FEJL på betalingsservice

Kære medlemmer af Bornholms historiske Samfund

På opkrævningen af kontingent for 2023 og på den automatiske betalingsmeddelelse for februar måned står en meddelelse om restance for 2022 – det er ikke korrekt – den skal bare ignoreres.

Kontingentet for 2023 er 300 kr – det er korrekt. Referatet for seneste generalforsamling redegør for dette – se https://bornholmske-samlinger.dk/generalforsamlingen-2022/

Og så står der, at vi arbejder med den næste bog om stormflod, strandinger og redningsvæsen mv. Det var sidste år – så det er ikke korrekt.  Men vi arbejde med et nyt årsskrift, der udkommer den 4. november.

Undskyld

Jesper Vang Hansen

formand

You may also like...