boesen

 

Se registranten over DBJ’s arkiv

Link til Foreningen De Bornholmske Jernbaner

 

DBJlogo

 

You may also like...