Category: Bornholms historie

Skolehuse på landet

Der fandtes ingen skolebygning på landet, da Frederik Thaarup blev amtmand på Bornholm i 1804. Det var en stor opgaver at få skoler bygget og organiseret. Han udarbejdede bl.a. et skolereglement, som han bad samtlige præster...

Bornholm

På Bornholms historiske Samfunds Facebook dukker billeder, beskrivelser og kommentarer op om steder og temaer, som har værdi og fortjener at blive ordnet og gemt. På Facebook forsvinder de gode historier “ned” på siden og er...