Georg Bidstrup i North Carolina

I Bornholmske Samlinger 2017 skrev Gunnar Solvang en artikel om Georg Bidstrup – en bornholmsk udvandrer til Brasstown, North. Caroline, USA: 2017-4-rk-11B.pdf (bornholmske-samlinger.dk) side 73-100

Gunnar Solvang har arbejdet videre med historien om Georg Bidstrup, og det har resulteret en omfangsrig bog om blandt andet Bidstrups virksomhed i USA. Vi bringe Gunnar Solvangs pressemeddelelsen til orientering.

——-

Bogen er historien om den faderløse husmandssøn Georg Bidstrup, som vokser op i Østermarie på Bornholm i et hjem, forankret i de grundtvigske kredse, valgmenighed og højskole.

I ungdomsårene hjælper Georg til ved landbruget på husmandsstedet og dyrker gymnastik, sang og folkedans – en faglig basis, som han tager med sig videre i livet. Som 20-årig uddanner han sig til højskolelærer på forskellige højskoler Askov, Try, Vestbirk, Ollerup Gymnastikhøjskole og Den internationale Højskole i Helsingør.

24 år gammel rejser Georg i 1926 til John C. Campbell Folk School i Brasstown, North Carolina, USA. Skolen er få måneder forinden blevet grundlagt med udgangspunkt i Grundtvig og Den danske Folkehøjskole af de to kvindelige pionerer Olive D. Campbell og Marguerite Butler i Appalachernes bjerge. De har i 1922-23 i 18 måneder lavet forstudier på en række førende danske og skandinaviske højskoler. Georg bliver således den tredje “drivkraft” i oprettelsen af højskolen efter danske principper, som realiseres og tilpasses i nært samarbejde med den stedlige bjergbefolkning og dens kultur, som inddrages i “eksperimentet” med højskolen som centralt kraftcenter.

Georg opbygger skolens landbrug og anlægger en række andelsforetagender til gavn for skolen og lokalsamfundets små farme. Samtidig underviser han og driver ved siden af sin egen farm. 11936 gifter Georg sig med Marguerite Butler og bliver 1952-67 skolens forstander.

Vi følger Georg og skolen i pionerårene, under 1930′-40’ernes opbygning af skolen i krise og krigstidens vanskelige år, videre i 1950’erne og 60’ernes opgangstider med omlægning af skolens undervisning og faglige program til korte kurser med kunsthåndværk, folkedans, sang og musik.

Set i det lange perspektiv indgår Georg i et stykke dansk-amerikansk udvandrer- og højskolehistorie, som dokumenterer værdien af og styrken i det grundtvigske menneskesyn med udgangspunkt i “ånden og håndens arbejde” baseret på ideen bag Den danske Folkehøjskole. Bogen formidler pionerprojektet, som det lykkedes at realisere og transformere til det amerikanske bjergsamfund. Højskoleideen er støt stigende i USA i disse år, og John C. Campbell Folk School i Brasstown er den største Folk School.

Georg Bidstrup & John C. Campbell Folk School bygger på Georgs breve, Marguerite Butlers rejsedagbog, kildemateriale i danske og udenlandske arkiver om Georg, skolen og dens virke gennem årene foruden omfattende litteratur og et stort fotografisk materiale, som ikke har været vist før. Hertil kommer forfatterens eget feltarbejde i USA.

Bogen er skrevet af Gunnar Solvang, mag. art. i Europæisk Etnologi og ph.d. i Kulturstudier, fhv. museumsinspektør. Forfatteren har skrevet bøger og artikler om kulturhistoriske emner fra nyere tid: Om dansk husmandskultur, landindustri og -håndværk, vadehavsregionens kulturhistorie, fredningsplanlægning, Køge By’s historie, bygningskultur og kulturmiljøer i det åbne land.

Udgivelsen er støttet af Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og VELUX FONDEN.

Forlaget SOLVANG

364 s. i format 20×27, rigt illustreret, med engelsk resume
Pris: 325,- kr. + forsendelse
Salg og kontakt: ForlagetSolvang@outlook.com

Gunnar Solvang, Kagsåbrinken 7, 2860 Søborg – gunnar.solvang@hotmail.dk – 42185060

You may also like...